Toto fórum používá cookies
Toto fórum využívá cookies pro ukládání vašich přihlašovacích údajů, pokud jste zaregistrováni. Pokud nejste, ukládá vaší poslední návštěvu. Cookies jsou malé textové dokumenty uložené na vašem počítači. Cookies uložené tímto fórem mohou být použity pouze na této webové stránce a nepředstavují žádné bezpečnostní riziko. Cookies na tomto fóru také ukládají konkrétní témata, která jste si přečetli a kdy jste je naposledy četli. Prosím potvrďte, zda chcete přijímat nebo odmítnout toto nastavení cookies.

Cookie budou uloženy ve vašem prohlížeči bez ohledu na volby, aby se zabránilo opětovnému pokládání tohoto dotazu. Budete mít možnost změnit nastavení pro soubory cookie kdykoliv pomocí odkazu v zápatí.


Odpovědět 
 
Hodnocení tématu:
  • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Analýza stavu oboru včelařství v ČR
Autor Zpráva
Bobr Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 784
Připojen(a): 26.04.2011
Hodnocení:  
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #21
RE: Analýza stavu oboru včelařství v ČR
já si udělal analýzu analýzy a vyšlo mě s toho následující:


Kapitola 1: Tam se s tím dá souhlasit prostě popis současného stavu.

Kapitola 2 :
Citace: v této oblasti převažující typ drobného zájmového včelaře zahrnuje i skupinu
chovatelů, kteří problémy zdravotního stavu nevnímají, nechápou špatně vysvětlují, nedodržují metodiku léčení a špatnou chovatelskou praxí způsobují včelám další stresy. Jejich stanoviště se pak stávají zdrojem nákaz pro okolí.

Popsáno přesněCitace:Htozíci rizika a návrhy řešeni (krizový management oblasti). Máme nedostatek alternativních postupů tlumení varroázy v podmínkách rozšiřující se rezistence roztočů a zpřísňujících se podmínek pro registraci přípravků. .

jakmile se alternativa objeví je čelnými představiteli svazu a Dolu zadupána do země i s předkladatelem SadCitace:Upadá organizovanost a úroveň dodržování nařízených opatření. Původně komisionální opatření si dělají chovatelé bez dohledu. .

vzdělaní a svéprávní včelaři by toto měli zvládnout samostatněCitace:Nevyzpytatelný je dopad nástupu nového druhu parazita, mikrosporid ie Nosema cerane. . Ze zahraniči hrozi hniloba a tumidóza.

Ano tato možnost se vyloučit nedá. Je potřeba se ovšem v tom případě poučit ze situace s VD a začít hledat řešení hned a ne až bude problém na našich včelnicích.Citace:Doporučeni pro ČSV
spolupracovat se SVS ČR a při přípravě metodik ochrany zdraví včel.

Ostatní subjekty a kapacity asi neexistují co ?Citace:Doporučení pro státní správu
Zakotlvit povinnost chovate]e hlásit zimní ztráty a zajistit vyšetření příčin těchto ztrát. .

pokud se to bude hlásit na SVS tak je to jenom dobře – ovšem všichni včetně zasloužilých funkcionářůCitace:Pro prodej a přesuny potenciálních zdrojů šíření nákaz včel (včelí dílo, použité pomůcky a použitázaŤizeniz chovů včel současných i ukončených, oddělky, smetence, paketyvčel) Vytvořit komplexní právní předpis nebo přepracovat a doplnit předpisy stávající tak, aby respektovaly rizika na úrovni současných znalostí.

Ano toto je jedna z možností jak omezit šíření některých chorob a problémůCitace:Nepodlehnout snahám o zrušení povinnosti jarního vyšetření měli, protože je jediným dlouhodobým zdrojem informací o intenzitě varroázy, která je klíčovým ukazatelem zdraví včel a jeho aktuálních územních trendů.

Tady se sluší zeptat, kdy toto vyšetření mělo nějakou vypovídací hodnotu? Možná tak někdy s počátku, alle tato doba je už nenávratně pryč L LCitace:Podpořit snahu o uzařazení včel mezi tzv. minoritní druhy zvířat, u nichž je zjednodušený proces registrace léčebných přípravků a postupů.

