Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Med - CAS 8028-66-8
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Med v chemickém vademecum

google translate:

Chemické vlastnosti medu
Systém evidence látek EPA Med (8028-66-8)
Bezpečnostní informace
Informace o bezpečnostním listu
Využití medu a syntéza
Popis: K produkci medu včelka vytáhne nektar proboscis, s tokem směrovaným do medového vaku a izolovaným od zažívacího traktu proventikulární chlopní. Sekrece hypofaryngeálních žláz se mísí s nektarem a zahájí proces přeměny. Jakmile se včela vrátí do úlu, zvrací se materiál a je znovu přijímán místními pracovníky, kteří tento proces opakují, dokud se obsah vlhkosti nestabilizuje na 82% pevných látek a cukry se neobrátí. Jakmile je tento proces "zrání" dokončen, med je uzavřen v plástech s voskovou látkou, další sekrecí včely. Přes asociaci přírodních produktů laiků s netoxickými koncovými body, starověk a moderní vědecká literatura cituje případy otrav medem. Nektar z různých rostlin, především Ericaceae (Rhododendron, Azalea, Andromeda,Kalmia spp.), Vyrobila toxický produkt. Spotřeba 200+ milionů liber medu ročně v USA bez ohlášeného incidentu je svědectvím ostražitosti včelařů. Dalšími toxickými druhy medu jsou ty z tutu na Novém Zélandu (vlastně medovice), henbane (Datura metel), Datura stramonium a Hyoscyamus niger, žlutý jasmín (Jessamine), euphorbia a arbutus.1. Med se nedoporučuje jako potrava pro kojenci v důsledku možné kontaminace medu spory Clostridium.2 Med je obecně popsán z hlediska barvy a květového typu (zdroj nektaru). Ačkoli většina medů má více zdrojů, několik z nich je monoflorních typů, nejčastěji v důsledku komerčního pollenizace nebo jednoduše absence konkurenčních zdrojů nektaru. Mezi příklady monoflorních typů patří jetel, vojtěška, tupelo, “Oranžová “(ve skutečnosti„ citrusová “, protože je přítomen grapefruit), gallberry a bavlna (bílá, 1978). Protože med je považován za jídlo, je regulován podle norem stanovených pro potravinové komodity. Standardy (jakostní třídy) pro med jsou popsané níže. Jako jídlo neexistuje regulační omezení na spotřebu medu. Roční spotřeba medu na osobu (v roce 1984) byla 1,0 libry (USDA / ERS, 1985). Průměrná denní spotřeba dospělých (18+ let) v potravinách je 2 gramy (s maximem 71 gramů pro 95. centil) (USDA, 1982). (Denní spotřeba na osobu u medu je přibližně od 2 gramů.) V USA se ročně vyrábí přibližně 212,4 milionu liber, s 8,7 milionu liber. vyváží a dováží se dalších 25,2 milionu liber. Přibližně třetina medu v USA se prodává přímo spotřebiteli.(ve skutečnosti „citrusové“, protože je přítomen grapefruit), gallberry a bavlna (White, 1978). Vzhledem k tomu, že med je považován za jídlo, je regulován podle norem stanovených pro potravinové komodity. Normy (třídy) pro med jsou popsány níže. Co se týče jídla, neexistuje žádná regulační omezení na spotřebu medu. Roční spotřeba medu na hlavu (v roce 1984) byla 1,0 libry (USDA / ERS, 1985). Průměrná denní spotřeba dospělých (18+ let) v potravinách je 2 gramy (s maximem 71 gramů pro 95. centil) (USDA, 1982). (Denní spotřeba medu na osobu je přibližně od 2 gramů.) V USA se ročně vyrábí přibližně 212,4 milionu liber, přičemž 8,7 milionu liber se vyváží a dalších 25,2 milionu liber se dováží. Přibližně jedna třetina medu v USA se prodává přímo spotřebiteli.(ve skutečnosti „citrusové“, protože je přítomen grapefruit), gallberry a bavlna (White, 1978). Vzhledem k tomu, že med je považován za jídlo, je regulován podle norem stanovených pro potravinové komodity. Normy (třídy) pro med jsou popsány níže. Co se týče jídla, neexistuje žádná regulační omezení na spotřebu medu. Roční spotřeba medu na hlavu (v roce 1984) byla 1,0 libry (USDA / ERS, 1985). Průměrná denní spotřeba dospělých (18+ let) v potravinách je 2 gramy (s maximem 71 gramů pro 95. centil) (USDA, 1982). (Denní spotřeba medu na osobu je přibližně od 2 gramů.) V USA se ročně vyrábí přibližně 212,4 milionu liber, přičemž 8,7 milionu liber se vyváží a dalších 25,2 milionu liber se dováží. Přibližně jedna třetina medu v USA se prodává přímo spotřebiteli.citrus “, protože grapefruit je přítomen), gallberry a bavlna (White, 