Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Pravidla fóra
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
PRAVIDLA CELÉHO DISKUSNÍHO FÓRA

 1. Všechny příspěvky a uživatelem publikované názory jsou vyjádřením jeho osobních názorů. Nevyjadřují názor představitelů fóra.
 2. Každý uživatel je povinen sledovat a brát na vědomí zprávy v sekci Nástěnka a respektovat pravidla fóra.
 3. Uživatelům neaktivním více než 2 měsíce může být smazán účet.
 4. Uživateli je dovoleno používat jen jeden účet (v opačném případě se uživatel vystavuje postihu až vyloučení z fóra).
 5. Při registraci uvádějte pravdivé kontaktní informace.
 6. Zákaz spamování a psaní extrémně krátkých příspěvků typu "jj", smajlík či jiné citoslovce a přitakávání (příspěvky bez informační hodnoty)!
 7. Uživatel by se měl zdržet jakýchkoliv příspěvků mimo téma, které pouze znesnadní a znepřehlední diskutované téma. Moderátoři budou takové příspěvky mazat. Prosím, zvažte každý příspěvek, který odesíláte.
 8. Příspěvky mimo téma, vícenásobné příspěvky se stejným obsahem nebo příspěvky bez informační hodnoty mohou být moderátory/administrátory bez upozornění smazány. Proti zmíněnému není odvolání.
 9. Flamewar (příliš ohnivá diskuse) je zakázán.
 10. Uživatel by měl při nějakém problému nejdříve prohlídnout sekci Pomoc - FAQ, jestli se tam tentýž problém neřešil a zkusit si ho vyhledat pomocí Vyhledat. Příspěvky, které jsou již vyřešeny a uživatel je přesto ignoruje a zakládá téma znovu, bude sankciován (nějakým způsobem - varování, ban, smazání)
 11. Fórum nezaručuje pravdivost publikovaných informací.
 12. Publikování názorů a informací porušujících zákony ČR/SR (pornografické materiály, informace porušující autorská práva, názory vedoucí k hanobení rasy, národa nebo přesvědčení) je přisně zakázáno! Sami můžete administrátory a moderátory na podobný příspěvek upozornit.
 13. Uživatel musí respektovat rozdělení fóra na sekce a umisťovat svá témata do sekcí k tomu určených.
 14. Dodržujte zásady slušného chování. Používání hanlivých slov či argotu je zakázáno (včetně jejich překladu).
 15. Spisovný jazyk není vyžadován, ale snažte se co nejvíce používat "srozumitelnou mluvu".
 16. Snažte se psát s háčky a čárkami. Užívejte správně větnou interpunkci, dodržujte základní typografické zvyklosti, nepište zbytečně VELKÝMI písmeny.
 17. Veřejné slovní napadání nebo uvádění nepravdivých informací o ostatních uživatelích bude bráno jako porušení pravidel.
 18. Provozovatelé fóra si vyhrazují právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout bez upozornění libovolné téma nebo příspěvek.
 19. Komerční sdělení, nabídky a poptávky patří zásadně do Tržiště. Do fóra Výrobci včelařských potřeb patří obecné informace o výrobci.
 20. Pokud reagujete na aktuálně poslední příspěvek, tak nepoužívejte citaci. Je to zbytečné, všem je jasné, na co reagujete. Částečná citace předešlého příspěvku je povolena, ale měla by být výrazně kratší, než je délka předešlého příspěvku. Míru adekvátního zkrácení posuzuje administrátor/moderátor individuálně.
 21. Nevkládejte velké obrázky, používejte malé náhledy viz. Nápověda – Jak vložit obrázek.
 22. Pro odkazování na jiný příspěvek používejte jen citaci nebo link na příspěvek. Odkázání např. "příspěvek #35" bez odkazu na daný příspěvek bude bráno jako porušení pravidel.
 23. Je zakázáno trollování.
 24. Je zakázána politická diskuse, pokud se úzce nevztahuje ke včelaření. A to na celém Včelařském fóru.

V případě porušení těchto pravidel posíláme provinilému varování a dostává procenta varování. Ty mají určitou dobu platnosti 1-2 týdny, podle míry provinění, a pak se odečtou.
Při dosažení 50% jsou příspěvky moderované po dobu jednoho týdne.
Při dosažení 75% není možné po dobu jednoho týdne přispívat.
Při dosažení 100% dostane uživatel BAN (banána) na jeden týden - nebude mít na fórum přístup.
Případné vystavené varování vidí každý pouze jen to své. Ostatní uživatelé nic nevidí - je to soukromé varování.
Protože se množí příspěvky, které jsou často špatně čitelné a místy i hůře pochopitelné, přidal jsem do pravidel bod

Citace:16. Pište s háčky a čárkami. Užívejte správně větnou interpunkci, dodržujte základní typografické zvyklosti, nepište zbytečně VELKÝMI písmeny.

Prosím o zlepšení psaní příspěvků. Je to v zájmu nás všech.
Děkuji!
Pro upřesnění, kam vkládat komerční inzeráty jsem přidal do pravidel bod

Citace:19. Komerční sdělení, nabídky a poptávky patří zásadně do Tržiště. Do fóra Výrobci včelařských potřeb patří obecné informace o výrobci.
Díky tomu, že se zde začal objevovat ne příliš vhodný způsob odkazování na jiné příspěvky, byl jsem bohužel nucen zavést nové pravidlo:

Citace:22. Pro odkazování na jiný příspěvek používejte jen citaci nebo link na příspěvek. Odkázání např. "příspěvek #35" bez odkazu na daný příspěvek bude bráno jako porušení pravidel.

Pokud někdo použije odkázání např. "příspěvek #35" bez odkazu na daný příspěvek, je pro čtenáře horší dohledání, o co konkrétně jde.
Je lepší použít citaci než jen tento číselný odkaz, protože citace obsahuje text, na který reagujete.
Navíc při přesunu příspěvku třeba do jiného vlákna to číslování ztrácí smysl úplně. V citaci zůstává odkaz, takže je příspěvek kdykoliv dohledatelný.

Doufám, že to chápete - jde o přehlednost.
Doplnil jsem do pravidel možnost částečné citace z předešlého příspěvku. Toto jsme vždy tolerovali, ale nebylo to nikde oficiálně uvedeno.

Citace:20. Pokud reagujete na aktuálně poslední příspěvek, tak nepoužívejte citaci. Je to zbytečné, všem je jasné, na co reagujete. Částečná citace předešlého příspěvku je povolena, ale měla by být výrazně kratší, než je délka předešlého příspěvku. Míru adekvátního zkrácení posuzuje administrátor/moderátor individuálně.
Doplňuji bod do pravidel:

Citace:24. Je zakázána politická diskuse, pokud se úzce nevztahuje ke včelaření. A to na celém Včelařském fóru.

Pro politické plkání, které se nevztahuje úzce se včelařením, využijte jiný prostor než toto fórum.
Referenční URL's