Toto fórum používá cookies
Toto fórum využívá cookies pro ukládání vašich přihlašovacích údajů, pokud jste zaregistrováni. Pokud nejste, ukládá vaší poslední návštěvu. Cookies jsou malé textové dokumenty uložené na vašem počítači. Cookies uložené tímto fórem mohou být použity pouze na této webové stránce a nepředstavují žádné bezpečnostní riziko. Cookies na tomto fóru také ukládají konkrétní témata, která jste si přečetli a kdy jste je naposledy četli. Prosím potvrďte, zda chcete přijímat nebo odmítnout toto nastavení cookies.

Cookie budou uloženy ve vašem prohlížeči bez ohledu na volby, aby se zabránilo opětovnému pokládání tohoto dotazu. Budete mít možnost změnit nastavení pro soubory cookie kdykoliv pomocí odkazu v zápatí.


Odpovědět 
 
Hodnocení tématu:
  • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kočovanie
Autor Zpráva
Merkuri Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 3.251
Připojen(a): 02.10.2013
Hodnocení:  
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #201
RE: Kočovanie
Intraviláň obce si môže spoplatniť ale extraviláň to nie lebo obec si tvorí VZN čo patrí pod obec a extraviláň to nemôže lebo nie je majiteľ pozenkou pokiaľ obci nepatria, a jedine keď ich má v nájme nájomník a uviedol zmluvu že je poplatok obci za využívanie pozemkov včelármi. Treba na starostu pre jeho VZN podať prokurátorský protest a sa to dorieši. Cool

Čestný člen hnutia " BAN za lepšiu gramatyku"
14.07.2017 19:17
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Albert Gross Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 2.084
Připojen(a): 30.09.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #202
RE: Kočovanie
Z rozprávania starých kočovníkov si pamätám, že v zime si obzreli potencionálne kočovné stanovištia, domáci včelári - priatelia im robili poradcov a sprievodcov, dohodli sa konkrétne miesta pre osadenie vozov a pod. Pamätám si aj detail zo spomienok kolegu - jeden z predsedov MNV ich po týždni kočovky žiadal, nech už idú domov, aby konečne vytriezvel. Miestny folklor sa určite za posledných 30 rokov zmenil a z priateľov sa stali konkurenti s rôznou dávkou závisti. Priateľskú službu kolegu včelára sme vymenili za fotopasce a ohrady s vlčiakom.
V každom prípade musí mať dnes kočovník pripravenú kočovku precízne, v detailoch a s plánom B.
Wink
Logistika je interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá optimálnou koordináciou, zosúladením, prepojením a optimalizáciou toku surovín, materiálu, polovýrobkov, výrobkov a služieb, ale aj tokov informácií a financií (v podnikovej ekonómii z hľadiska uspokojenia zákazníka pri vynaložení primeraných prostriedkov).
Hlasování: MiroLunak (+1), patko79 (+1), Jaro - Vigor (+1)
15.07.2017 9:30
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
MiroLunak Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 282
Připojen(a): 15.04.2015
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #203
RE: Kočovanie
Ani intravilán si nemôže obec spoplatniť a ani súkromnú parcelu v extraviláne. Pokiaľ nestojí "hosť" na obecnom, nemôže obec nič. Keď má kočujúci v poriadku papiere a dohodne sa s "miestnym" dokočovať na jeho pozemok za dáky "obolus v mede", môže si starosta ísť akurát dať jeden do krčmy. Aj ja som dal povolenie na odstavenie kočovného voza na našom pozemku v jednej lokalite Slovenska, a nikto nič nemohol. A keď niekto príde, že chce ku nám dokočovať na malinu, tak sa zasa dohodnem na 100% ..... veď opelovať treba Smile a že je z toho med? No ako kedy Smile Lebo medveď Smile
Hlasování: Albert Gross (+1), patko79 (+1)
15.07.2017 21:28
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
jaro Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 689
Připojen(a): 08.03.2012
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #204
RE: Kočovanie
Pýtam sa: na základe čoho obce vyrubujú daň za psa? Môžu vyrúbiť daň aj za mačku?. prípadne leva, geparda alebo nejaké iné zviera? Napr. za hydinu alebo koňa. Alebo nejaký iný poplatok? V obci Perín VZN obce vyrubuje poplatok za prichodiace (kočovné ) včelstvá. Od miestnych včelárov poplatky nežiada. Pravda žiada to len keď prikočuje na obecný pozemok, nie keď je na sôkromnom. Ale napr. keď je na urbárskom, tiež musí platiť včelár.
Viď VZN obcePerín týkajúce sa včiel:
Chov včiel

1. V katastrálnom území obce je možné umiestniť včelín iba po predchádzajúcom písomnom súhlase obce s určením miesta umiestnenia a počtu rodín.