Tohle tady už mělo být dávno s tím, aby si včelař na základě svých znalostí a zkušeností mohl vybrat čím bude léčit

Kapitoia 3


Citace:Bez medu to nejde

O této kampani si rozhodně myslím své. Myšlenka dobrá provedení více než amatérské SadCitace:Doporučení: zvýšit odborné znalosti včelařů o včelích produktech, potřebě pravdivého informování o jejich kvalitě a zapojení jednotlivých včelařů do programu propagace spotřeby medu ve svém okolí

tak s tímto nezbývá než souhlasitCitace:Doporučení: zefektivnění kontrolu subjektů uvádějících med na spotřebitelský trh, podpora plošných kontrol medu v obchodní síti s využitím moderních analytických metod.

Ano toto je jedna s cest jak povědomí o medu zlepšit. Na druhou stranu pokud bude kvalitní med v Supermarketech ubude spoustě lidem důvod chodit pro med ke včelařům.Citace:S ohledem na skutečnost, že RV ČSV uložil připravit návrh třetího, tentokrát mezinárodního programu ,,Bez medu to nejde", pokračovat v jednání o spolupráci se zahraničními partnery.

Po tom jakým způsobem probíhala a stále probíhá kampaň u nás bych se do jakéhokoli mezinárodního prezentování v tom samém stylu jako v případě kampaně v ČR absolutně nepouštěl.Kapitola 4

Sice nevím jak moc se těm číslům dá věřit, ale :

Citace:1-15 = 43% včelstev
16-30 = 27% včelstev
31-150 = 25% včelstev
nad 150= 5% včelstev

o úrovni provozních technologií uplatňovaných při ošetřování včelstev a vybavenosti má smysl z výše uvedených důvodů hovořit u větších provozů s minimáIně 30 včelstvy'. Drobné včelaře je nutné hodnotit podle jiných hledisek. Jejich hlavním úkolem je zlepšovat rovnoměrnost zavčelení krajiny, a tím zajišťovat opylení z hlediska jeho potřeby na opylení s cílem udržení potřebné biodiverzity.

Včelaři nemají moŽnost absolvovat stáž ve skutečném vzorovém velkoprovozu. Včelaři se středními počty včelstev jsou na tom s hledáním vzorových provozů a jejich velikosti lépe.

Doporučení pro zlepšení stavu
.Zajistit vyšší úroveň vzděIávání včelařů a znalostí o vedení moderního včelařského provozu s vyšší produktivitou vynakládaného pracovního času a finančních prostředků, doporučit pouze zakládáni provozů s perspektivou využiti špičkové mechanizace, vyškolit odpovídající odborníky pro osvětovou a školicí činnost.

Vyšší dotace podmínit patřičným vzdělánim žadatele, vytvořit systém vzděláváni na různých úrovních. Výši dotací dle nařízeni vlády č. 197/2005 Sb. do včelařských provozů vázanou na počet vyzimovaných včelstev

se všemi výše uvedenými body nezbývá než souhlasitCitace:…při zachování navýšené podpory začínajicim včelařům.
SníŽí se tím rizika zneužití naplněním poŽadavku přiměřenosti.

Tady nejsem přesvědčen o tom, že je nutné zvýhodňovat začínající za každou cenu. Neměl by takový zájemce prokázat, že má zájem i bez dotací už jenom tím, že se bude vzdělávat a do chovu jako takového něco investuje ze svého? Následně bych řešil jak pomoci takovému včelaři, aby mohl zvýšit počet včelstev a pořídit nutnou technologii. Hlavní těžiště podpory by dle mého měla být pro skupinu 30-150 včelstev.
Kapitola 5

Citace:Podíl státem placeného výzkumu v tomto ústavu převažoval nad službami a výrobou. Např. ještě v roce 1980 měl ústav přes 60 zaměstnanců, rozpočet ústavu byl 3,5 mil.Kčs, z čehož příspěvek na výzkum byl kolem 3 milionů, tedy přes 80 %. V roce 1996byl ústav privatizován.Vznikla ,,s. r. o." s většinoým podílem managementu a 20% podílem Českého svazu včelařů.

