Toto fórum používá cookies
Toto fórum využívá cookies pro ukládání vašich přihlašovacích údajů, pokud jste zaregistrováni. Pokud nejste, ukládá vaší poslední návštěvu. Cookies jsou malé textové dokumenty uložené na vašem počítači. Cookies uložené tímto fórem mohou být použity pouze na této webové stránce a nepředstavují žádné bezpečnostní riziko. Cookies na tomto fóru také ukládají konkrétní témata, která jste si přečetli a kdy jste je naposledy četli. Prosím potvrďte, zda chcete přijímat nebo odmítnout toto nastavení cookies.

Cookie budou uloženy ve vašem prohlížeči bez ohledu na volby, aby se zabránilo opětovnému pokládání tohoto dotazu. Budete mít možnost změnit nastavení pro soubory cookie kdykoliv pomocí odkazu v zápatí.


Odpovědět 
 
Hodnocení tématu:
  • 1 Hlas(ů) - 3 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Viktor Pořízka
Autor Zpráva
Viktor Offline
Member
***

Příspěvků: 210
Připojen(a): 17.12.2011
Hodnocení:  
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #1
Viktor Pořízka
Jak jsem letos začal se včelami

Napíšu o své zkušenosti se současnou metodikou ošetřování včelstev proti varoáze (VD), ale vlastně také o mých prvních zkušenostech se včelami. V roce 2010 jsem si objednal tři dvounástavková včelstva rámková míra (42*17) (smetence na mezistěny do mých nových úlú), že začnu v červnu 2011 včelařit. Situace se vyvinula trochu jinak.
Na jaře jsem si dovezl jako začátečník dvě jednonástavková slabá a velice bodavá včelstva přeložená z budečáků (od zemřelého přítele včelaře z místní organizace). Popíšu jejich ošetřování.
Pomocí drobných úprav jsem si je přeložil do nástavků (42*17) + mezikus, abych docílil výšky nástavku 25cm pro rámky 39*24. Pod vymezovací trámek (abych zúžil šířku z 42 na 39) si včelstva záhy vystavěla trubčinu, pod takto upravený nástavek jsem přidal nástavek s mezistěnami a dvěma stavebními rámky, to po rozkvětu třešně ptačí. Jedno včelstvo se za celou sezonu tohoto podstaveného nástavku ani nedotklo a druhé postavilo trochu trubčiny a povytáhlo čtyři mezistěny, ale zakladeno nebylo nic.
Po rozkvětu řepky jsem přidal nahoru nástavek s mezistěnami. Hotové dílo jsem samozřejmě, jako začátečník žádné neměl. Včelstva mezistěny vytáhla a záhy se vyrojila (zážitky s roji popíšu níže). Po vyrojení jsem včelstva prohlédl a vylámal jsem matečníky až na dva. Neznal jsem stáří matečníků, ale nechal jsem ty dva plodové plásty, na kterých byly matečníky u sebe v domnění, že prvně vyběhlá matka ten druhý matečník zruší. Ovšem to se nestalo a včelstva se znovu vyrojila. Mladé matky se v dvakrát vyrojených včelstvech časem nakonec rozkladly. Jak zakladly nástavek s původním dílem (39*24), tak jsem je přemetl na vystavěný nástavek (42*17) a vložil další nástavek s mezistěnami (42*17) na ten dal mateří mřížku a na to původní zakladený (39*24) a začal jsem je pokrmovat medocukrovým těstem. Po vyběhnutí včel, ale před vyběhnutím trubců jsem nástavek se starým dílem odstranil, přetočil a na podzim vyvařil. To co jsem vytočil, jsem použil na přípravu medocukrového těsta. Nástavek s mezistěnami co byl pod nástavkem s původním dílem, měly částečně vystavěný.