1978). Protože med je považován za jídlo, je regulován podle norem stanovených pro potravinové komodity. Normy (třídy) pro med jsou popsány níže. potraviny, neexistuje žádná regulační omezení na spotřebu medu. Roční spotřeba medu na osobu (v roce 1984) byla 1,0 libry (USDA / ERS, 1985). Průměrná denní spotřeba dospělých (18+ let) v potravinách je 2 gramy (s maximálně 71 gramů na 95 centilů (USDA, 1982). (Denní spotřeba na osobu u medu je přibližně od 2 gramů.) V USA se ročně vyprodukuje přibližně 212,4 milionu liber, s 8,7 milionu liber vyvážených a dalších 25,2 milionu dovážené libry Přibližně třetina medu v USA se prodává přímo spotřebiteli.citrus “, protože grapefruit je přítomen), gallberry a bavlna (White, 1978). Protože med je považován za jídlo, je regulován podle norem stanovených pro potravinové komodity. Normy (třídy) pro med jsou popsány níže. potraviny, neexistuje žádná regulační omezení na spotřebu medu. Roční spotřeba medu na osobu (v roce 1984) byla 1,0 libry (USDA / ERS, 1985). Průměrná denní spotřeba dospělých (18+ let) v potravinách je 2 gramy (s maximálně 71 gramů na 95 centilů (USDA, 1982). (Denní spotřeba na osobu u medu je přibližně od 2 gramů.) V USA se ročně vyprodukuje přibližně 212,4 milionu liber, s 8,7 milionu liber vyvážených a dalších 25,2 milionu dovážené libry Přibližně třetina medu v USA se prodává přímo spotřebiteli.protože je přítomen grapefruit), gallberry a bavlna (White, 1978). Vzhledem k tomu, že med je považován za jídlo, je regulován podle norem stanovených pro potravinové komodity. Normy (třídy) pro med jsou popsány níže. Co se týče jídla, neexistuje žádná regulační omezení na spotřebu medu. Roční spotřeba medu na hlavu (v roce 1984) byla 1,0 libry (USDA / ERS, 1985). Průměrná denní spotřeba dospělých (18+ let) v potravinách je 2 gramy (s maximem 71 gramů pro 95. centil) (USDA, 1982). (Denní spotřeba medu na osobu je přibližně od 2 gramů.) V USA se ročně vyrábí přibližně 212,4 milionu liber, přičemž 8,7 milionu liber se vyváží a dalších 25,2 milionu liber se dováží. Přibližně jedna třetina medu v USA se prodává přímo spotřebiteli.protože je přítomen grapefruit), gallberry a bavlna (White, 1978). Vzhledem k tomu, že med je považován za jídlo, je regulován podle norem stanovených pro potravinové komodity. Normy (třídy) pro med jsou popsány níže. Co se týče jídla, neexistuje žádná regulační omezení na spotřebu medu. Roční spotřeba medu na hlavu (v roce 1984) byla 1,0 libry (USDA / ERS, 1985). Průměrná denní spotřeba dospělých (18+ let) v potravinách je 2 gramy (s maximem 71 gramů pro 95. centil) (USDA, 1982). (Denní spotřeba medu na osobu je přibližně od 2 gramů.) V USA se ročně vyrábí přibližně 212,4 milionu liber, přičemž 8,7 milionu liber se vyváží a dalších 25,2 milionu liber se dováží. Přibližně jedna třetina medu v USA se prodává přímo spotřebiteli.1978). Vzhledem k tomu, že med je považován za jídlo, je regulován podle norem stanovených pro potravinové komodity. Normy (třídy) pro med jsou popsány níže. Co se týče jídla, neexistuje žádná regulační omezení na spotřebu medu. Roční spotřeba medu na hlavu (v roce 1984) byla 1,0 libry (USDA / ERS, 1985). Průměrná denní spotřeba dospělých (18+ let) v potravinách je 2 gramy (s maximem 71 gramů pro 95. centil) (USDA, 1982). (Denní spotřeba medu na osobu je přibližně od 2 gramů.) V USA se ročně vyrábí přibližně 212,4 milionu liber, přičemž 8,7 milionu liber se vyváží a dalších 25,2 milionu liber se dováží. Přibližně jedna třetina medu v USA se prodává přímo spotřebiteli.1978). Vzhledem k tomu, že med je považován za jídlo, je regulován podle norem stanovených pro potravinové komodity. Normy (třídy) pro med jsou popsány níže. Co se týče jídla, neexistuje žádná regulační omezení na spotřebu medu. Roční spotřeba medu na hlavu (v roce 1984) byla 1,0 libry (USDA / ERS, 1985). Průměrná denní spotřeba dospělých (18+ let) v potravinách je 2 gramy (s maximem 71 gramů pro 95. centil) (USDA, 1982). (Denní spotřeba medu na osobu je přibližně od 2 gramů.) V USA se ročně vyrábí přibližně 212,4 milionu liber, přičemž 8,7 milionu liber se vyváží a dalších 25,2 milionu liber se dováží. Přibližně jedna třetina medu v