Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Zůstaneš i nadále členem ČSV?
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.

  1. Ano
  2. Ne, zůstanu neorganizovaný včelař.
  3. Ne, budu členem nově vzniklého nebo vznikajícího včelařského spolku.
  4. Ne, budu členem jiného včelařského spolku, který již existuje.
Evidetně tu chybí možnosti
Již nejsem členem ČSV a jsem neorganizovaný
a
Již nejsem členem ČSV a jsem organizovaný v jiném spolku

Pak ti co již vystoupili nelze zaškatulkovat a neměli by odpovídat.
Tak já zaškrtávám c. Již jsme s nový spolek založili a proto nepovažuji za vhodné být členem ČSV i když bych asi technicky mohl. Tak dávám veřejnosti nějakou informaci. Tím, že budu dávat najevo, že by mohla anketa znít jinak a pod. bych dával jen informaci o tom, že nechci takto odpovídat. Když budu hledat negativa, najdu jich klidně 1000, ale najít co spojuje a může zajímat podnítit druhé, to každý nedokáže. Bohu žel. ld
e, nevím, ještě chvíli ve stejných kolejích a zvážím vystoupení.
Do Svazu se vracet nebudu a do nového spolku ani náhodou, už jen proto, že to bude spolek stejných lidí jako ve Svazu, a vychovaných Svazem...Jak by to asi tak mohlo v novém spolku vypadat?...Nikdo nezná jiné schéma než bylo ve Svazu. I důvěrníci jsou v nových spolcích...Big Grin. I ve stanovách nových spolků musíš umožnit vstup na pozemek a zkontrolovat včely. Žádná změna....
Milane pojď k nám,žádný důvěrník.Vše je jen na tvém rozhodnutí.Jen se od Tebe očekává práce. F.V.
To k nám se nový člen musí přihlásit a vůbec není jisté, že bude přijat. Nějaké výkřiky do tmy, pózy a vyvyšování se nad druhé, to je přesně to, co do spolkaření nepatří. ld
Pane Dvorský,bylo to jen upozornění na to ,že existují spolky založené na novém principu.Bez kopírování ČSV.
Již jednou jsem tu to psal . F.V.
Pane Vlček, my existujeme na základě principu spolků z tz.v I. Republiky, a tam byli třeba i ti včelařští důvěrníci, třeba kvůli zdravotnímu stavu včelstev, nebo tzv. slídil účtů......... viz náš almanach. Tehdejší VSMBO nepřijímal jiné členy než z regionu i když mohl. Kdybychom my dnes VS MBO přijímali každého, tak bychom měli již koncem března cca 1000 členů. Což samozřejmě odmítáme, až na vzácné výjimky. Formy spolupráce máme zakotveny ve stanovách, tvoříme i vzorové náplně funkcí a další pomůcky pro včelaře, je to pro budoucnost. Spolupracovat na bázi spolku mohu jen s tím, koho znám, věřím mu a on je ochoten akceptovat naše zásady spolkové činnosti. To jde na dálku hůře i když máje jeden obvod cca 40 km od MB. Podle mne nezáleží ani tak na názvech jako na lidech a hlavně celkové filozofii a demokracii uvnitř spolku. Podívejte se na naše stanovy. Člen je skutečně na 1, místě. To je to podstatné, s tím každý žít neumí. U nás se nemůže rozhodně stát, že je funkcionářem např. člověk trestaný za závažnou trestnou činnost. Lidé by to nedopustili, všichni na sebe vidí. Někomu se třeba nemusí líbit náš přístup k tlumení nákaz. Nám se zase nelíbí jedaři a ti, kteří jim nahrávají. Nediskriminujeme ale nikoho, ani ty jedaře, mají k dispozici vše. Máme svůj chovatelský okresek, vlastně jej neustále budujeme a pod.
Nemyslel jsem předchozí příspěvek osobně (vidíte, co to dělá, když spolu lidé nemluví nebo mluví málo), prostě jsem- naznačil jak fungujeme my (regionální působnost) už s ohledem na jisté události, které některým spolkům (vlastně i nám) nyní ztíží přístup k dotacím na vzdělávání (tím myslím 197 ku). Nyní jsem to trochu více rozvedl. Samozřejmě se nadechujeme a naše plány neuvádím, ne kvůli vám a podobně smýšlejícím. Až něco společného vznikne a ono vzniknout musí, vyjdeme s tím třeba ven. To jen na vysvětlenou. Víte také u nás někteří členové trochu pochybovali a varovali z nejistoty vystoupení ze svazu. Nyní ale chodí a říkají, že jsme udělali dobře. Rozvádět to nebudu. Prostě s jistým odstupem je náhled na problém jiný a vidí co neviděli. Někteří otevřeně říkají, že se za minulé roky až stydí a těch roků jim je líto. Víte ono se to nezdá, ale některé naše schůze i výboru jsou nyní i celkem rušné. Např. byla jednoznačně zamítnuta členy naše možná účast a celostátní prezentace na výstavě v Ostravě. Proč nebudu uvádět. To je demokracie a my si jí moc užíváme. Přál bych to i ostatním. LD
Referenční URL's