Na včelstva jsem nasadil další nástavek s mezistěnami a začal krmit kbelíky po 12 litrech. Rozmíchal jsem 7kg cukru v horké vodě. Po dvou várkách, takto dodaných zásob postavili horní nástavek s mezistěnami, tak jsem přidal další nástavek s mezistěnami. Po dokrmení na 30 kg cukru postavili částečně i ten horní, ale nebyl nijak extra zaplněn zásobami a některé mezistěny byly jenom povytažené. Včelstva jsem prohlédl a zjistil jsem, že nejsou vystavěné spodní nástavky, tak jsem je odstranil. V jednom včelstvu jsem vyhledal matku (po asi čtyřech prohlídkách jsem neoznačenou matku nenašel, tak jsem včelstvo přemetl přes mateří mřížku a matku odchytil), kterou jsem zaklíckoval a podstavil jsem pod včelstvo přes noviny roj s mladou matkou VIGOR (všechny moje nástavky mají očka). Po týdnu jsem odstranil původní zaklíckovanou matku. Horní nástavek s trochou zásob jsem odtrhl od včelstva vložením prázdného nástavku s krmícím víkem a včely si odtržené zásoby přenosily do plodiště. V druhém včelstvu jsem matku neměnil, ale s horním nástavkem jsem to provedl stejně jako u prvního včelstva. Tak jsem zanechal včelstva do zimy jedno na třech nástavcích a druhé na čtyřech.
Na schůzi místní organizace, kde oznamovaly výsledky vyšetření zimní měli, mne přijaly za člena, nabízeli k objednání FORMIDOL, VARIDOL …, jelikož jsem ještě nevěděl, jak to budu s léčením řešit, tak jsem nic neobjednával. Já měl doma zakoupené 4 ks NASSENHEIDER a 5 litrů KM. Záhy po té se mi ozval vnuk dalšího zemřelého přítele včelaře z místní organizace a nabídl mi dvě dvounásstavkově zimovaná včelstva 39*24, ty jsem si taky koupil a dovezl na zahradu.
S těmi to bylo tak, že po dovezení jsem je postavil na nástavek mezistěn (42*17), protože měly nechané dva trubčí rámky z minulého roku v původních nástavcích, tak jsem stavební rámky nevkládal. Obě včelstva měly jeden nástavek (24*17) a dva nástavky 39*24. Podotýkám, že to šlo na sebe naskládat bez problémů, nikde nevznikly žádné škvíry. Prvnímu včelstvu jsem po rozkvětu řepky, možná i o něco dříve, rozdělil nástavky (39*24) nástavkem mezistěn (42*17). Ten brzy včelky vystavěly a matka jej částečně zaplodovala. Jakmile jsem měl první roj od slabších včelstev, jak jsem výše psal. Prohlédl jsem včelstvo a zjistil, že má naražené matečníky. Zamáčkl jsem starou matku (byla značená 2009) a ve včelstvu jsem nechal dva největší matečníky. Po čase se ve včelstvu rozkladla mladá matka a včelstvo se nevyrojilo. V horním nástavku (39*24) byly po necelém měsíci převážně zavíčkované zásoby řepkového medu, tak jsem jej vytočil. Nasadil jsem další nástavek mezistěn (42*17), takže úl nyní vypadal následovně dole (42*17) na něm (39*24) a na něm dva (42*17). Po té co skončila snůška začátkem července, jsem horní nástavek s panenským dílem vytočil. Samozřejmě jsem vytáhl nějaké zavíčkované rámky z nižšího nástavku a nezavíčkované rámky z horního nástavku jsem vložil místo nich. Vytočené panenské dílo jsem vložil do plodiště a nástavek 39*24 jsem ometl a dal jako horní nástavek přes mateří mřížku. Po vyběhnutí plodu z horního nástavku jsem nástavek odstranil. Místo něj jsem nasadil nástavek mezistěn a začal jsem pokrmovat popsaným způsobem. Po zakrmení jsem zjistil, že ve včelstvu není žádný nezavíčkovaný ani zavíčkovaný plod. Matku jsem nenašel, tak jsem přenesl celé zakrmené včelstvo na jiné místo, kde jsem měl dovezené tři