USA se prodává přímo spotřebiteli.je regulován podle norem stanovených pro potravinářské komodity. Normy (třídy) pro med jsou popsány níže. Co se týče jídla, neexistuje žádná regulační omezení na spotřebu medu. Roční spotřeba medu na hlavu (v roce 1984) byla 1,0 libry (USDA / ERS, 1985). Průměrná denní spotřeba dospělých (18+ let) v potravinách je 2 gramy (s maximem 71 gramů pro 95. centil) (USDA, 1982). (Denní spotřeba medu na osobu je přibližně od 2 gramů.) V USA se ročně vyrábí přibližně 212,4 milionu liber, přičemž 8,7 milionu liber se vyváží a dalších 25,2 milionu liber se dováží. Přibližně jedna třetina medu v USA se prodává přímo spotřebiteli.je regulován podle norem stanovených pro potravinářské komodity. Normy (třídy) pro med jsou popsány níže. Co se týče jídla, neexistuje žádná regulační omezení na spotřebu medu. Roční spotřeba medu na hlavu (v roce 1984) byla 1,0 libry (USDA / ERS, 1985). Průměrná denní spotřeba dospělých (18+ let) v potravinách je 2 gramy (s maximem 71 gramů pro 95. centil) (USDA, 1982). (Denní spotřeba medu na osobu je přibližně od 2 gramů.) V USA se ročně vyrábí přibližně 212,4 milionu liber, přičemž 8,7 milionu liber se vyváží a dalších 25,2 milionu liber se dováží. Přibližně jedna třetina medu v USA se prodává přímo spotřebiteli.Roční spotřeba medu na hlavu (v roce 1984) byla 1,0 libry (USDA / ERS, 1985). Průměrná denní spotřeba dospělých (18+ let) v potravinách je 2 gramy (s maximem 71 gramů pro 95. centil) (USDA, 1982). (Denní spotřeba medu na osobu je přibližně od 2 gramů.) V USA se ročně vyrábí přibližně 212,4 milionu liber, přičemž 8,7 milionu liber se vyváží a dalších 25,2 milionu liber se dováží. Přibližně jedna třetina medu v USA se prodává přímo spotřebiteli.Roční spotřeba medu na hlavu (v roce 1984) byla 1,0 libry (USDA / ERS, 1985). Průměrná denní spotřeba dospělých (18+ let) v potravinách je 2 gramy (s maximem 71 gramů pro 95. centil) (USDA, 1982). (Denní spotřeba medu na osobu je přibližně od 2 gramů.) V USA se ročně vyrábí přibližně 212,4 milionu liber, přičemž 8,7 milionu liber se vyváží a dalších 25,2 milionu liber se dováží. Přibližně jedna třetina medu v USA se prodává přímo spotřebiteli.s 8,7 milionu liber exportovaných a dalších 25,2 milionu liber importováno. Přibližně jedna třetina medu v USA se prodává přímo spotřebiteli.s 8,7 milionu liber exportovaných a dalších 25,2 milionu liber importováno. Přibližně jedna třetina medu v USA se prodává přímo spotřebiteli.
Chemické vlastnosti Viskózní kapalina, která může být částečně krystalická, téměř bílá až tmavě hnědá.
Použití med je uklidňující, zjemňující a zvlhčující. Masky a další kosmetické přípravky obsahující med vytvářejí na obličeji vodotěsný film a umožňují pokožce rehydratovat se. Medu patří silné antibakteriální a imunologické vlastnosti. Jeho použití v kosmetice lze vysledovat přinejmenším do starověkého Egypta a Kleopatry. Med se skládá z různých cukrů, vosku a dalších látek, včetně glukonové, citronové, jablečné, mravenčí a kyseliny mléčné; beta-karoten; enzymy; aminokyseliny; a vitamíny. Jde o sacharickou sekreci produkovanou enzymaticky z květinového nektaru, která je shromažďována a uchovávána v voštinách u včel. Med může vyvolat alergickou reakci u lidí alergických na pyl.

Použití: Med je sladidlo, které je přírodní sirup. je podobný invertnímu cukru, s malým, ale variabilním přebytkem levulózy (fruktózy). je tvořen působením enzymu invertázy medu na nektar shromažďovaný včely. složení a chuť se liší v závislosti na rostlinném zdroji nektaru, zpracování a skladování. typickým složením je 41% fruktózy, 34% glukózy, 18% vody a 2% sacharózy s ph 3,8–4,2. je 1-1,5krát sladší než cukr. v některých produktech také zajišťuje vlhkost, zhnědnutí a prodloužení životnosti. používá se v pečive, obilovinách a nápojích.

Definice: Jedinečná směs řady nízkomolekulárních cukrů (kromě sacharózy), ale včetně invertního cukru. Je výrazně sladší než glukóza.

Výrobky pro přípravu medu a suroviny: Přípravky D (-) - Fruktóza
Se ti zaseklo ctrl+v nebo si to ani nečetl a bez rozmyslu zkopíroval...
Je to dosť dlhé, ale dá sa to zapamätať Wink

Veľmi dobre sa to počúva. Ďakujem.
Referenční URL's