Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Do 20. srpna doručit sekretariátu RV ČSV originály dokladů
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Nezapomeňte:
  • do 20. srpna doručit sekretariátu RV ČSV originály dokladů prokazujících pořízení zařízení pro kočování včelstev nebo jejich úředně ověřené kopie v rámci programu racionalizace kočování včelstev podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění („evropská“ dotace);
  • do 20. srpna doručit sekretariátu RV ČSV originály dokladů prokazujících pořízení zařízení jejich úředně ověřené kopie v rámci opatření technická pomoc podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění („evropská“ dotace);
  • do 20. srpna doručit sekretariátu RV ČSV originály dokladů prokazujících úhradu nákladů na rozbory medu nebo úředně ověřené kopie v rámci opatření úhrada nákladů na rozbory medu podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění („evropská“ dotace);
  • do 20. srpna chovatel matek doručí sekretariátu RV ČSV seznam odběratelů včelích matek včetně počtu matek odebraných a originály dokladů nebo jejich úředně ověřené kopie prokazující počet prodaných včelích matek podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění („evropská“ dotace);
  • do 20. srpna doručit sekretariátu RV ČSV originály dokladů prokazujících počet pořízených nových nástavkových úlů u rámci opatření obnova včelstev podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění („evropská“ dotace);
  • do 20. srpna doručit sekretariátu RV ČSV STORNO požadavku podaného v rámci některého z opatření podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění („evropská“ dotace), pokud nedošlo k jeho realizaci.

Zdroj: Časopis Včelařství
Referenční URL's