Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Včelařské zkratky
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Na základě podnětu Jirky Šilhána jsem založil toto téma se včelařskými zkratkami a zkratkami organizací, se kterými se včelaři potkávají v různých textech.
Zkratky jsou pro lepší přehlednost řazeny abecedně.

Další zkratky pro doplnění mi posílejte, prosím, do soukromé zprávy.

Včelařské zkratky
CMC  – cukromedové cesto
DS  – Dadant systém
IM  – inseminovaná matka
KK  – krmná komora
KM  – kyselina mravenčí
KML  – kyselina mléčná
 – kyselina šťavelová
MB  – mateří buňka – matečník
MCT  – medocukrové těsto
MK  – medná komora
MKa  – mateří kašička
MM  – mateří mřížka
MMi  – mateří miska
MS  – mezistěna
MtG  – MiteGone
MVO  – Mimořádná veterinární opatření
NH  – Nassenheider
NN  – nízký nástavek
POL  – polštář – zpravidla nízký nástavek pod plodištěm
SR  – stavební rámek
TV  – tichá výměna
VD, V.d.  – Varroa destructor
VMS  – Varroamonitoring systém
VN  – vysoký nástavek
VSH  – varroa senzitivní hygiena
VT  – varroatolerance
Český svaz včelařů
ČSV  – Český svaz včelařů, o.s.
KKV ČSV  – Krajský koordinační výbor ČSV
OO ČSV  – Okresní organizace ČSV
PRV  – předsednictvo republikového výboru ČSV
RV  – republikový výbor ČSV
SF  – svépomocný fond ČSV
ZO ČSV  – Základní organizace ČSV

Ostatní organizace
KVS  – Krajská veterinární správa
MSVV  – Mendelova společnost pro včelařský výzkum
MZe  – Ministerstvo zemědělství
NAZV  – Národní agentura pro zemědělský výzkum
PSNV–CZ  – Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o.s.
SVS  – Státní veterinární správa
SZIF  – Státní zemědělský intervenční fond
Referenční URL's