Aktuální stav ČR
Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., má sedm pracovišt, 50 zaměstnanců, přes 1 000 včelstev. PodíI výzkumu v celkovém rozpočtu ústavu klesl pod 10%.

Takže zprivatizovat, mít podíl na zisku to by managmentu šlo. Ale jakmile jde o to udělat nějakou práci do toho už se tak nehrnouCitace:Na české včelařství mohou dopadnout důsledky nekritického odmítání GMo rostlin a medu se stopoým výskytem pylu z těchto rostlin.

Tady by bylo dobré, aby tedy DOL veřejně toto své stanovisko přednesl včelařské veřejnosti – a to by mohl být pro někoho docela problémCitace:Doporučení pro státní správu
Zajistit, aby se do ,,velkých" veřejných soutěží na výzkumné granty dostaly priority zahrnující po konzultaci s experty ČSV to, co včelařství potřebuje.

Že by jen Ti správní soudruzi s ČSV měli patent na rozum a věděli co české včelařství potřebuje ?
Kapitola 6


Citace:Vzděláváni dospělých formou přednášek zajišťoval Český svaz včelařů. Přednášky byly a jsou organizovány jednotliými organiačními složkami, především základnimi organizacemi. Přednášejícími jsou odborníci schválení Česhým svazem včelařů, obvykle vyučujícín a vysokych školách, pracovníci výzkumných ústavů atd., dále učitelé včelařství, kteří absolvovali studium v oboru včelař a doplnili si vzdělání v nástavboých kurzech zaměřených pro další vzděIávání učitelů včelařství.

Tady to vypadá, že existuje pouze a jenom vzdělávání pod hlavičkou ČSV a tak je to správné SadCitace:nejsou k dispozici aktualizované učebnice pro obor včelařství,

no naštěstí ne všichni byli celou dobu se stávajícím stavem spokojeni a v klidu. Takže tady se už na lepší časy začíná blýskat a pokud vše dobře dopadne tak budeme v dohledné době příjemně překvapeni Wink

Kapitola 7

Můj komentář: Pokud jde o chov AMM, zde si myslím, že než něco šmahem zakázat je lepší stanovit na základě vzájemné dohody přesně stanovená pravidla a bude klid.


Citace:Doporučujeme vymezit ochranná pásma kolem oplozovacích stanovišť šIechtitelských chovů za účelem zachování čistoty chovu plemene včely kraňské v minimáIním okruhu 10km.

Ovšem za předpokladu, že tyto okrsky budou zavčasu a dostatečně zveřejněny. Jinak to bude pouze a jenom další pokus o celoplošný zákaz SadCitace:Zákonem o federativním uspořádánt ČssRv roce 1970, kdy se osamostatnil SZV vznikly podmínky pro svolání ustavujícího sjezdu Českého svazu včelařů. Sjezd se konal v r.1977 a zvolil předsedou Emila Jeníčka. Od té doby existuje Český svaz včelařů v podstatě se stejnou strukturou.

Tady by se měli zamyslet zejména soudruzi na Křemencárně, kde se stala chyba a nebyli schopni adekvátně zareagovat na situaci.Citace:Slabé stránky českého včelařství v této oblasti . Slabší stránkou je zasahováni nižších organizačních složek, případně jiných subjektů organizujících násobně nižší počet včelařů dovýhradních kompetencí předsednictva Republikového qýboru Čsv přj jednání se státními orgány.

Hrozící rizika a návrhy řešení (krizový management oblasti)
. Nedůvěryhodnost pro státní a zákonodárné orgány, pokud budou do výhradních kompetencí PRV ČSV zasahovat nižší organÍzačníční články a ostatní subjekty s minoritní členskou základnou včelařů (příprava vyhlášek apod.).

Doporučení pro státní správu
. nadáIe přednostně spolupracovat s Českým svazem včelařů jako s organizací, která z důvodu zastupování 97 % chovatelů včel v České republice vykazuje zásadní vliv na obor.

