Toto fórum používá cookies
Toto fórum využívá cookies pro ukládání vašich přihlašovacích údajů, pokud jste zaregistrováni. Pokud nejste, ukládá vaší poslední návštěvu. Cookies jsou malé textové dokumenty uložené na vašem počítači. Cookies uložené tímto fórem mohou být použity pouze na této webové stránce a nepředstavují žádné bezpečnostní riziko. Cookies na tomto fóru také ukládají konkrétní témata, která jste si přečetli a kdy jste je naposledy četli. Prosím potvrďte, zda chcete přijímat nebo odmítnout toto nastavení cookies.

Cookie budou uloženy ve vašem prohlížeči bez ohledu na volby, aby se zabránilo opětovnému pokládání tohoto dotazu. Budete mít možnost změnit nastavení pro soubory cookie kdykoliv pomocí odkazu v zápatí.


Odpovědět 
 
Hodnocení tématu:
  • 1 Hlas(ů) - 5 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SZV, versus AVS
Autor Zpráva
jene Offline
Junior Member
**

Příspěvků: 45
Připojen(a): 12.10.2016
Hodnocení:  
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #281
RE: SZV, versus AVS
TISKOVÁ ZPRÁVA Včelařské dotace za rok 2017 šly do koruny za včelaři V Praze dne 16. října 2017 – Státní zemědělský intervenční fond úspěšně ukončil administraci prvního roku nového tříletého včelařského programu na podporu chovu včelstev pro období 2017 až 2019. Letošní 15. říjen byl konečným termínem pro výplatu dotací za období od 1. září 2016 do 31. července 2017. Maximální zájem českých včelařů dokládá kompletní vyčerpání celé alokované částky, jak tomu pravidelně bývá. Dotace poskytuje Státní zemědělský intervenční fond chovatelům včel prostřednictvím Českého svazu včelařů, z. s. a týká se 5 různých opatření. Žadatel (ČSV, z. s.) obdržel celkem částku 67 577,5 tisíce korun, kterou následně přerozdělí chovatelům včel. Tuto částku tvoří z 50 procent finanční prostředky EU a z 50 procent peníze z rozpočtu ČR. I po změně v administraci včelařských dotací pro programové období 2017 až 2019 byl zájem tuzemských včelařů obrovský. Nové programové období 2017 až 2019 začalo již 1. září 2016. Přehled důležitých změn v administraci včelařských dotací platných od roku 2017 naleznete na http://www.szif.cz, v záložce SZIF poskytuje > Společná organizace trhů > Živočišná výroba > Včelařství > Zpravodajství. Dotace se v roce 2017 týkaly 5 následujících opatření: opatření vyplaceno v tis. Kč Technická pomoc 35 881,9 Boj proti varroáze 25 574,1 Racionalizace kočování včelstev 2 082,1 Úhrada nákladů na rozbory medu 507,2 Obnova včelstev 3 532,0 Vzhledem k nadměrnému zájmu chovatelů včel přesáhl objem uznaných nároků na dotaci celkovou výši přidělených finančních prostředků. Bylo proto nutno pro opatření Technická pomoc (s výjimkou dotací na vedení včelařských kroužků pro děti a mládež) a Racionalizace kočování krátit jednotlivé částky poskytované dotace v souladu s platnou legislativou koeficientem 0,4359. Věříme, že dotace pomohly žadatelům alespoň částečně vynahradit ne právě ideální sezonu, kterou ovlivnily jarní mrazy a suché a chladné počasí v hlavním snůškovém období. Z hlediska produkce medovicových a květových medů byl podle hodnocení mnohých včelařů špatný rok. Všem včelařům proto přejeme hodně zdaru. Vladimíra Nováková tisková mluvčí SZIF Kontakt: Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668 / +420 733 696 550, e-mail: vladimira.novakova@szif.cz Státní zemědělský interve
17.10.2017 19:07
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Andrej Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 1.221
Připojen(a): 11.11.2014
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #282
RE: SZV, versus AVS
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2F...781565.pdf

Zdá sa to byť prehľadnejšie ako na Slovensku.