včelstva s matkami F1 VIGOR o kterých napíšu později. Přes noviny jsem obě včelstva spojil. Z přenášeného včelstva jsem odstranil jeden nástavek se soušemi bez plodu. Po spojení jsem asi čtrnáct dní vyčkal a celé včelstvo jsem přeskládal tak, aby byly zásoby nahoře a prázdné souše z původního včelstva některé již zakladené byly ve spodních nástavcích. Horní nástavek se zásobami jsem jim sebral a uskladnil ve skladu na jaro případně pro příští rok pro oddělky, které budu dělat. Včelstvo šlo do zimy na čtyřech nástavcích (42*17) a s dvěma nástavky zavíčkovaných zásob.
U druhého včelstva jsem postupoval trochu jinak. Po dovezení jsem podstavil pod dva nástavky (39*24) jeden (42*17) a po rozkvětu řepky jsem vložil nahoru další nástavek s mezistěnami (42*17) po obsazení včelami jsem nasadil druhý. Někdy mezi tím jsem provedl zaklíckování matky do vychitávací klícky a vylámání rojových matečníků mimo dvou. Matka byla z 2010 tak jsem ji nezamáčkl a říkal jsem si že ji dám do některého roje. Jenže jak jsem ji odložil na horní nástavek v klícce, tak ji dvě včely, co za ní vlezly, ubodaly. Včelstvo se také nevyrojilo a mladá matka v něm začala klást. Med jsem nevytáčel a počkal jsem, až na konec snůšky. Po vytočení dvou horních nástavků jsem ometl dva nástavky 39*24 pod ně vložil mateří mřížku a dva nástavky vytočených panenských souší. Po vyběhnutí plodu jsem dva nástavky 39*24 odstranil, nasadil dva nástavky s mezistěnami a začal krmit výše popsaným způsobem. Po nakrmení jsem šťastnou náhodou našel při prohlídce matku, tak jsem ji zaklíckoval a pod včelstvo jsem podsadil přes noviny druhý roj s matkou F1 VIGOR. Po týdnu jsem odstranil zaklíckovanou matku. Horní nástavek jsem odtrhl od včelstva výše uvedeným způsobem a včelky si uložené zásoby přenosily do plodiště. Tak jsem čtvrté včelstvo zimoval na čtyřech nástavcích 42*17.
Z výsledků zimních vzorků v obou případech spad nulový. V týdenních intervalech jsem sledoval spad VD. Musím dodat, že mám na stanovišti hodně lesních mravenců a nemám proti nim žádné zábrany. Do konce června spad do 0,8 roztoče na včelstvo a den. První týden v červenci se ozval důvěrník, že se Gabonem letos v místní organizaci neléčí, že doveze FORMIDOL (pouze vzkaz). Současně jsem u nejsilnějšího včelstva z ničehož nic odečetl denní spad 4 VD. Nasadil jsem do onoho včelstva 2* NASSENHEIDER (byla vedra) spad asi 600 VD za týden, asi 1000 za 14 dní. Za 14 dní stoprocentní odpar, až po okraj naplněných odpařovačů. Takový spad mne dost polekal, okamžitě jsem jel zakoupit dalších 10 výše uvedených odpařovačů, které jsem v půlce července po dvou umístil do ostatních včelstev. Celkový spad mezi 200 – 1000 VD, ale již se mi za 14 dní v ostatních včelstvech neodpařila KM na 100%, v některých odpařovačích část KM zůstala.
Musím dodat, že mám souseda včelaře (víkendový a přes osmdesát) pět včelstev asi 100 metrů od mých úlů. On léčí asi jen tím, co mu dovezou z místní organizace.
Jelikož se mi ty dvoje slabší včelstva dvakrát vyrojily (když se začaly první rojit, tak to byl šok) a ty dvoje silné narazili matečníky, které jsem až na dva vylomil a zamáčkl původní matku (zajímavá zkušenost, ty silné se nakonec nevyrojili a mladé matky začaly klást, jak jsem popsal výše).
