Toto fórum používá cookies
Toto fórum využívá cookies pro ukládání vašich přihlašovacích údajů, pokud jste zaregistrováni. Pokud nejste, ukládá vaší poslední návštěvu. Cookies jsou malé textové dokumenty uložené na vašem počítači. Cookies uložené tímto fórem mohou být použity pouze na této webové stránce a nepředstavují žádné bezpečnostní riziko. Cookies na tomto fóru také ukládají konkrétní témata, která jste si přečetli a kdy jste je naposledy četli. Prosím potvrďte, zda chcete přijímat nebo odmítnout toto nastavení cookies.

Cookie budou uloženy ve vašem prohlížeči bez ohledu na volby, aby se zabránilo opětovnému pokládání tohoto dotazu. Budete mít možnost změnit nastavení pro soubory cookie kdykoliv pomocí odkazu v zápatí.

Petice za zrušení povinnosti vyšetření zimní měli u včel
Diskusní téma


Odpovědět 
 
Hodnocení tématu:
  • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Med jako biocidní přípravek
Autor Zpráva
gupa Pryč
Posting Freak
*****

Příspěvků: 2.145
Připojen(a): 07.06.2011
Hodnocení:  
Oslovení: Vykání
Příspěvek: #1
Med jako biocidní přípravek
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1822
ze dne 8. srpna 2019,
kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení medu
jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení
(Text s významem pro EHP)
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních
přípravků na trh a jejich používání ( 1 ), a zejména na čl. 28 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Na účinnou látku med, pokud představovala potravinu nebo krmivo určené pro použití jako repelent nebo atraktant
typu přípravku 19, se dříve vztahovala odchylka pro potraviny a krmiva stanovená v článku 6 nařízení Komise (ES)
č. 1451/2007 ( 2 ).
(2) V souladu s čl. 16 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ( 3 ) bylo předloženo oznámení
pro med pro typ přípravku 19, na nějž se vztahuje odchylka pro potraviny a krmiva. Evropská agentura pro
chemické látky (dále jen „agentura“) prohlásila oznámení za vyhovující a informovala Komisi, že bylo vyhověno
požadavkům podle článku 17 uvedeného nařízení. Med byl proto zařazen k typu přípravku 19 v seznamu
kombinací účinných látek a typů přípravku zahrnutých do programu přezkumu stávajících účinných látek
obsažených v biocidních přípravcích ( 4 ).
(3) Dne 31. ledna 2017 požádala Komise agenturu o stanovisko ohledně toho, zda med vzbuzuje obavy podle čl. 28
odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.
(4) Stanovisko agentury ( 5 ) dospělo k závěru, že med nevzbuzuje obavy, a je proto způsobilý k zařazení do přílohy
I nařízení (EU) č. 528/2012.
(5) S přihlédnutím ke stanovisku agentury je vhodné zařadit med do přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012. Vzhledem
k tomu, že med je přírodního původu, měl by být zahrnut do kategorie 4 „Tradičně používané přírodní látky“. Med
by měl být zahrnut do uvedené přílohy pouze v tom případě, že spadá do definice „potraviny“ nebo „krmiva“
uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. u) uvedeného nařízení. To je v souladu se skutečností, že na med se vztahovala
odchylka pro potraviny a krmiva stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1451/2007 pouze v případě, že se jednalo
o potravinu nebo krmivo.
(6) V čl. 89 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 jsou uvedena přechodná opatření, pokud je stávající účinná látka zahrnutá
do pracovního programu systematického přezkumu stávajících účinných látek schválena v souladu s uvedeným
nařízením. Pokud jde o med pro typ přípravku 19, mělo by být datum schválení pro účely čl. 89 odst. 3 uvedeného
nařízení stanoveno na 1. června 2021, aby se poskytl dostatek času na předložení žádostí o povolení podle čl. 89
odst. 3 druhého pododstavce uvedeného nařízení,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Příloha I nařízení (EU) č. 528/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Pro účely čl. 89 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 je datum schválení medu pro typ přípravku 19 stanoveno na
1. června 2021.
Článek 3
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 8. srpna 2019.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
14.05.2020 9:51
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
gupa Pryč
Posting Freak
*****

Příspěvků: 2.145
Připojen(a): 07.06.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Vykání
Příspěvek: #2
RE: Med jako biocidní přípravek
Malá otázka pro zdejší obecenstvo. Co se stane, když někdo nastraží biocidní přípravek s medem jako součást a jako atraktant do volné přírody? Děkuji za pozornost. Děkujeme EU. Děkujeme že žijeme.
14.05.2020 10:55
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Odpovědět 


Skok na fórum:


Uživatel(é) prohlížející si toto téma: 1 Host(é)
KontaktyPortálNahoruNa obsahOdlehčený (archivační) módMobilní verzeRSS | Nastavení souhlasu s cookies