Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Adresy na úřední desky Státní veterinární správy
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Stran: 1 2
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/org-utvary-svs/

Státní veterinární správa ČR má nové webové stránky na adrese www.svscr.cz.

Úřední desky zůstávají na webu eagri.cz na adrese
http://eagri.cz/public/web/svs/uredni-desky/oblasti-urednich-desek-svs
Sakra, to muselo dát ale práce. Som z toho volaký zmätený. Složitěji to již nešlo napsat? Že by inkluze????
JK
Všem chovatelům včel, kteří provedou letní preventivní ošetření podle MKZ pod
kódem: ExM 320 Varroáza – O (letní preventivní ošetření) se nařizuje provést toto ošetření nejpozději do deseti dnů po posledním vytočení medu.


Jak poznám že to bylo poslední točení?

Když to nestihnu, nebude to již preventivní ošetření?
A co ti co vytáčí ještě v září?A kdy a kde se dozvím, jak dopadla naše obec?
(22.03.2016 19:39)Josef Křapka napsal(a): [ -> ]Sakra, to muselo dát ale práce. Som z toho volaký zmätený. Složitěji to již nešlo napsat? Že by inkluze????

Ano, tolik úsilí a času na získání dat v bláhovém domění, že tím SVS něco usměrní a ureguluje. Neureguluje. Naopak - pro stále více včelařů nucených dodržovat předpisy SVS, MVO atp. v souvislosti v varroázou to komplikuje život. Realita v chovech je často jiná, než jak "předpokládají" předpisy a musí se potom postupovat v tlumení varroázy jinak (účinněji), než jak nám je nařizováno. Veškeré to úsilí a náklady by bylo moudré směrovat na tlumení moru a nově hniloby plodu, a že je tu co zlepšovat v zabělých postupech...
(22.03.2016 19:45)KaJi napsal(a): [ -> ]Jak poznám že to bylo poslední točení?

Kdyby určili termín datumem, určitě bys namítal že potřebuješ naposled vytáčet den poté.
Mám mysli situaci, že taky může vypadnout snůška, odneseš prázdné medníky a krmíš. Takže to první točení je poslední. A je to déle než 10 dní od vytočení.

A taky jsou lidi co ošetřují mezi snůškama. To se asi nepočítá.
jaképak ošetřování v létě ? - příloha č.2 jasně zní: "Seznam obcí, na jejichž území není nařízeno chovatelům včel provedení letního preventivního ošetření včelstev na stanovištích podle MKZ (ExM 320 –O (letní preventivní ošetření))"
mlčící většina si to pravděpodobně vyloží jako že není nařízeno = dělat se nemusí ... to zas bude po álejích úhynů ... že by řízený chov kleštíka ??
Nemohu si pomoci, ale stále více v tom vidím snahu Dolu pojistit si odběr léčiv.
Naše obec v příloze č. 1 není. Takže jestli tomu dobře rozumím, na konci března se dozvím, že musím udělat "předjarní ošetření," a protože se sám do toho nepohrnu (proč taky, když jsem měl napadení vd o dost menší než jiné roky, a sledoval jsem to po jednotlivých včelstvech), vyrukují s tím na mě ze svazu. Počítám že tak zas v první polovině května, až tam budu mít 2 nástavky plodu. Ještě že s naším důvěrníkem je docela řeč.
Už ses to asi dozvěděl, tak to chápu já. Takže jim můžeš napsat dopis, že jako vzorný včelař jsi již ošetřil. A že na oplátku očekáváš jejich hlášení aby jsi věděl zda ti neohrozí včely, zvláště ti co měli mnohem víc roztočů v měli.
Včely létají všude a nákazovou situaci je třeba mít pod kontrolou a spolupracovat. Smile
No upřímně řečeno, kdybych nešmejdil tady, tak nedozvěděl. Málo svědomitě a systematicky projíždím úřední desky, stále nesvéprávně setrvávám v mateřském objetí svazu, který se o mě s předjarním ošetřením v květnu postará. Za což se hluboce stydím. Blush Říkejte si tomu klidně švejkování, ale nějak si už poradím i bez dopisů a toho abych někoho vyzýval, aby mi něco hlásil. A to s úplně čistým svědomím, protože jsem ten spad sledoval a napadení včelstev mám i bez nátěru minimální.
Dřív to bylo u stanovišť "s průměrem nad 3 / včelstvo," teď už chemické válčení a "správně" i vyřezávání už desítek dm2 plodu hrozí i u jediného roztoče na stanovišti. Jestli dobře tu formulaci chápu. A to už se vymyká zdravému rozumu úplně. Jaký má takové "ošetření" zdravých včelstev mít smysl???
Žádný smysl to nemá, ale kázeň musí být. Bez kázně by včelaři lezli jako vopice po stromě.
No mě to přijde hůř než jen nesmyslné. Tohle už je kontraproduktivní. Doteď jsem vnímal SVS jako instituci, jejíž kroky dávají +- smysl, nebo alespoň dávají určitou logiku - i když si o zjišťování a průměrování roztočů v zimní měli myslím své. Ale to že se nařídí plošné natírání plodu, i u včelstev, kde i ta vzývaná laborka prokázala, že tam prakticky žádné napadení není (i 1 roztoč na stanoviště třeba 10 včelstev), ve skutečnosti žádnou disciplínu nepřinese, naopak. Bude to tu jako na Karlově náměstí. Na každým stromě jeden včelař bez disciplíny.
Nezapomeňte vy, kteří máte povinnost provést jarní ošetření, dát o provedení hlášení na na KVS.
Je to MVO, takže se na KVS musí dát zpráva o splnění opatření. Pokud to neuděláte, tak hrozí mastná pokuta.
Docela by mě zajímalo, co je myšleno jako "obec" uvedená v seznamu.
Zdá se, že jde spíš o základní organizace než o obce.

