Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Přestup mezi ZO
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
prosím hledám radu,nějak se mi nedaří vygooglit co obnáší administrativně přestup člena z jedné ZO do jiné.

Vyměnili jsme jednatele a teď nám jeden z členů chce přejít do sousední organizace a já nemůžu najít ,jak to papírově udělat co se jak musí,jestli vůbec
Měl by to řešit formulář zařazení/vyřazení člena/změna adresy/dodatek předpisu členských příspěvků.

Já na podzim měnil status člena na registrovaného člena v jedné ZO a obráceně v druhé ZO.
super děkuji

já mezitim v řádu čsv našla toto,takže to tak opravdu bude

6) OZNÁMENÍ
VZNIKU A ZÁNIKU ČLENSTVÍ V ČSV A ZMĚN ČLENSKÉ EVIDENCE
1. ZO oznámí přijetí nového člena neprodleně sekretariátu RV ČSV. Současně potvrdí, že člen zaplatil
příslušný členský příspěvek. 4
2. ZO oznámí zánik členství člena, kterého vedla v členské evidenci, neprodleně sekretariátu RV ČSV.
Obdobně postupuje u člena, který se u ní hlásí do evidence po uplynutí 60 dnů od odhlášení z evidence u
předchozí ZO.
3. ZO oznámí vyřazení člena z členské evidence neprodleně sekretariátu RV ČSV.
4. ZO oznámí zařazení člena do členské evidence neprodleně sekretariátu RV ČSV.
5. Oznámení podle bodů 1 – 4 provede ZO na formuláři vydaném ČSV.
Referenční URL's