Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Dotace EU
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Jak píše pan vlcek všechno musí být nové věci, i dokonce jsem volal k nám na kraj JMK, že pokud něco buduješ a nemáš na to papír, že vyrábíš a prodáváš např. kočovné zažízení, tak nemůžeš uplatnit dotace na nákup materiálu při budování i když jsi nakoupil nový stavební materiál (železo apod.), což se mi zdá dost nešťastné
A ještě dotaz.
Faktura na úly (technická pomoc) musí být s datumem před žádostí nebo může být třeba měsíc zpětně?
Opravdu to chce jenom trošku hledat : Chovatel vyplní formulář „Požadavek na poskytnutí dotace na opatření technická pomoc“ (bod 1 až 5, bod 10 a bod 13 – podpis požadavku pod čestným prohlášením). Pokud v době podání požadavku (do 20. června) není chovateli známá skutečná cena zařízení, na které požaduje dotaci (chovatel si např. teprve hodlá zařízení pořídit), vyplní v požadavku v bodě 10 „Druh a hodnota nového zařízení uvedeného v části A přílohy č. 2 NV“ pouze odhad ceny zařízení.

Určitě to už je, ale dám znovu: http://www.apicentrum.cz/dokumenty/vcela...dotace.pdf

Jsou letos nějaké změny, ale jinak je v zásadě vše stejné.
Tak jsem proštudoval tuto příručku a formuláře k technické pomoci a kočování. Vzhledem k tomu že mi není jasný termín "fotodokumentace" požádal jesm o oficiální vyjádření SZIF co si představuje pod takovýmto pojmem. Zároveň jsem požádal o povolení jejich odpověď zde na foru veřejně prezentovat. Tak uvidíme co odpoví a jak to dopadne.
No to jsem zvědavý co nakonec řeknou Smile
Odpověď Bobr:
Když jsem si otevřel příručku tak se mi otevřela normálně ,ale když jsem ji tisknul tak tam schází písmena.
Nevíte proč? při jiném tisku to nedělalo.
To je nové nařízení EU, vynecháváním písmen se šetří barva a tiskarna. Smile Neuvedl jsi, jestli to je vpdf, nebo jiném formátu. Dokument tmuze mít vlastni znakovou sadu, nebo nemáte správný program pro zobrazení dokumentu.
Podávám hlášení ohledně dotazu na SZIF :

e-mail s dotazem odeslán v neděli 13.4.2014 v 10.32

e-mail od Bobra napsal(a):Dobrý den

Co si představujete pod pojmem „fotodokumentace“ při požádání o včelařské dotace dle NV 195/2995 Sb. Pročetl jsme celé uvedené nařízení včetně příloh a aktualizací na platné znění, ale nic jsme tam o fotodokumentaci nenašel. V následujícím souboru http://www.vcelarstvi.cz/files/pdf_2014/...-27-01.pdf na straně 2 bod 8 povinné přílohy je na toto odkazováno, ale není nijak blíže specifikováno. Dále je toto uvedeno i v souboru http://www.vcelarstvi.cz/files/pdf_2014/...-27-01.pdf strana 4 bod 12b povinné přílohy při předložení dokladů. Vzhledem k tomu že se chci vyhnout problémům při zpracování mé žádosti soudruhy z ČSV prosím o oficiální vyjádření co si pod výše zmiňovaným pojmem SZIF představuje.

Pokud mi to povolíte dal bych Vaše vyjádření k tomuto termínu veřejně ve známost na Včelařské forum.

Marek


v pondělí v 9:34 byl zobrazen a přečten, dnes jsem dostal do schránky odpověď, kterou zde celou zobrazuji :

odpověď SZIF napsal(a):Vážený pane Marku,

děkujeme Vám za Váš dotaz a budeme rádi, když s definicí fotodokumentace požadované k prokázání nároku na dotaci na včelařská zařízení seznámíte ostatní chovatele včel.

Fotodokumentací se rozumí pořízení obrázků zařízení, které je předmětem dotace. Zařízení je nutno nafotit v reálném prostředí z více stran jako celek, je možno přiložit polodetailní i detailní foto, celkem cca 3 až 5 obrázků jednoho zařízení. Tyto obrázky nelze v žádném případě nahradit propagačními fotografiemi, které bývají součástí nabídky výrobců nebo prodejců. Obrázky je možno pořídit i prostřednictvím mobilního telefonu a lze je vytisknout a přiložit k požadavku i v nebarevném provedení.

