Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Vnitrospolková demokracie aneb nejen my, co spolu mluvíme ...
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Kolegyně, kolegové,
v souvislosti s jednáními řady spolků mezi sebou a s orgány státní správy vyskytla se řada názorů, jak při takových jednáních postupovat. Kdo jedná, co tam říká, jak informuje ostatní a řada otázek dalších. Řešíme to dílčím způsobem v mnoha tématech, ale přišlo mi užitečné umístit debatu o tom do tématu zvláštního.

Otázka, kdo koho zastupuje a s čím, je nyní velmi aktuální a je dobře, že se o ní diskutuje. Ano, je zde argument vycházející z t. zv. zastupitelské struktury. Tedy zvolím někoho, on mě zastupuje a já od něj pak chci zpětnou vazbu, informace.
Někdy to ale nestačí, vyskytnou se třeba témata, která nelze vztáhnout k tomu, co se probíralo u voleb, kdy se zvažovaly kandidáti a jednotlivé vize, programy, plány.
Doba je dynamická, situace se mění často velmi brutálně.
Pak je nabíledni, že je dobré se dotázat členů, dát jim jakousi možnost se vyjádřit.
Je otázka, jak to udělat.
Třeba u sdružení, které má několik desítek členů, to není problém.
Tam, kde už jsou členů stovky, už je to o něčem jiném.
No a tam, kde jsou desítky tisíc?
A jak to řeší třeba hnutí, které nemá organizační strukturu ani vedení (teď třeba ŠPV, ale můžou to být i jiní)?
Pojďme se o tom pobavit, souhlasíte?
Několik sdružení má vlastní informační portály, kde se dají vypsat ankety, uvést východiska i závěry a diskutovat o tom všem.
Co ale z nich vyplyne? Jaký mandát? Při jakém procentu zúčastněných je relevantní? Když se většinou účastní jen mizivá menšina?
Platí, že kdo se neúčastní a vzdá se možnosti říci svůj názor, jeho problém?

Jsou vnitrospolková periodika i informační media. Dají se využít? Jak? Zejména při jejich nikoli každodenní periodicitě a za situace, kdy spolek většinou má čas na oficiální stanovisko třeba jen v řádu dnů či několika týdnů?
Určitou zkušenost s tím mám v PSNV z letošního roku, kdy takových akcí bylo několik a vždy bylo třeba volit nějakou strategii, jak to vše pospojovat. Ale rozhodně to není ideál a možná i proto, že základ, tedy vztah mezi sdruženími a institucemi (státem) je nastaven tak, jak je nastaven. Tedy nedobře, a to možná i účelově.
Takže, kolegyně a kolegové z ostatních sdružení (APV, ČSV, Dadantklub, Mája, MSVV, ŠPV a další ...): jak to děláte u Vás?
Podělte se, není-li to vnitrospolkové tajemství.
Strukturu PSNV jsem tu myslím už popsal dosti detailně jinde a stále se vyvíjí, nyní zejména v souvislosti s rozběhnuvším se interním informačním a diskusním forem. Plus ročně cca 20 - 24 čísel informačního media e-Věstník otevřeného všem názorům, web, Facebook, občasná cílená setkávání vedení se členy v rámci některých akcí, pokud se zadaří, tak i programové konference ... K tomu každý měsíc jednání rady, z něho obsáhlé zápisy přístupné na webu všem členům, bohatá e-mailová korespondence, často až těžko zvládnutelná.
Zkusíme to? Pokud ano, prosim: zkusme to směrovat tak, jak to děláte u Vás, než jak to dobře či špatně dělají jinde ... Wink
Jiří
Dubická Včela -při malém množství je to jednoduché.Imeil + odpověď. Jednou za čas setkání. F.V.
Jiří dobré téma! Smile

Jen bude mít asi velký handicap v tom, že se asi moc spolků nezapojí, protože zde nejsou jejich představitelé!
Pokud můžu tak za jedno nevčelařské sdružení místního (okresního) rozměru jehož jsem členem funguje transparentnost, informovanost o činnost, detailní zpráva předsedy a kontrolních složek za celý rok na výročním setkání členů a nikdy není problém všem členům umožněn přístup nahlédnutí do uzavřených smluv i účetnictví. Je členům umožněn přístup i ke mzdám a odměnám zaměstnanců. Nenarazil jsem za těch nespočet let na žádnou aroganci, nekomunikaci, levárny a podrazy od zvoleného předsedy a členů výboru. Zasedání výboru je podle potřeb (cca 6x) a vždy je udělán jeden typ zápisu, který členové výboru dostávají a ostaní členové si ho mohou vyžádat. Neděláme dva druhy zápisů, tedy pro členy jen zkrácenou nic neříkající verzi, ale jeden přehledný informační zápis!

Jaromír
Já se snažím získat informace z ČSV na webu rubrikou dotazy (Pokud máte nějaký dotaz, nestyďte se zeptat.) a já se nestydím,je mi to houby platný.Big GrinBig Grin
Tak to zkouším po stranické linii a oslovil jsem svého zástupce RV,
uvidíme IdeaIdea
Referenční URL's