Andrej
14 x Optimal 420x170 , DADANT 420x350 250 a 400 m nad morom, Považie, Biele Karpaty
17.10.2017 20:50
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Albert Gross Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 3.326
Připojen(a): 30.09.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #283
RE: SZV, versus AVS
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2F...781565.pdf
Technická pomoc po česky:
1. Technická pomoc je rozdělena na 2 podopatření a je určena na:
a) pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel a vedení včelařských
kroužků pro děti a mládež,
b) pořízení nového technického vybavení pro chovatele včel (viz kapitola 4).

Technická pomoc po slovensky:
(1) Technickú pomoc možno poskytnúť na
a) organizovanie prednášok alebo seminárov, ak
1. sa vykonávajú za účasti najmenej 20 včelárov, žiakov základných škôl, žiakov stredných odborných škôl, ktoré poskytujú vzdelávanie v študijných odboroch alebo učebných odboroch zo skupín odborov 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II a 43 Veterinárske vedy,11) alebo osôb v rámci činnosti, ktorú im zabezpečujú centrá voľného času a
2. majú rozsah najmenej dve vyučovacie hodiny a sú zamerané aspoň na jednu z tém uvedených v prílohe č. 1; vyučovacia hodina na účely tohto nariadenia vlády je 45 minút,
b) vedenie včelárskych krúžkov za účasti najmenej piatich členov včelárskeho krúžku, ktorí sa zúčastnili viac ako 65 vyučovacích hodín za včelársky rok; vyučovacia hodina na účely tohto nariadenia vlády je 45 minút,
c) organizovanie vzdelávacích programov, ak vzdelávací program
1. jednodňový trvá najmenej desať vyučovacích hodín,
2. viacdňový trvá najmenej 20 vyučovacích hodín,
3. sa vykonáva za účasti najmenej 15 včelárov alebo začínajúcich včelárov alebo sa vykonáva za účasti najmenej siedmich včelárov na tému inseminácie včelích matiek a senzorického hodnotenia,
4. vykonáva vzdelávacia inštitúcia, ktorá má akreditovaný vzdelávací program v oblasti včelárstva.12)
d) organizovanie výstav, súťaží, národných podujatí a medzinárodných podujatí a exkurzií včelárskych krúžkov na školské včelnice a ukážkové včelnice v Slovenskej republike,
e) účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích podujatiach, odborných podujatiach, národných podujatiach a medzinárodných prezentačných podujatiach,
f) publikačnú činnosť, osvetovú činnosť a propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom,
g) nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky, zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti13) a používanie verejnej elektronickej komunikačnej služby14) pre včelárske združenia,
h) odplatu za koordináciu, služby a servis technickej pomoci a poradenstva na národnej úrovni na zabezpečenie programu pre sektor včelárstva Slovenskej republiky,15)
i) zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov,
j) vybavenie školských včelníc pri vysokej škole, na ktorej sa vyučuje včelárstvo ako samostatný predmet, alebo na vybavenie školských včelníc pri strednej odbornej škole, na ktorej sa poskytuje výchova a vzdelávanie v oblasti včelárstva v samostatnom študijnom odbore alebo v samostatnom učebnom odbore,
k) vybavenie ukážkových včelníc a ekologických včelníc,
l) vybavenie pokusných včelníc,
m) ochranu včelstiev pred voľne žijúcou zverou,
n) technické pomôcky pre včelárske krúžky,
o) organizovanie letných kurzov včelárstva pre účastníkov vo veku 6 až 19 rokov, ak
1. sa vykonávajú za účasti najmenej 15 účastníkov,
2. čas trvania letného kurzu je najmenej desať kalendárnych dní a
3. vykonáva ich vzdelávacia inštitúcia, ktorá má akreditovaný vzdelávací program v oblasti včelárstva.11)

Máme to vymakané. Aký redukčný koeficient sa používa u nás sa dozvieme, až pri výplate dotcii. ?
19.10.2017 7:33
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Odpovědět 


Skok na fórum:


Uživatel(é) prohlížející si toto téma: 1 Host(é)
KontaktyPortálNahoruNa obsahOdlehčený (archivační) módMobilní verzeRSS | Nastavení souhlasu s cookies