Doložení fotodokumentace vyžaduje Fond k prokázání skutečného pořízení zařízení v případě opatření racionalizace kočování podle § 6 odstavce 3, v případě opatření technická pomoc podle § 4 odst. 4 písm. d) nařízení vlády, č. 197/2005 Sb., v platném znění.

S pozdravem

Irena Rokosová
Oddělení komunikace

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
T: +420 222 871 414
E: irena.rokosova@szif.cz

Neváhejte nás kontaktovat-infolinka: +420 222 871 871, info@szif.cz

Prohlášení:
Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné, určené výlučně adresátovi (-ům) a jsou vlastnictvím SZIF. Jestliže nejste oprávněným adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné použití těchto informací bez souhlasu odesílatele (dle § 183, zákona č. 40/2009 Sb.). Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory. Odesílatel nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené datovým přenosem.

takže za přístup v tomto konkétním případě má SZIF ode mne "1"

takže už si to dokážu představit a vím co mám a nemám aby byl klid Wink
Máte někdo zkušenosti s kontrolou chovatele ze strany SZIF po vyplacení dotace?
Já osobně ne, ale byla kontrola SZIF letos u jednoho našeho vcelaře a co mi povidal tak to bylo dost podrobné,kontrolovali porizovaci doklady,jestli jde o to konretni zarizeni atd.Prostě žádná formální kontrola,ale poctivá a důkladná.
A jak kontrolovali doklady, když originál se má přikládat k žádosti ? Pak mi žádný doklad - pokud si aktivně neudělám kopii nezůstane.
Má se přikládat originál nebo úředně ověřená kopie dokladu. Já jsem přiložil tu ověřenou kopii, už jen z důvodu abych měl v u sebe doklad pro případnou reklamaci. Nebo požádat dodavatele o vystavení dvou originálůShy
Že by si přinesli doklady sebou a podle nich kontrovali zařízení? A podle čeho, když mnohá nemají ani výrobní číslo či jiné označení (slun. tavidla, nádoby na med, čeřící nádoby i mnohé medomety jsou bez čísel), a co třeba takové varroa dno, třeba když už je tři roky ve včelách (a když toho má někdo víc - tak který je na dotaci a který je koupený bez dotace...) . Kontrola může proběhnout během pěti let po poskytnutí dotace. Po tuto dobu je žadatel povinen zařízení vlastnit.
Ach ty kontroly. A dotaceBig Grin
V příručce k těmto dotacím se mimojiné píše:

...Doklady zůstávají Fondu a nebudou chovateli včel vráceny. V případě, že si chce chovatel ponechat originály dokladů, doporučujeme doložit požadavky úředně ověřenými kopiemi dokladů... Za originální doklad je považován i průpis s originálním podpisem, případně úředně ověřená kopie...

Tj., úředně ověřená kopie dokladu se považuje za originál. Ten si stejně pro případnou reklamaci musíte na vlastní náklady zhotovit, abyste si jeden "originál" ponechal, pokud tedy nebudete vlastnit průpis - dneska již málo kdo vypisuje daňové doklady ručně.
(15.04.2014 16:50)Bobr napsal(a): [ -> ]Podávám hlášení ohledně dotazu na SZIF :

e-mail s dotazem odeslán v neděli 13.4.2014 v 10.32

e-mail od Bobra napsal(a):Dobrý den

Co si představujete pod pojmem „fotodokumentace“ při požádání o včelařské dotace dle NV 195/2995 Sb. Pročetl jsme celé uvedené nařízení včetně příloh a aktualizací na platné znění, ale nic jsme tam o fotodokumentaci nenašel. V následujícím souboru http://www.vcelarstvi.cz/files/pdf_2014/...-27-01.pdf na straně 2 bod 8 povinné přílohy je na toto odkazováno, ale není nijak blíže specifikováno. Dále je toto uvedeno i v souboru http://www.vcelarstvi.cz/files/pdf_2014/...-27-01.pdf strana 4 bod 12b povinné přílohy při předložení dokladů. Vzhledem k tomu že se chci vyhnout problémům při zpracování mé žádosti soudruhy z ČSV prosím o oficiální vyjádření co si pod výše zmiňovaným pojmem SZIF představuje.

Pokud mi to povolíte dal bych Vaše vyjádření k tomuto termínu veřejně ve známost na Včelařské forum.

