Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Návrh novely veterinárního zákona ČR 2015+
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Stran: 1 2 3
Přesouvám odjinud:

(12.11.2015 17:42)Samaj napsal(a): [ -> ]Návrh novely veterinárního zákona je dostupný zde https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORNA3RH367W

Odkaz na konkrétní soubor "Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění" https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA3VGCGVJ (.docx, 273 kB, verze z 2.11.)

Je to zajímavé čtení...

Doporučuji po otevření souboru zadat vyhledávání v dokumentu (běžně CTRL+F) a hledat text "včel". Opakovaným stiskem ENTER bude zobrazen veškerý výskyt slovního základu "včel" v dokumentu (znalým se omlouvám).

Diskuze nad návrhem bude jistě plodná, jen prosím, aby byla i k něčemu...

Osobně bych se přimlouval za více diskuzních vláken nad jednotlivými bloky změn, aby si z debaty mohly představitelé včelařských spolků či jiné subjekty něco vzít a neztráceli se ve stovkách příspěvků...
Ještě doporučím Důvodovou zprávu https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA3VGCDRU
Toto som prekopírpvsal z dôvodovej správy:
"Rovněž vstřícně se reaguje na požadavky Českého svazu včelařů, aby do veterinárního zákona bylo doplněno nové ustanovení o tzv. prohlížiteli včelstev. Prohlížitelem včelstev se bude moci stát fyzická osoba, která úspěšně absolvuje specializované školení blíže stanovené prováděcím právním předpisem. Tato osoba poté bude, pokud ji chovatel včel povolá, oprávněna v ochranných pásmech v případě potvrzené nebezpečné nákazy včel prohlížet včelstva. Chovatel včel tak bude mít nyní na výběr, zda si rozebrání včelího díla nechá rozebrat tímto prohlížitelem včelstev, anebo si tuto prohlídku svých včel provede, tak jako doposud, sám."

Podľa toho ako čítam, si prehlaidky mohli a aj môžu robiť sami chovateia včiel???? Sám sebe môže robiť kontrolu včiel? V českej republike sa robia alebo nerobia na jar prehlaidky na nebezpečné choroby včelieho plodu?
Prečítal som si aj ten veterinárny zákon. O varroatóze ako takej tam nie je nič.Takže je to všetko ok a škoda je toa j čítať.
Ta diskuse je, pokud ji dobře chápu, o tom, že ČSV má jistou skupinu jím samotným vyškolených lidí, které nazývá prohližiteli. A chce je mít v zákoně. Na to SVS řekla (a u toho jednání jsem byl, odvolámvám se na výroky pánů Texla a Semeráda), že ani náhodou, že pokud takoví prohlížitelé budou, tak že to budou jaksi jimi (státem) vyškolení lidé, nikoli někdo vyškolený jen jedním o. s., a že budou muset projít státem garantovaným vzděláváním (proto je také v návrhu zákona to ustanovení, že takové vzdělání bude garantovat itnstitut typu vysoké školy ... ). Jenže už rok lobbing nejmenovaného většinového subjektu pokračuje a vsadil bych si, že to tam nakonec vmezeří.
Jiří
Citace: § 66 Návrhu změn veterinárního zákona:
(2) Pro vědecké, výzkumné, pedagogické a kontrolní účely lze použít i veterinární přípravky, které nebyly schváleny, a veterinární technické prostředky, které nejsou zapsány v Seznamu veterinárních technických prostředků.
(3) Při poskytování veterinární péče lze používat i veterinární přípravky, které jsou schválené podle předpisů Evropské unie34), a zdravotnické prostředky, které jsou vhodné pro použití v rámci veterinární péče34a).

Znamená to něco?
Doufám,že to je to co si myslím. Vlk sežral kozu a koza zůstala celá. F.V.
Jiří Matl napsal(a):Ta diskuse je, pokud ji dobře chápu, o tom, že ČSV má jistou skupinu jím samotným vyškolených lidí, které nazývá prohližiteli.

