Toto fórum používá cookies
Toto fórum využívá cookies pro ukládání vašich přihlašovacích údajů, pokud jste zaregistrováni. Pokud nejste, ukládá vaší poslední návštěvu. Cookies jsou malé textové dokumenty uložené na vašem počítači. Cookies uložené tímto fórem mohou být použity pouze na této webové stránce a nepředstavují žádné bezpečnostní riziko. Cookies na tomto fóru také ukládají konkrétní témata, která jste si přečetli a kdy jste je naposledy četli. Prosím potvrďte, zda chcete přijímat nebo odmítnout toto nastavení cookies.

Cookie budou uloženy ve vašem prohlížeči bez ohledu na volby, aby se zabránilo opětovnému pokládání tohoto dotazu. Budete mít možnost změnit nastavení pro soubory cookie kdykoliv pomocí odkazu v zápatí.


Co jsou to soukromé zprávy?

Pokud administrátor povolí používání soukromých zpráv, mohou si registrovaní uživatelé vzájemně zasílat zprávy.

Odesílání soukromých zpráv

Soukromá zpráva funguje podobně jako e-mail, ale její odesílání a přijímání je omezeno pouze na uživatele registrované na tomto fóru. Lze do nich vkládat vB kód, smajlíky a obrázky. Odeslat soukromou zprávu jinému uživateli můžete kliknutím na link Vytvořit soukromou zprávu v sekci soukromých zpráv vašeho ovládacího panelu nebo kliknutím na tlačítko Poslat uživateli soukromou zprávu u příspěvku daného uživatele.
Pokud odešlete zprávu, máte možnost uchovat její kopii ve své složce odeslaných zpráv.

Složky soukromých zpráv

Standardně ve vašem panelu existují dvě složky, přijaté a odeslané zprávy.
Složka Došlé zprávy obsahuje všechny nové zprávy a umožňuje prohlížet si veškeré přijaté zpávy, včetně odesílatele, data a času odeslání.
Složka Odeslané zprávy obsahuje seznam odeslaných zpráv, pokud máte nastaveno ukládání jejich kopie.
Můžete si vytvořit další složky pro vaše zprávy kliknutím na link Změnit složky.
Každá složka je vybavena nástrojem, který umožňuje vybrat zprávy a přesunout je do jiných složek, případně je úplně smazat. Můžete také využít tlačítko pro přeposlání několika zpráv ze složky některému z uživatelů fóra.
Zprávy je nutné pravidelně mazat, protože administrátor pravděpodobně neumožní jejich neomezené využívání a pak je omezen celkový počet zpráv ve vašich složkách. Pokud tento limit překročíte, nebudete moci odesílat nebo přijímat nove zprávy dokud neuvolníte nějaké místo smazáním starších zpráv.
Jakmile si zprávu přečtete, máte možnost na ni odpovědět nebo ji přeposlat někomu dalšímu na fóru. Můžete mít také možnost ji přeposlat několika uživatelům z vašeho seznamu přátel.

Sledování zpráv

Pokud odešlete novou soukromou zprávu, můžete požadovat potvrzení jejího přečtení. To vám umožní ověřit, zda si adresát zprávu prohlédl. Zjistíte to kliknutím na link Sledování.
Tato stránka je rozdělena na dvě části: přečtené a nepřečtené zprávy.
Sekce Přečtené zprávy zobrazuje zprávy odeslané s požadavkem na potvrzení, které si jejich adresát již přečetl a odsouhlasil zaslání potvrzení o přečtení. Je také zobrazován čas přečtení zprávy.
Sekce Nepřečtené zprávy zobrazuje zprávy odeslané s požadavkem na potvrzení, které si jejich adresát dosud nepřečetl. Je zobrazován také čas poslední aktivity adresáta. Zprávy v teto sekci mohou být zrušeny, pokud usoudíte, že jejich doručení již nemá význam. Takové zprávy lze obnovit, pokud vám tuto funkci administrátor umožní používat.
Sledování zprávy můžete ukončit vybráním zprávy a kliknutím na tlačítko [ Zastavit sledování ].
Pokud obdržíte zprávu s požadavkem na potvrzení, můžete, ale nemusíte potvrzení odeslat.

KontaktyPortálNahoruNa obsahOdlehčený (archivační) módMobilní verzeRSS | Nastavení souhlasu s cookies