2. V zastavanom území obce je možné umiestniť rodiny včiel v ohradených záhradách pri individuálnej bytovej výstavbe v počte najviac 2 rodiny včiel na 100 m2 pri zohľadnení písomného súhlasu všetkých susedov.

3. Na dvore a v spoločne užívanej záhrade obytných domov je možné umiestniť včelín iba so súhlasom všetkých nájomníkov / resp. vlastníkov / bytov.

4. Včelárstvo musí byť od susedných nehnuteľností vzdialené podľa platných predpisov/ Vyhláška č.37/63 Zb. a 35/78 Zb./.

5. V záhradkárskej osade možno chovať včely len po predchádzajúcom súhlase všetkých vlastníkov alebo nájomcov nehnuteľností.

6. Kočovný spôsob chovu včel mimo zastavaného územia obce je možné iba pri splnení týchto podmienok:

• na umiestnenie včelína je potrebný predchádzajúci písomný súhlas obce, ktorý
obec po prehodnotení vydá na zaklade žiadosti chovateľa včiel,

• umiestniť včelín nie je možné vo vzdialenosti menšej ako 100 m od rekreáčnych
zariadení, chát a ostatných stavieb určených na rekreáciu a oddých, ako aj od
účelových zariadení akými sú poľovnícke posedy, miesta pri rýbnikoch a pod.,

• chovateľ je povinný žiadosť na OÚ podať každoročne do 25.3.,

• v žiadosti je chovateľ povinný oznámiť miesto umiestnenia a počet včelstiev, svoj telefónny kontakt, adresu, potvrdenie o veterinárnom vyšetrení včelstva a dobu umiestnenia včelstva v katastrálnych územiach obce Perín-Chym

• zmenu stanovišťa je chovateľ povinný hlásiť 5 dní vopred,
• udelenie súhlasu na umiestnenie kočovného včelinu je spoplatnené sumou
1,00.€ za jednu včeliu rodinu a rok. Od poplatku sú oslobodení chovatelia s trvalým pobytom v kat.územiach obce Perín-Chym.

7. V sporných prípadoch rozhodne obecné zastupiteľstvo.
03.08.2017 21:07
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
patko79 Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 1.359
Připojen(a): 23.01.2012
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #205
RE: Kočovanie
Osobne by som to napadol na súde, nech sa ten vyjadrí, či obec má alebo nemá právo na takéto nariadenie. Nie že by som s niektorými bodmi nesúhlasilTongue Podľa mňa by ale ťahali za kratší koniec. Už si presne nepamätám meno toho človeka, ale on vyslovene hľadal takéto perličky v záväzných nariadeniach miest a obcí a podával podnety a súd mu dal vo väčšine za pravduWink
Hlasování: Albert Gross (+1)
04.08.2017 6:57
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Albert Gross Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 2.084
Připojen(a): 30.09.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #206
RE: Kočovanie
VZN môže nariadovať hocičo a zrušiť ho môže len krajský súd na podnet prokurátora, alebo len Ústavný súd Huh Nedá sa zrušiť hned a môže narobiť veľa škody - sú tam lehoty 30+30+90 dní, alebo niekoľko rokov, ako to je v slovenskom súdnictve zvykom.
http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-...denie-obce
Jednoduchšie je obehať poslancov zastupiteľstva obce, rozniesť klobásky a VZN zrušiť zvnútra.
Hlasování: jaro (+1), patko79 (+1)
04.08.2017 7:06
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
jaro Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 689
Připojen(a): 08.03.2012
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #207
RE: Kočovanie
Ak niekto nesúhlasí so všeobecne záväzným nariadením, môže podať podnet na protest prokurátorovi. Ak prokurátor zastane názor, že bol porušený zákon, podá protest obci, ktorá všeobecne záväzné nariadenie vydala. Konanie o proteste prokurátora je upravené ust. § 24 a 25 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.

