Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: ApisRAM
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Zajímavosti okolo EU podporovaného monitoringu včelstev a jeho okolí, tz. systém kontrol pesticidů. Objednávku systému apisRAM si objednal Evropský parlament. V dokumentu je cca očíslovaných 2000 řádků informací okolo vývoje sledovacích systémů včely medonosné. Dokonce je v dokumentu i sledování sledovacích systémů založených na 5G.

stránka s původním dokumentem:

https://www.efsa.europa.eu/en/consultati...-opinion-1

Dále jen za pomocí:


Google překladače do méně dokonalé češtiny

soubor

Abstrakt
Evropský parlament požádal EFSA, aby v roce 2006 vypracoval holistické hodnocení rizik více stresorů
včely medonosné. Za tímto účelem se jedná o systémový přístup, který se skládá ze dvou hlavních komponent: a
monitorovací systém a modelovací systém je navržen s včelami, které jsou považovány za výkladní skříň. Klíč
vývoj současného vědeckého stanoviska (včetně systematického shromažďování údajů od sentinelové včely)
úly a agentická simulace) mají potenciál podstatně přispět do budoucnosti
vývoj hodnocení rizik pro životní prostředí u více stresorů při větších prostorových a časových
váhy. Pro účely monitorování by byly sentinelové úly umístěny napříč reprezentativními klimatickými pásmy a
krajiny v EU a propojené s platformou pro ukládání a analýzu dat. Údaje o zdraví včel
by se shromažďoval stav, chemické zbytky a bezprostřední nebo širší krajina kolem úlů
harmonizovaným a standardizovaným způsobem a byly by použity k informování zúčastněných stran a modelování
systém ApisRAM, který co nejpřesněji simuluje včelstvo. ApisRAM by byl
kalibrováno a průběžně aktualizováno o příchozí monitorovací data a nově se objevující vědecké poznatky
z výzkumu. Bude to podpůrný nástroj pro včelařství, zemědělství, výzkum, hodnocení rizik a rizika
a bude přínosem pro širší společnost. Společenský výhled na navrhovaný přístup je
a to bylo provedeno cíleným společenskovědním výzkumem se 64 včelaři z osmi
Členské státy EU a členové EU Bee Partnership. Jsou identifikovány mezery a příležitosti
dále implementovat přístup. Jsou učiněny závěry a doporučení ohledně dalšího postupu,
jak pro aplikaci přístupu, tak pro jeho použití v širších souvislostech.
Klíčová slova: agent-based simulation, Apis mellifera , ApisRAM, bee biologic agents, EU Bee Partnership,
přípravky na ochranu rostlin, sentinelové úly
Gupa, než sem něco dáš, tak se nejprve nauč angličtinu, strojový překlad, který jsi sem dal vůbec neodpovídá podstatě obsahu článku
(21.03.2021 19:51)Kosta napsal(a): [ -> ]Gupa, než sem něco dáš, tak se nejprve nauč angličtinu, strojový překlad, který jsi sem dal vůbec neodpovídá podstatě obsahu článku

To je hrozné. Tak proto jsem dal původní odkaz nad překlad.

Stejnak to nikoho nezajímá. Přitom vše směřuje k registracím vč. zdravotní problematiky včelstev.

Jinak mne google překlad připadá srozumitelný, jsem člověk s představou jak takový překladač pracuje a nedělám z toho takovou vědu když nejde o život.
Referenční URL's