Tak tady soudruzi při tvorbě správy opravdu hodně, ale hodně přestřelili. Třeba mě se na můj názor nikdo neptal a to sem v těch 97 % zahrnutej taky Sad SadCitace:Možnost ztráty některých dotací, např. 1.D., dotace Mze ČR pro NNo, respektive složi!ý a pro včelaře i státní správu mnohem nákladnější proces jejich distribuce apod.

tak přestože tato věta je v sekci slabých stránek osobně bych zrušení dotací uvítal

PetrM upravil 28.03.2013 8:20 tento příspěvek z důvodu:

Citace jsem označil jako citace a blok s odpovědí oddělil linkou, aby to bylo přehlednější.
Hlasování:
Pavel Holub (+1), Martin z Toho Lesa (+1), KaJi (+1), Mlha (+1), misan (+1)   Zobrazit vše

27.03.2013 9:45
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
misan Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 1.856
Připojen(a): 11.06.2012
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #22
RE: Analýza stavu oboru včelařství v ČR
Pokiaľ závery z tejto analýzy nebudú zapracované do všeobecne záväzných materiálov (zákony a vyhlášky) tak budu to iba "závery" a nemusia byť rešpektované.

Pokiaľ nejaká organizácia (zväz) bude chcieť takéto závery akceptovať, musí si sama zvoliť spôsob sledovania a sankcie za nedodržiavanie (pokiaľ nebudú zapracované do všeobecné záväzných predpisov).
Na to by však musela takáto organizácia upraviť svoje stanovy.

Sám tiež nie som v žiadnom spolku, túto otázku zatiaľ iba riešim.

Možno tu ide iba o to, kto uvedenú analýzu vypracoval, či bol na to dostatočne kompetentný, či boli brané do úvahy súčasné svetové poznatky a skúsenosti z okolitých krajín, alebo tu niekto realizuje svoj pseudo výskum. Či bola táto analýza podrobená dostatočnej oponentúre. Za čie peniaze a za koľko bola vypracovaná...

Aj na tomto fóre som zaregistroval "odborníkov", ktorých príspevky nečítam, alebo si z nich iba vyberám.

Večný učeň
Hlasování: Milos Vcelarik (+1), Bobr (+1)
27.03.2013 11:56
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Š.J. Offline
Member
***

Příspěvků: 222
Připojen(a): 06.02.2012
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #23
RE: Analýza stavu oboru včelařství v ČR
Neviem prečo, ale vždy keď vidím podobný dokument, spomeniem si na nasledujúcu pesničku:


Smile
Hlasování: karelretik (-1), daniel (+1), Scipio (+1)
27.03.2013 12:12
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
NB1 Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 1.763
Připojen(a): 20.02.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Vykání
Příspěvek: #24
RE: Analýza stavu oboru včelařství v ČR
(27.03.2013 8:59)JKL napsal(a):  
(26.03.2013 22:10)Martin Nezbeda napsal(a):  Musíme se naučit vzájemnou ohleduplnost - všichni.

Ta má ale své hranice. Pokud se vedení zříká hmotné zodpovědnosti, dává si zakázky svým soukromým agenturám nebo podnikům kde má své akcie a vytváří tímo tunely, tak nevím jak bude ohleduplný včelař kterého po nějakém dalším průšvihu ve financích požádají o zaplacení mimořádného příspěvku 1000kč s tím, že je nutno sanovat nějakou nepovedenou akci, kterou ČSV (opět všech těch 97%) nedomyslelo a pozapomnělo na DPH či nějaké jiné stanovené podmínky dotací apod.

Úplně perfektně vystižené! Hlavně to ani neodůvodní, proč musíš mimořádně zaplatit víc (jako loni do SF).