Obec je povinná o proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu. Ak protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonné všeobecne záväzné nariadenie zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne záväzným nariadením, ktoré bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak obec protestu prokurátora nevyhovie alebo mu vyhovie iba čiastočne, alebo v ustanovenej lehote vôbec o proteste nerozhodne, môže generálny prokurátor podať Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov. Návrh na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky o súlade právnych predpisov môže generálny prokurátor podať aj vtedy, ak proti všeobecne záväznému nariadeniu vydanému nebol podaný protest prokurátora.

Ak obecné zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo alebo miestne zastupiteľstvo nezruší na základe protestu prokurátora všeobecne záväzné nariadenie, ktoré je v rozpore so zákonom, môže podľa ust. § 250zf zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok prokurátor podať na súd návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia. Účastníkmi konania sú obec, mesto, mestská časť a prokurátor. Príslušný na rozhodnutie je krajský súd, v ktorého obvode sa nachádza obec, mesto, alebo mestská časť. Proti rozhodnutiu súdu je prípustné odvolanie
Hlasování: MiroLunak (+1), patko79 (+1), Albert Gross (+1)
04.08.2017 7:44
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
MiroLunak Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 282
Připojen(a): 15.04.2015
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #208
RE: Kočovanie
Súdruh starosta zabúdé na to, že na "svojom" v extraviláne si môže chovať každý čo chce a v intraviláne na svojom tiež, pokiaľ dodrží "zákonné" podmienky. Zákon nemôže nariadením obce meniť. To je ako by nariadil, že môže chovať len jednu sliepku na člena rodiny, pretože zvýšená konzumácia vajec je nezdravá Smile To celé VZN je jasne pre ministerku poľnohospodárstva ako perlička, ako je podporované včelárstvo. Len v tom VZN zabúdol na chov čmelákov a nakoniec čo osi, ako to robí aj s týmto hmyzákom Smile Napíše ceduľku "Osám do dediny vlet zakázaný"?? Občas mám na Slovebsku s kadejakým VZN pocit, že dokonca porušujú ústavné práva. Určite je "zákon", ktorý určuje "mantinel" pre VZN. Starosta asi nemá rád med a je alergický na žihadlo Smile

Všeobecne záväzné nariadenie obce môže vydať obec na plnenie svojich úloh. Všeobecne záväzné nariadenie má pôsobnosť na území danej obce je ich povinný ho dodržiavať každý, kto sa zdržuje na území obce. No ako plní obec svoje povinnosti v opeľovacej činnosti?

Ako vlastne starosta rieši kolegov z Maďarska, čo si dajú včelstvá za humná?
(Tento příspěvek byl naposledy změněn: 04.08.2017 17:32 od MiroLunak.)
Hlasování: Scipio (+1)
04.08.2017 17:19
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
gupa Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 624
Připojen(a): 07.06.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #209
RE: Kočovanie
https://www.noviny.sk/slovensko/kosice/2...l-starosta

https://www.noviny.sk/slovensko/kosice/2...-svojvolne

Starosta Perínu je MVDr. takže jde o znalou osobu v oblasti veterinárních nařízení daných EU. Jestli se mstí včelařům najížděním autem do úlů, má viditelně agresivní jednání a použil auto jako zbraň proti zvířeti a nedivil bych se že je sám včelař, protože podobné chování se občas různě vyskytuje i u vzdělaných jedinců A HÁJÍ SI TÍMTO CHOVÁNÍ SVÉ TERITORIUM.

Vím, že na Slovensku je použití auta proti někomu nebo něčemu trestné tak, jako by použil nabitou zbraň a vystřelil.

Jak vidno nereaguje ve své reakci V ČLÁNKU na své nařízení schválené jeho obcí, ale na všeobecné nařízení EU o přemísťování včel. Takže si je dobře vědom toho co způsobil obci a vybočuje svým přičiněním proti nařízení EU. VÍ co si může dovolit a očekává že se jeho vyhláška bude rušit.

Je to hrozné takové zjištění o chování nějakého veterináře. Měl by pomáhat chovatelům a ne jim usmrcovat a ničit chov. Pokud existuje nějaká komise na etické chování veterináře, měla by toto řešit.