Chápeš to špatně. Akreditaci na proškolování prohližitelů včelstev a posouzení jejich způsobilosti při závěrečných zkouškách má už řadu let pouze
Veterinární fakulta brněnské univerzity.
Ta nominuje, případně schvaluje lektory pro toto školení, náplň kurzu, časový rozsah a zejména provádí přezkoušení a vydává oprávnění k výkonu funkce prohližitele včelstev.
Sama ale kurzy organizačně ani finančně nezajišťuje.
Pokud by se takového zajištění chtěla ujmout PSNV, nic jí v tom nebrání. Je nutno ale počítat s tím, že je to akce finančně velmi náročná.
Co jsem slyšel, refundovaná SVS.
Kdybych neměl zájem a nesnažil se zjistit více tak to školení mi nebylo na nic.
Jsem zapsaný prohližitel a věřte když jsem tam jel tak už jsem měl sakramensky naštudováno.
To musím říci,že mi dalo více seminář od p.Klími v Hranicích,p.Danhilíka v Olomouci a p.Přidala v Brně.
A vlastní ....... Když jsem zjistil kde mají mor tak jsem se jel podívat,abych nebyl ......F.V.
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kurzy-p...lstev.aspx
http://ovcsvpardubice.blog.cz/0702/perli...u-vcelstev
http://vetweb.cz/prohlizitele-vcelstev-p...-vcelarum/
http://www.vcelarstvi.cz/files/pdf_2014/...-14-01.pdf
Vladimíre, popisoval jsem jen to, u čeho jsem byl osobně. Tehdy (28. 11. 2014) stávající předseda ČSV nabízel při debatě o novém statusu t. zv. prohlížitelů, že ČSV má ten seznam a že by to mělo být v zákloně, že se školí v Nasavrkách. A na se zástupci SVS jasně vyjádřili v tom smyslu, že v nové verzi bude jasná garance státem a žádné o. s. do toho nebude zasahovat. I kdyby mělo být pár let vakuum, kdy se budou noví oficiální prohlížitelé vzdělávat, jakmile se nastaví systém toho vzdělávání. PSNV do toho netahej.
V té debatě šlo i o to, jestli by měli mít status veř. činitele a co by z toho dál vyplývalo.
V návrhu VZ to stojí nyní takto:
§ 64c
Prohlížitel včelstev
(1) Chovatel včelstev je v případě potvrzené nebezpečné nákazy včel uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu oprávněn zajistit v ochranném pásmu stanoveném v mimořádném veterinárním opatření rozebrání včelího díla proškolenou osobou k prohlídce včelstev s rozebráním včelího díla (dále jen „prohlížitel včelstev“).
(2) Prohlížitel včelstev je povinen vést záznamy o datu, době a výsledku prohlídky včelstev, registračním čísle chovatele včelstev, registračním čísle stanoviště včelstev, počtu včelstev na stanovišti včelstev, počtu a identifikačním čísle vzorku, uchovávat tyto záznamy po dobu nejméně 3 let a na požádání je poskytnout úřednímu veterinární lékaři.
(3) Prohlížitel včelstev je fyzická osoba, která absolvovala specializované školení se zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Školení zajišťuje vysoká škola s veterinárním studijním programem, která také prohlížitelům včelstev vydává, pozastavuje a odnímá osvědčení, vede seznam těchto osob a předává jej Ústřední veterinární správě.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví
a) rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla a vedení záznamů prohlížitele včelstev,
b) obsah, rozsah a organizaci specializovaného školení se zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla, vydávání osvědčení a vedení seznamu prohlížitelů včelstev.


P. S.:
Z důvodové zprávy (za upozornění děkuji Markovi):
Rovněž vstřícně se reaguje na požadavky Českého svazu včelařů, aby do veterinárního zákona bylo doplněno nové ustanovení o tzv. prohlížiteli včelstev. Prohlížitelem včelstev se bude moci stát fyzická osoba, která úspěšně absolvuje specializované školení blíže stanovené prováděcím právním předpisem. Tato osoba poté bude, pokud ji chovatel včel povolá, oprávněna v ochranných pásmech v případě potvrzené nebezpečné nákazy včel prohlížet včelstva. Chovatel včel tak bude mít nyní na výběr, zda si rozebrání včelího díla nechá rozebrat tímto prohlížitelem včelstev, anebo si tuto prohlídku svých včel provede, tak jako doposud, sám.
Jiří
(12.11.2015 21:37)Víťa Vydra napsal(a): [ -> ]
Citace: § 66 Návrhu změn veterinárního zákona:
(2) Pro vědecké, výzkumné, pedagogické a kontrolní účely lze použít i veterinární přípravky, které nebyly schváleny, a veterinární technické prostředky, které nejsou zapsány v Seznamu veterinárních technických prostředků.
(3) Při poskytování veterinární péče lze používat i veterinární přípravky, které jsou schválené podle předpisů Evropské unie34), a zdravotnické prostředky, které jsou vhodné pro použití v rámci veterinární péče34a).