Pak by mě zajímal jaký adekvátní slovník kolega MARTIN NEZBEDA použije!
(Tento příspěvek byl naposledy změněn: 27.03.2013 17:54 od NB1.)
27.03.2013 17:44
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Martin Nezbeda Offline
Junior Member
**

Příspěvků: 46
Připojen(a): 01.01.2013
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #25
RE: Analýza stavu oboru včelařství v ČR
Kolega Nezbeda je na příjmu Smile Vadilo mi paušalizování, vadí mi respektive adekvátně mrzí mě ... chlapy právě tohle mě mrzí, že nenapíšeš přímo - co říkáš Martine na tohle, ale co by použil kolega Martin ... já jsem stále tady! To je přesně to popichování mezi řádky. A teď věcně k reakcím - kdo nebyl v nějaké funkci s pravomocí těžko pochopí, jak je bohužel nutné dělat kompromisy. I při nejlepší vůli se něco nepovede, nestihne. Něco je proti logice a přesto jste nuceni respektovat nějaká stupidní dotační pravidla. Takže bych dokázal k určité míře chybovosti být tolerantní. Ale i já nemám rád, když se mlží, nebo se chyba nebo komplikace nepřizná (to není slabost). Jaký mám pocit? Mám pocit, že je tu skupina těch co kritizují a někdy i deklarují jak je jim vše jasné a pak další, která se zabarikádovala na svých pozicích a dělá mžnou clonu. Já nemám rád ani jeden z těchto způsobů práce (boje) ono to nepřinese nic.
Hlasování: Milos Vcelarik (+1), karelretik (+1), Martin z Toho Lesa (+1), roslp (+1), Leoš Dvorský (+1)
27.03.2013 22:52
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Pavel Holub Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 3.606
Připojen(a): 08.11.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #26
RE: Analýza stavu oboru včelařství v ČR
Chyby, omyly je jedna věc. To se dá omluvit. O tom není řeč.
Něco jiného je zištné jednání ve svém zájmu na úkor včelařského oboru a společnosti.
28.03.2013 14:34
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
karelretik Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 906
Připojen(a): 14.02.2012
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #27
RE: Analýza stavu oboru včelařství v ČR
pavle máš důkazy? pokud ano, použij je a konej, pokud ne je to jen plácnutí do vody v hospodě u stolu.... přesně to vystihnul kolega Nezbeda...v jakékoliv funkci je vše věcí kompromisů....vím o čem mluvím

Ted už jen malé langy 2/3....390 m.n.m. kladensko

Hlasování: Milos Vcelarik (+1)
28.03.2013 15:00
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Bobr Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 784
Připojen(a): 26.04.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #28
RE: Analýza stavu oboru včelařství v ČR
takže včela předboj, Bez medu to nejde a ulitý nasavrky ...

to vše byl kompromis??????Hlasování: Mlha (+1)
28.03.2013 15:07
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
karelretik Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 906
Připojen(a): 14.02.2012
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #29
RE: Analýza stavu oboru včelařství v ČR
opět se tedy zeptám...máš důkazy? pokud ano - podej trestní oznámení, je to tvoje povinnost....
ale to už se motáme úplně někam jinam.....nechme toho, bude jaro, řešme včely...Smile)

Ted už jen malé langy 2/3....390 m.n.m. kladensko

Hlasování: Milos Vcelarik (+1), Karel Mišoň (-1), Mlha (-1)
28.03.2013 15:17
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Mlha Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 2.304
Připojen(a): 26.07.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #30
RE: Analýza stavu oboru včelařství v ČR
karelretik: to je velmi laciné klišé. To co napsal Bobr je veřejné tajemství, ale nejsem tak právně erudován abych se pustil do právní tahanice s molochem jako je ČSV. Asi by to chtělo najmou právníka a věnovat se tomu na plný úvazek, tedy opravdu na podání trestního oznámení většina lidí nemá (čas ani peníze) a řekl bych, že to moc dobře víš.
Ale zase nejsem takový blbec, abych např. u tunelu "bez jedu to nejde" si nebyl schopen najít že projekt má na starosti pan Jiří Cafourek (proč tato informace vlastně není na srtákách projektu?) a zaštiťuje to firma REKLAMAX, s.r.o. A také jsem ještě schopen si na serveru justice.cz zjistit podrobnosti o frimě REKLAMAX, s.r.o a k mému zděšení zjišťuji, že to je rodinný podnik pana Jiřího Cafourka, dat. nar. 26. listopadu 1959, Rakovník, V Jamce 2385, PSČ 269 01. Tedy zadavatel a imlementátor je ta samá osoba. Jen ty penízky tečou z fondu EU a ze svépomocného fondu ČSV. Jůůů tady něco smrdí ne? Takže Karle teď už to víš taky tak jsem zvědav zdali podáš to trestní oznámení.
(Tento příspěvek byl naposledy změněn: 28.03.2013 16:50 od Mlha.)
Hlasování:
28.03.2013 15:45
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
NB1 Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 1.763
Připojen(a): 20.02.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Vykání
Příspěvek: #31
RE: Analýza stavu oboru včelařství v ČR
Trestní oznámení v naší zemi! Dovol abych se zasmál!
Jak dopadlo trestní oznámení u VČELY PŘEDBOJ?

