Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Národní síť Místních akčních skupin
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Na webu ČSV se objevila výzva Místní akční skupiny – proč se zapojit - odkazuje se na web Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.
Máte s tímto někdo zkušenosti? Podařilo se něco vybudovat? Přímo jste se zapojili?
Já vím, že na ČeskoBrodsku funguje region Pošembeří - snad je to součástí MAS a nějaké akce ohledně ochrany přírody se konaly a nevypadaly špatně. Více si teď nevybavuji.
Cituji:
Místní akční skupiny
Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.
S MAS a LEADER mám několikaleté zkušenosti, ale dosud ne v souvislosti s včelařstvím.
Několik dotačních projektů pro obce (např. oblast infrastruktury) i drobné podnikatele (např. cestovní ruch) nebo zemědělce jsem do LEADER dělal (od žádosti přes dohled nad reralizací, výběrová řízení až po závěrečné vyúčtování a žádost o platbu). Chce to nastudovat oblasti možné podpory v novém programovém období a pokusit se to napasovat na potřeby včelařů a ZO ČSV. Nemá dle mne ale cenu se ucházet o nějaké "drobnosti", protože administrace, byrokracie, papírování a buzerace ze strany úředníků je až nad hlavu.
Referenční URL's