Znamená to něco?

No bylo by to zajîmavý nebýt tam vysvětlivka "34"..... Což odkazuje na ES 999/2001 a vztahuje se to na TSE ovcí.
Když mohou ovce, proč by nemohly včely? V tomto smyslu by bylo dobré argumentovat.
Chce to dokázat že VD je přenosný na člověka.....Big Grin
Není nutno dokazovat. Je v seznamu.Dodgy
https://www.mevs.cz/2012/01/nakazy-a-nem...a-cloveka/
Melifer
Ale to je predsa nezmysel. Asi tam je redakčný škriatok.
Dej si pod postel na 30 dní podložku a pak pošli co z tebe opadá do Dolu.
Chovatel včel tak bude mít nyní na výběr, zda si rozebrání včelího díla nechá rozebrat tímto prohlížitelem včelstev, anebo si tuto prohlídku svých včel provede, tak jako doposud, sám.

Já tomu nerozumím, proč to řešíme, když to má být nepovinný, další balast v zákonu.Confused
Musíš především porozumět tomu, že zákony dělají lidi co tomu v praxi moc nerozumí a to je voda pro "lobby", v tomto případě ČSV, kterému pomalu ujíždí vlak.
Ještě před pár lety to bylo jiné, než to kverulanti žvaněním Cool na internetu a hlavně psaním drzých dotazů a podnětů veterinářům a při jednáních profláklých rozkladných spolků co do všeho hází vidle shodili.
Ještě v 2012 jsi si nesměl u nás v kraji dát do včel Gabon, Varidol, atd (kromě Formidolu) bez komise ČSV i kdyby jsi byl vystudovaný veterinář.
A po tom se stýská, tehdy opravdu stačilo nahlásit na SVS že ti neléčili a nikdo ti to neodpáral - zákon byl porušen.

Takže zřejmě každá klička dobrá, dneska dobrovolně, zítra povinně.
(12.11.2015 20:08)jaro napsal(a): [ -> ]Toto som prekopírpvsal z dôvodovej správy:
"Rovněž vstřícně se reaguje na požadavky Českého svazu včelařů, aby do veterinárního zákona bylo doplněno nové ustanovení o tzv. prohlížiteli včelstev. Prohlížitelem včelstev se bude moci stát fyzická osoba, která úspěšně absolvuje specializované školení blíže stanovené prováděcím právním předpisem. Tato osoba poté bude, pokud ji chovatel včel povolá, oprávněna v ochranných pásmech v případě potvrzené nebezpečné nákazy včel prohlížet včelstva. Chovatel včel tak bude mít nyní na výběr, zda si rozebrání včelího díla nechá rozebrat tímto prohlížitelem včelstev, anebo si tuto prohlídku svých včel provede, tak jako doposud, sám."

Podľa toho ako čítam, si prehlaidky mohli a aj môžu robiť sami chovateia včiel???? Sám sebe môže robiť kontrolu včiel? V českej republike sa robia alebo nerobia na jar prehlaidky na nebezpečné choroby včelieho plodu?
Prohlídky se dělají jen v případě, že nějaký "nezodpovědný jedinec" Cool oznámí že má mor a ohlásí to a je vyhlášeno ochranné pásmo.
Taktéž v případě, že si někdo podobně nezodpovědný zadá vyšetření na mor a je to pozitivní.Cool

Jinak ne.
Podle mě je to dobře, průběžně plošné vyšetření zlomku stanovišť na mor z měli by bylo efektivnější, než to plošně všem na jaře prohlížet. Tak nějak to máte na SLovensku ne?Pak je tady nový předpis, kde podle veterináře na žádost ČSV je nyní povinnost vyšetření měli při přesunu mimo obec.

Ale na to se většinou prdí.
Stran: 1 2 3
Referenční URL's