Pokud také vím, tak při převozu včelstev, ale nehraje ani roli, jestli jde o převoz přes státní hranici, veterinární správa používá jednodtný informační systém pro celou EU, takže starosta nemluví pravdu když tvrdí, že musí vydat povolení veterinární správa kam včelař kočuje. Funguje to tak, že pokud není z výjezdového stanoviště známa nebezpečná nemoc, veterina povolí přesun z tohoto místa do místa cíle. Ne obráceně.

Kupříkladu chci si dovézt včelstva z Kraje A do Kraje B a v Kraji A si vyřídím povolení k převozu a v veterinární systém informuje kraj B o přesunu. Nic víc.

To, že včelaři nenahlásily převoz včelstev obci a starosta vojnově zareaguje najížděním autem do úlů je katastrofa hodná trestu protože jdeo kriminální čin.
04.08.2017 22:41
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
LumaB Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 316
Připojen(a): 17.02.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #210
RE: Kočovanie
Vozime po cele Evrope zvirata a musim rict, ze sice je EU informacni system TRACES, ale kazda zeme ma trochu jiny system jak s temito informacemi naraba. Prave Slovensko je malou vyjimkou, bez predbezneho svoleni KVS daneho prijemce nedovezu zadne zvire....
V cechach je tomu Gusto prave tak jak jsi to popsal. Pokud splni dana zeme/region podminky, tak si presunu do Cech co chci jen na zaklade Traces, max informuju KVS ze se tak stane, v dobrem pripade.

V ramci zeme presuny zvirat jsou bez toho Traces, to je jen mezinarodni informacni system. Samozrejme jako chovatele musime dodrzovat narizeni/zakony spojene s zdravim, slechtenim atd.....

Pokud je pan veterinar, tak je to skoro na vyhosteni z asociace veterinaru...

Pohořelicko 200mnm. 30ks Langstroth úly 159 a 285+159.
Mimoňsko 410mnm 10ks Langstrhoth úly 325+159
(Tento příspěvek byl naposledy změněn: 05.08.2017 5:57 od LumaB.)
05.08.2017 5:55
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
jaro Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 689
Připojen(a): 08.03.2012
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #211
RE: Kočovanie
Ďakujem za vyjadrenia a chcel by som to skompletizovať, tak mi potvrďte alebo vyvráťte.
1. Keď niekto nakočuje (po splnení všetkých veterinárnych podmienok vrátane vydaného kočovného poriadku) na súkromný pozemok do obce, nie je povinný nič nahlasovať obci. A je jedno či je to intravilán alebo extravilán.
2. Ak nakočuje na obecný pozemok je povinný to nahlásiť obci, lebo je na obecnom pozemku a tá mu môže v yrúbiť nejaký poplatok ako sa to stalo aj v tomto prípade. Ak toto kočovník nesplní, aké ďalšie právomoci (okrem vyvracania úľov a poškodzovania majektu) má obec? AKo si môže dať zabezpečiť aby sa VZN v obci plnilo? Štátna polícia dáva ruky od toho preč.
Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „zákon"). Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Daň za psa je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec (správca dane).
05.08.2017 9:09
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
gupa Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 624
Připojen(a): 07.06.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #212
RE: Kočovanie
Toto jsou moje názory a zkušenosti okolo problematiky převozů, skutečnost může být jiná.

Pokud se nic unás v ČR nezměnilo, tak nahlášení obci o kočovném stanovišti nakočování se nahlašuje několik dní předem kvůli ROSTLINOLÉKAŘSKÉMU zákonu a to samé do konce února, aby se tak předešlo při postřiku otravám včelstev. Postřiky se musí provádět vzhledem ke všem opylovatelům - čmeláci, včely, samotářské včely, a jiní oplylovači. Takže dřívější nařízené zavírání česen je bezpředmětné, pokud dojde k otravě a prokáže se to zemědělci, porušil základní návod k použití látky, protože podle EU jsou schvalovací procesy ochraných postřiků včetně návodu jak nezabít opylovače.

Takže nahlašovací povinnost bych hledal ve slovenské legislativě podobně jako u nás, v rostlinolékařském zákoně. Jde i o pořádek kde co v obci je.

Poplatky a podmínky převozu včelstev, co se týká SVS, jsou ve veterinárním zákoně.
Okolo stanovování hranic, a vzdáleností kam můžu včelstvo umístit.
Unás v novém občanském zákoníku je okolo včel stále stejná věc okolo překročení míry. Vím, že podobné vyhlášky o vzdálenostech, zákazech a podobných restrikcích kvůli chovu včel unás byly zrušeny Ústavním soudem. Co se týká rojení, pokud včelstvo se pověsí na strom, je roj známého původu, tz. je znám včelař odkoho je roj, je roj včelaře. Pokud ho nechce, můžu si ho sebrat, pokud se roj nastěhuje do úlu, je roj člověka který vlastní úl.