Matky se v rojích nerozkladly, asi se ztratily, dal jsem jim matečníky F1 VIGOR, které jsem mněl to štěstí si nalarvit (10 kusů) při školení chovu matek, co jsem navštívil. Nalarvené misky jsem vložil do jednoho roje, ten na štěstí tři matečníky přijal. Matečníky jsem rozdělil do rojů a vše dopadlo velice dobře.
V jednom z rojů se rozkladla rojová mladá matka, v tom největším a po odpovídající době začaly nové matky F1 VIGOR klást první vajíčka i ve zbylých rojích. Všechny matky jsem označil červeným lakem na nehty, ale u jedné se mi to nepovedlo a matku jsem poškodil. Po vyběhnutí plodu u roje co jsem mu poškodil matku, jsem celý roj vymetl před sousední včelstvo. Co jsem udělal se soušemi, popíšu pzději.
Já si po prvním léčení přivezl domů ty tři dvounástavkové včelstva co jsem si v minulém roce objednal (42*17 matka 2011 F1 VIGOR - včely asi nemají žihadla). Jedno bylo slabší a neobsedalo celý horní nástavek, tak jsem ho nerozšiřoval a později bylo spojeno s jiným včelstvem, jak jsem již napsal. Druhému a třetímu jsem přidal nástavek do kterého jsem rozdělil souše z vymeteného roje a zbytek doplnil mezistěnami a pokrmoval je většími dávkami medocukrového těsta asi třikrát po třech kilogramech. Jakmile začaly obsedat i přidané nástavky, tak jsem je dokrmil 14 kg cukru výše popsaným způsobem.
Roj s rojovou matkou jsem postupně rozšířil na tři nástavky a zakrmil ho po sečtení všeho co jsem mu dal od usazení do zazimování asi 30 kg cukru. Před tento roj jsem vymetl roj s mnou poškozenou matkou.
Začátkem září mi dovezl důvěrník 2bal FORMIDOLU. Co dovezl sousedovi nevím. Spad se začal opět dostávat na 3 VD a den. Opětovně jsem první týden září nasadil ten složitě jmenující se odpařovač po dvou kusech na včelstvo, ovšem dvě včelstva neměla otevřený plod, tak jsem odpařovače dal k tomu zavíčkovanému a dostal jsem strach, že jsem si při posledním ošetření poškodil matky (pro bodavost jsem ke včelám chodil a zatím chodím ve skafandru). Na štěstí si matky dali pouze přestávku. V průběhu léčení byl spad asi mezi 500 a 80 VD, ale ve většině včelstev se neodpařila všechna KM.
V té době jsem mněl nachystaných na zimu již 6 včelstev a jeden roj s matkou bez původu. Z těch dvou silnějších včelstev jsem vytočil přibližně 70 kg medu a mněl jsem dva nástavky panenského díla, jeden nástavek se zásobami.
Důvěrník s jedním kolegou přijeli 28. 10. 2011 provést první aerosolové ošetření spad mezi 20 až 200 VD, další ošetření 12. 11. 2011 a poslední 26. 11. 2011 i po posledním ošetření nějací VD padali 3 až 20. Dle mého názoru by mělo poslední ošetření být až někdy kolem nového roku, protože včelky ošetřovali ještě plod.
Po posledním ošetření jsem ometl podložky 15. 12. 2011. Jsem zvědavý, kolik bude VD, až budu odebírat 15. 1. 2012 povinný vzorek na vyšetření zimní měli na VD.
Když svůj letošní postup otravování včelek pročítám, ani se včelkám nedivím, že mě bodali vždy, když měly nějakou možnost. Doufám, že v příštím roce do nich nebudu muset tak často zasahovat a za to na mne budou hodnější.
Hlasování:
30.12.2011 15:04
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Odpovědět 


Skok na fórum:


Uživatel(é) prohlížející si toto téma: 1 Host(é)
KontaktyPortálNahoruNa obsahOdlehčený (archivační) módMobilní verzeRSS | Nastavení souhlasu s cookies