Hochu, hochu tady můžeš chytnout zloděje za ruku, může být i odsouzen a stejně od něj neuvidíš ani korunu. (Je to tedy zkušenost z jiné škatulky: vykradli nám sklad materiálu, policie zloděje našla, byli i odsouzeni a měli zaplatit škodu, ale vymožení škody si musíš vymoci dalšími soudními tahanicemi, které zacáluješ a od nepracujících si stejně nemáš co vzít - nevztahuje se úplně ke včelařství, ale to nebude podle mě dělat takový rozdíl.)

Až VČELU zopakují na SF tak bude pozdě (a možná už je - co my řadoví členové víme), proto je normální zveřejňovat všem, kteří povinně přispívají (a to je každý člen ČSV) co je těmito penězmi záplatováno! Z banky taky chodí výpis - né odpověď, kvůli závisti sousedů Vám nezdělíme kolik na účtu je.
(Tento příspěvek byl naposledy změněn: 28.03.2013 18:07 od NB1.)
Hlasování: Bobr (+1), Karel Mišoň (+1)
28.03.2013 18:02
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
JKL Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 5.297
Připojen(a): 07.06.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #32
RE: Analýza stavu oboru včelařství v ČR
Oznámení českým represivním složkám nemá moc smysl. Jó pokud by to šlo do Bruselu tomu kdo poskytuje dotace, aby si prověřili transparentnost této akce - to by pak mohlo být zajímavé. No ale co by se stalo, když by se to mělo vracet_ To by ani SF nestačil a členové by platili další mimořádný příspěvek a to přece nikdo nechce. Raději všichni zarytě mlčet. No a vo tom to je.
(Tento příspěvek byl naposledy změněn: 29.03.2013 8:00 od JKL.)
Hlasování: Mlha (+1), Milos Vcelarik (-1)
28.03.2013 21:57
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
JKL Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 5.297
Připojen(a): 07.06.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #33
RE: Analýza stavu oboru včelařství v ČR
Hlasování: Mlha (+1), Jiří Matl (+1), Roman Pochop (+1)
29.03.2013 8:40
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Štefan N. Offline
Member
***

Příspěvků: 121
Připojen(a): 04.11.2010
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #34
RE: Analýza stavu oboru včelařství v ČR
No, nezbývá, než si taky dát pár paňáků medovinky, aby to člověk rozdýchal...Angry
29.03.2013 8:49
Navštívit uživatelův web Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Radek Bílý Offline
Member
***

Příspěvků: 147
Připojen(a): 21.12.2010
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání

Facebook
Příspěvek: #35
RE: Analýza stavu oboru včelařství v ČR
Na prvním fotu je noví patron českých včelařů , na druhém je potencionální náhradník kdyby to s tím prvním neklaplo a třetí foto plné pozitivních úsměvů v duchu hesla - není hanbou se pochválit když se dílo daří - mě nenechává na pochybách jak to se stavem českého oboru včelařského doopravdy je...

Vysočina , okr. Třebíč
29.03.2013 9:12
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Vojtech Langer Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 1.814
Připojen(a): 18.02.2010
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno

Facebook Google+
Příspěvek: #36
RE: Analýza stavu oboru včelařství v ČR
(28.03.2013 21:57)JKL napsal(a):  Oznámení českým represivním složkám nemá moc smysl. Jó pokud by to šlo do Bruselu tomu kdo poskytuje dotace, aby si prověřili transparentnost této akce - to by pak mohlo být zajímavé.