Při nakočování nebo včelaření na pozemku obce je to asi o obci. Unás je katastr a majitel je online známý. Nakočovat tedy jestli na obecní pozemek ať v intraviánu nebo extraviánu nehraje roli. Pokud vznese obec požadavek o nájem za pozemek, tak by měl včelař platit.Na Slovensku zjistit majitele jmenovitě, co vím možné není, data o majiteli jsou neveřejné. Logicky se může tak neplatící včelař dostat mimo hru a může ho přeplatit jiný včelař. Zatím jsem se ale s požadavkem o nájem ještě nesetkal. Pokud nechce v intraviánu obce Obecní úřad na svém pozemku včely, vyzve včelaře k přemístění. Stím jsem se setkal a je nutné respektovat právo majitele pozemků a poslouchat jeho návrhy a komunikovat sním jako při každým jiným vztahu.

Pro zjištění čí je stanoviště včelstev by měli fungovat zástupci veteriny, tz. veterinární inspektor unás začne lítat kolem někoho kdo není znám a většinou za spoluúčasti širokého spektra ZO a OV ČSV členů a i nečlenů, se nakonec majitel vždy najde. Veterináře tu máme v úctě protože dělá svou práci dobře a ku prospěchu a v rámci dobrých lidských vztahů. Nezáleží mu natom jestli jde o člena ČSV nebo nečlena, každý je mu podřízený a inspektor SVS má unás vždy slovo poslední co se týká zdraví a přesunů včel. Majitelé pozemků a jejich práva jsou druhá věc. Unás máme právo využívat hmotné a nehmotné statky se všemi právy které nám NOZ umožňuje.
(Tento příspěvek byl naposledy změněn: 05.08.2017 12:56 od gupa.)
05.08.2017 12:50
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Jaro - Vigor Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 295
Připojen(a): 23.10.2013
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #213
RE: Kočovanie
Ja by som to vyriesil tak ze zistit kde presne konci intravilan obce a vcely by som umiestnil o 100m - 500m zan a vybavna vec Big Grin

Langstroth 2/3 ,279 m.n.m.

Time is honey !!!
05.08.2017 13:01
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
gupa Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 624
Připojen(a): 07.06.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #214
RE: Kočovanie
Obec jakožto majitel pozemku má unás vlastnické právo stejné. Nezáleží jestli je v obci nebo mimo obec. A pokud někam strčím včely, majitel by otom měl vědět. Jednou se mi stalo že se pozemek prodal a já v únoru stěhoval včely pryč. Majitel si namne nevzpomněl, měl jseem ústní souhlas a to i se zaměstnancem který bydlel v domku opodál a prodalo se to i sním. Protože probíhalo čištění pozemku ve smyslu holoseče a nebo dost velké probírky porostu. A také celková rekultivace pozemku. Nakonec jsem sehnal nové majitele a ujistili mne, že mohu do proletu počkat, ale jak jsem viděl o jakou akci jde, tak bych nerad někde v kontejneru viděl své úly jak jedou na smeťák. Včely to přežily a já také, je to hodně o lidech takové přesuny a to často není tak jednoduché jak si může někdo myslet. Je potřeba hlavně předem komunikovat a zjiˇšťovat co je možné a co by bylo možná možné.
05.08.2017 13:16
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Andrej Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 709
Připojen(a): 11.11.2014
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #215
RE: Kočovanie
(05.08.2017 12:50)gupa napsal(a):  Na Slovensku zjistit majitele jmenovitě, co vím možné není, data o majiteli jsou neveřejné.

Na Slovensku sa dá zistiť majiteľ pozemku cez http://www.katasterportal.sk

Trochu uživateľlsky prívetivejšie prostredie je na:
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/ka...light=true

Andrej
14 x Optimal 420x170 , 2x 420 x275 , 3x420x350, 250 a 400 m nad morom, Považie, Biele Karpaty
05.08.2017 14:15
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Odpovědět 


Skok na fórum:


Uživatel(é) prohlížející si toto téma: 1 Host(é)