Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Nejpozději do 15. dubna provést předjarní ošetření
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Nezapomeňte:
  • provedení předjarního ošetření zavíčkovaného plodu nátěrem vodní emulze přípravku M – 1 AER 240 mg/ml, spojené s fumigací Varidolem FUM 125 mg/ml. Zajištění provedení ošetření svých včelstev je povinností chovatele včel. Ošetření včelstev se nařizuje provést buď osobou odborně způsobilou k potřebnému výkonu, nebo veterinárním lékařem za přítomnosti chovatele, v souladu s návodem k použití stanoveným výrobcem daného prostředku.
    Alternativní ošetření včelstev k výše uvedeným veterinárním přípravkům je ošetření včelstev pomocí k tomuto účelu registrovaných přípravků s účinnou látkou kyselinou mravenčí (dále jen kyselina mravenčí) v délce expozice jednoho vývojového cyklu roztoče Varroa destructor, tj. 9 až 12 dnů.
    Předjarní ošetření se provádí jen tam, kde to nařídí příslušná veterinární správa, zpravidla na stanovištích, kde byli vyšetřením zimní měli zjištěni více než 3 kleštíci na včelstvo.
Referenční URL's