Zvláštní je, že morové pásmo dělají podle katastrů.
Přesun včel z obce do obce musí mít vyšetření na mor (tady to není shodné s katastrem)

Je záměrem udělat ze všeho těžko pochopitelný bordel?
To mi taky vrtalo hlavou - naše město zahrnuje 8 katastrálních území. V ochranném pásmu MVP některé katastry jsou, některé ne. Naše město (obec) v seznamu je, tudíž ošetřovat nemusíme, ale naše ZO zahrnuje ještě další samostatné obce... Hleděl jsem na to jak puk a hlava mi to nebere. Na to, že je to státní organizace, očekával bych srozumitelnější a jednoznačnější způsob sdělení... Mám nutkání na SVS vznést dotaz.
(23.03.2016 17:17)MartinP napsal(a): [ -> ]Nezapomeňte vy, kteří máte povinnost provést jarní ošetření, dát o provedení hlášení na na KVS.
Je to MVO, takže se na KVS musí dát zpráva o splnění opatření. Pokud to neuděláte, tak hrozí mastná pokuta.

Tak to bych chtěl vědět, kdes tuhle povinnost našel!
Nařízení Státní veterinární správy z 15.3.2016 i s přílohou č.1 a č.2 má 39 stran.
Prostudujte pečlivě !!V čl. 3 Vyhodnocení extenzity varroázy odst.1 závěr „ … katastrální území všech obcí v České republice s výjimkou : “ „ 1 a stanovišť na těchto katastrálních územích …“ „ 1 b obcí uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení“ odst. 2 závěr „ … katastrální území všech obcí v České republice s výjimkou obcí uvedených v příloze č.2 k tomuto nařízení.“
Příloha č.1 „ Seznam obcí, na jejichž území není nařízeno chovatelům včel provedení…. ExM 310..“
Příloha č.2 „ Seznam obcí, na jejichž území není nařízeno chovatelům včel provedení……. ExM 320…“
Pokud převedu toto Nařízení do včelařské praxe, kdy na Zkušebním protokolu od SVÚ je uvedeno Katastrální území včelaře, který má průměr 6.28 ! a toto jeho K.Ú. spadá pod obec, která je výslovně uvedena v Příloze č.1 i č.2 nemusí tedy ani natírat plod, ani léčit po vytočení medu. Naopak včelař s vyšším průměrem než 3 ! který včelaří v K.Ú. , kde je zároveň obecní úřad a tato obec nemá výjimku dle příloh č.1 a č.2 musí včelstva léčit.
Dle této metodiky, kdy obec Praha se skládá z cca 112 katastrálních území z nichž ani jedno nemá jméno Praha, nemusí ani jeden včelař dle přílohy č.1 a č.2 provádět ExM 310 ani ExM 320.
Výborné Nařízení pro včelaře v Praze !!
Připojuji se k Milanu Havelkovi s dotazem na MartinaP.
MVO jsem na základě jeho příspěvku výše přečetl znovu a dvakrát (tedy kromě příloh...) a nikde nemohu najít povinnost, kterou zmiňuje - "...dát o provedení hlášení na na KVS...". Je ale pravda, že SVS dává pomalu ke každému svému nařízení ohledně včel v poslední době opravu, takže možná nemáme ty správné informace.

Martine - mohl bys prosím uvést zdroj a citaci, ze které vycházíš?
Stran: 1 2
Referenční URL's