Marek


v pondělí v 9:34 byl zobrazen a přečten, dnes jsem dostal do schránky odpověď, kterou zde celou zobrazuji :

odpověď SZIF napsal(a):Vážený pane Marku,

děkujeme Vám za Váš dotaz a budeme rádi, když s definicí fotodokumentace požadované k prokázání nároku na dotaci na včelařská zařízení seznámíte ostatní chovatele včel.

Fotodokumentací se rozumí pořízení obrázků zařízení, které je předmětem dotace. Zařízení je nutno nafotit v reálném prostředí z více stran jako celek, je možno přiložit polodetailní i detailní foto, celkem cca 3 až 5 obrázků jednoho zařízení. Tyto obrázky nelze v žádném případě nahradit propagačními fotografiemi, které bývají součástí nabídky výrobců nebo prodejců. Obrázky je možno pořídit i prostřednictvím mobilního telefonu a lze je vytisknout a přiložit k požadavku i v nebarevném provedení.

Doložení fotodokumentace vyžaduje Fond k prokázání skutečného pořízení zařízení v případě opatření racionalizace kočování podle § 6 odstavce 3, v případě opatření technická pomoc podle § 4 odst. 4 písm. d) nařízení vlády, č. 197/2005 Sb., v platném znění.

S pozdravem

Irena Rokosová
Oddělení komunikace

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
T: +420 222 871 414
E: irena.rokosova@szif.cz

Neváhejte nás kontaktovat-infolinka: +420 222 871 871, info@szif.cz

Prohlášení:
Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné, určené výlučně adresátovi (-ům) a jsou vlastnictvím SZIF. Jestliže nejste oprávněným adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné použití těchto informací bez souhlasu odesílatele (dle § 183, zákona č. 40/2009 Sb.). Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory. Odesílatel nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené datovým přenosem.

takže za přístup v tomto konkétním případě má SZIF ode mne "1"

takže už si to dokážu představit a vím co mám a nemám aby byl klid Wink

Neměl by se taky vyfotit žádající včelař ze všech stran a to barevně. Wink

Kraviny do kravína co jiného na to říct.
Chtěl bych se zeptat jak blbec, pokud je začínající včelař, tak může žádat EU dotace? Protože hned na začátku je napsáno něco o 3 letech včelaření
Děkuji
Začínající včelař je jasně definován - registrován v Hradišťku maximálně v roce předcházejícím. To jest pokud byste jako začínající včelař chtěl žádat o dotaci z EU, tzn., že můžete žádat jak o medomet, tak i o max. 4 úly. Co se týče 3 let včelaření, tak tento termín znám z krajských dotací na pořízení nezbytných zařízeních jako jsou úly, ochranné pomůcky, oddělky, přesněji řečeno vycházím z někdejších dotací Olomouckého kraje pro začínající včelaře, a tam se člověk upisoval k tomu, že nejméně tři léta bude provozovat včelařství. Co se týče dotací z EU, tak tam se zavazujete, že po 5 nadcházejících let budete majitelem pořizovaného materiálu (medomet, oddělek..).
Pročítám si podmínky:

§ 3
Žádost o dotaci
(1) Žádost o dotaci na opatření podle § 2 podává Státnímu zemědělskému
intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) občanské sdružení4),
které
a) soustavně působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních
let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku,
ve kterém je podána žádost o dotaci na opatření podle § 2 (dále
jen „žádost“), a
sdružuje nejméně 50 % chovatelů včel v České republice, evidovaných
podle zvláštního právního předpisu3) (dále jen
„žadatel“).


Čili to musím podat přes naši ZO, to nelze individuálně?? Huh

EDIT:

Dále jsem se dočetl:

1. ŽADATEL
Jediným žadatelem, který předává Fondu
všechny požadavky a související dokumenty,
je RV ČSV, o. s. Chovatel zasílá
všechny podklady žadateli, tedy RV ČSV,
o. s., a nikoliv Fondu přímo.


čili je to jasné Smile
Řekl bych, že je to pro obě strany asi výhodnější. SZIF nemusí řešit drobné dotace a může se věnovat těm velkým a ČSV z toho má peníze.

Podat to u ČSV může i nečlen.
Odhlédněte prosím od toho, kdo ten klip udělal (nechci dělat předvolební agitaci), každopádně to schema jak to chodí s dotacemi je bohužel ze života.
Referenční URL's
  • Včelařské fórum – o včelách a včelaření: https://www.vcelarskeforum.cz/index.php
  • :