Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Do 20. června doručit RV ČSV vyplněné požadavky na poskytnutí dotace
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Nezapomeňte:

Do 20. června doručit sekretariátu RV ČSV vyplněné požadavky na poskytnutí dotace na tato opatření:
 • technická pomoc
  • pořízení zařízení
  • pořízení nových nástavkových úlů (pouze pro začínající včelaře)
 • racionalizace kočování včelstev
  • pořízení zařízení
 • boj proti varroóze, včetně seznamů za ošetření aerosolem v sezoně 2011/2012 s identifikačními údaji a podpisy chovatelů včel
 • obnova včelstev
  • včetně kopie certifikátu o chovu včelích matek a kopie veterinárního povolení k prodeji včelích matek
  • k pořízení nových nástavkových úlů, přiložit potvrzení KVS o tom, že se jedná o zimní úhyn včelstev, za jehož příčinu byla stanovena nakažlivá choroba
 • rozbory medu
  • chovatelé včel uplatňují pouze v případě, že nežádá sama akreditovaná laboratoř (chovatel včel přiloží kopii dokladu o akreditaci laboratoře)
POZOR! Zmíněné úkony jsou nutnou podmínkou pro získání dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění ("evropská" dotace - viz. časopis Včelařství 4/2012)

Zdroj: Časopis Včelařství
Referenční URL's