Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Používáte k tlumení varroózy tzv. biotechnické postupy a případně jaké?
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.

  1. Žádné, spoléhám na účinnost současných léčiv.
  2. Ty, které souvisí s odstraněním zavíčkovaného trubčího plodu.
  3. Ty, které souvisí s odstraněním zavíčkovaného dělničího plodu.
  4. Tvorba oddělků.
  5. Plodová přestávka v průběhu sezony.
  6. Ty, které souvisí a architekturou včelího díla.
  7. Izolace matek v bezplodovém období.
  8. Kombinace předešlých s výjimkou použití a).
  9. Používám kombinací všech uvedených postupů a postupů z nich vycházejících.
  10. Spoléhám pouze na včely a nechávám to výhradně na nich.
Řada podstatných jich ve výčtu ještě chybí:
- protirojová opatření
- omezit loupeže, tedy dbát na včasné zakrmování
- brakovat včelstva podle odolnosti vůči všem nemocem
- nezpůsobovat převčelení krajiny
Maximum je 10 voleb
U bodu a. navrhuji škrtnout slovo "žádné". Je zde i možnost použití současných "schválených" léčiv a kombinace s biotechnickými metodami a tím i eliminace nadměrného užití veškerých dosud užívaných veterinárních léčiv.
JK
Zajímavé je i to Ičko. Všech. To se musí použít všechny jeden rok ?
Referenční URL's