Všade platí, kde nie je žalobcu, tam nie je sudcu! Ak by takto ľudia rozmýšľali aj predtým, tak by sme teraz chystali alegorické vozy na 1. mája a koniec II. svetovej vojny oslavovali 9. mája. Nie všetko ide hneď. Pokiaľ by sa do toho zainteresovalo viacej ľudí a vytvárali sústavný tlak na jednotlivé zložky tzv. právneho systému, asi by to dopadlo inak.

Žiaľ, každý len vyjadruje domienky, ale nikto nedodá konkrétne dôkazy. A keďže platí prezumpcia neviny a žalujúci okrem svojich domienok nepodá žiadny dôkaz, nikto s danou situáciou nič neurobí. Áno, rozprávať na takomto fóre je jedna vec, ale okrem toho aj niečo urobiť je druhá. Väčšina očakáva, že to urobí niekto iný. Je množstvo nepríjemných úkonov, ktoré treba podstúpiť a potreba veľa času a aj peňazí. A nikomu nedoporučujem bez dôkazov konkrétne menovať. Treba podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa...Cool

Kto podal trestné oznámenie na ČSV, nech mi kľudne dá palec na dol!

Vojto.

B9, B10, 42x27,5, od r. 2013 aj 42x17 - všetko uteplené, Strážovské vrchy, 575 mnm, teraz aj 325mnm
(Tento příspěvek byl naposledy změněn: 29.03.2013 12:51 od Vojtech Langer.)
Hlasování: Milos Vcelarik (+1), karelretik (+1), Jožko58 (+1), Albert Gross (+1)
29.03.2013 12:48
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Bobr Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 784
Připojen(a): 26.04.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #37
RE: Analýza stavu oboru včelařství v ČR
pro mě poněkud překvapivě byla dnes na webu ČSV pověšená analáza uvedená v příspěvku č.1(Tento příspěvek byl naposledy změněn: 29.03.2013 17:12 od Bobr.)
29.03.2013 16:43
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Martin z Toho Lesa Offline
Member
***

Příspěvků: 113
Připojen(a): 04.04.2012
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání

Facebook
Příspěvek: #38
RE: Analýza stavu oboru včelařství v ČR
Padají tu slova jako "trestní oznámení"... Není v každé organizaci pro nejasnosti a podezření určená v první řadě revizní komise? Co poslat podnět k prověření nejdříve jim. Kromě písemného vyrozumění žadatele o výsledku šetření by to měli přednést i na sjezdu. Ve svazu se teprve rozkoukávám, ale z dřívějšího "angažmá" si pamatuji, že to tak fungovalo.

Martin Nezbeda /// Langstroth 2/3 /// Vysočina – Tišnovsko, 450 m n.m. /// Šance pro včely
30.03.2013 13:16
Navštívit uživatelův web Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Vojtech Langer Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 1.814
Připojen(a): 18.02.2010
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno

Facebook Google+
Příspěvek: #39
RE: Analýza stavu oboru včelařství v ČR
Revízna komiasia nemusí byť nestranná. Predsa len zije z jedného "taniera".

Vojto.

B9, B10, 42x27,5, od r. 2013 aj 42x17 - všetko uteplené, Strážovské vrchy, 575 mnm, teraz aj 325mnm
Hlasování: Jožko58 (+1)
30.03.2013 14:41
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Odpovědět 


Pravděpodobně související témata ...
Téma Autor Odpovědí Shlédnutí Poslední příspěvek
Smile Časopis Včelařství pavelno 2.140 780.397 06.10.2020 18:35
Poslední příspěvek: Rudolf III.
Question 1. kulatý stůl na téma: Včelařství v ČR a jeho perspektivy do budoucnosti jdjd 61 27.101 23.12.2012 20:43
Poslední příspěvek: KaJi

Skok na fórum:


Uživatel(é) prohlížející si toto téma: 1 Host(é)
KontaktyPortálNahoruNa obsahOdlehčený (archivační) módMobilní verzeRSS | Nastavení souhlasu s cookies