Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Cizí roje známého původu a legislativa
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Stran: 1 2 3 4
Zákonodárce chtěl zřejmě ošetřit situaci, kdy by mohl kdokoli prohlásit jakékoli sousedovo včelstvo (zvláště oddělek) za jeho, protože to je jeho ulítlý roj. Není zde citovaná žádná lhůta.
Představte si, že přijede chlap z dovolené, najde vyrojená včelstva a zjistí že u souseda přibyly nějaké oddělky.
A už jede na policii.Možná se to zdá praštěné, ale když si vezmete, že v televizi se nechá ukazovat funkcionář (a ne tedy vzorek úplně té méně vzdělané části) jak ukazuje na podzim prázdné úly s plásty a zásobami, neví jak mu ty včely mohl někdo ukrást, ale je mu divné že ten mladý vedle má najednou tolik včelstev.
Zřejmě chtěl udělat právní úpravu i této situace, avšak popsal to tak špatně, že se to v reálu zásadně nestane... Do obsazeného úlu se prostě jiný roj nenastěhuje, protože je tam už plno...
Ad Kaji)

Dobře myšlené a v paxi dokonce použitelné, ale shodou okolností vím, že takto to autor nemyslel. Nicméně jako výklad to od tebe nebylo vůbec špatné Wink

Ad situace s obsazeným úlem a rojem)

Přísahal bych, že taková situace prostě nemůže nastat. Citovaný § jsem mezi kolegy několikrát použil jako příklad naprosto nesmyslného ustanovení v nové úpravě občanského práva. Prof. Eliáš (hlavní autor NOZ) byl na citovaný § několikrát dotazován, ale nikdy se o něm nechtěl bavit, takže samotný zdroj mlčí. Každopádně naprosto neuvěřitelnou shodou okolností se mi podobná situace stala v letošní sezóně, kdy se mi jeden (můj vlastní) roj nepodařilo správně sebrat a ten se vrátil na původní místo (větev nad jiným úlem). Když jsem dokončil jiné nezbytné záležitosti a chystal se roj znovu sklepnout, ten už se soukal do obsazeného úlu pod větví. V tu chvíli jsem se opravdu zasmál. Člověk míní a život mění... K dovysvětlení situace musím zdůraznit, že zmíněný obsazený úl byl oddělek! U úlu se silným včelstvem by taková situace nenastala. Nicméně zákon mezi oddělkem a silným včelstvem nerozlišuje...

Ad autor NOZ)

U značné části ustanovení NOZ se autor inspiroval v minulosti (dobrým příkladem je třeba staronový institut zvaný pacht) a to nejen na území současné ČR. Proto je možné, že právě toto ustanovení bylo již někdy v minulosti platné.

Ad samotný NOZ)

Zde bych chtěl poznamenat, že výše uvedený § je opravdu marginálie všech marginálií. Čekají nás opravdu daleko větší a podstatnější změny než je zalétnutý roj do sousedova úlu.
Trocha bulváru:
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-obcans...hodou.html
zažil jste již někdo, že by roj zalétl rovnou do sousedova úlu? A není náhodou možné souseda stíhat za to, že měl připravený úl na lákání rojů neznámého původu?
Tady se formulace legislativcům moc nepovedla:

§ 1014
...vletí-li však roj včel do cizího obsazeného úlu, nabývá vlastník úlu vlastnické právo k roji, aniž je povinen k náhradě.

Zkouším si to představit, jak se roj dobývá do obsazeného úlu. Nějak mi to nejde.
(24.01.2014 16:02)Mlha napsal(a): [ -> ]A není náhodou možné souseda stíhat za to, že měl připravený úl na lákání rojů neznámého původu?

Jo, mně létají mé i cizí roje pravidelně na zahradu do odložených rezervních nástavků. Jsem od tebe v doletu, takže až ti to někdy uletí, víš, koho za to stíhat.
Zajímvé aspekty Německého práva:
http://boingboing.net/2014/02/28/german-...e-wei.html
V Německu musí včelař roj stíhat, pokud tak neučiní tak roj se stává berzprizovním.
Pokud ale váš roj vlétne do otevřeného sousedova úlu máte (narozdíl od Čech) právo si pro něj zajít. Pokud se ale spojil se stávajícím včelstvem máte smůlu.
Zajímavá je i situace, kdy více včelařů honí více rojů a jak si pak rozdělit onen velký überRoj.
V novém Občanském zákoníku (platnost od 1.1.2014) je uvedeno toto:
§ 1014
(1) Ocitne-li se na pozemku cizí movitá věc, vydá ji vlastník pozemku bez zbytečného odkladu jejímu vlastníku, popřípadě tomu, kdo ji měl u sebe; jinak mu umožní vstoupit na svůj pozemek a věc si vyhledat a odnést. Stejně tak může vlastník stíhat na cizím pozemku chované zvíře nebo roj včel; vletí-li však roj včel do cizího obsazeného úlu, nabývá vlastník úlu vlastnické právo k roji, aniž je povinen k náhradě.
(2) Způsobí-li věc, zvíře, roj včel nebo výkon práva podle odstavce 1 na pozemku škodu, má vlastník pozemku právo na její náhradu.


Takže pokud roj vlétne do sousedova prázdného úlu, tak je stále tvůj. Pokud vlétne do sousedova obsazeného úlu, tak je souseda.
To je ovšem vyloučená situace - nechápu, jak to tam mohli takhle napsat Big Grin
........Papír toho snese spoustu.......Dodgy
A na tom pan Pospíšil pracoval prý několik let a je na to hrdý!
To jsem zkopíroval s vebu svazu jak je to vlastně s nebezpečím nákaz od cizího roje, je to tak nebezpečné Huh

2. jedná se o roj neznámého původu, potom je třeba jej zlikvidovat a to buď za pomoci hasičů (pokud je na veřejném prostranství a ohrožuje lidi) nebo firmy, která poskytuje deratizační služby. Včelař nemůže takový roj použít (nebezpečí šíření nákaz) a nikdo mu neuhradí ani náklady vzniklé s likvidací roje. V takovém případě volejte hasiče na telefonní číslo 150 a nebo nové centrální číslo 112, popřípadě nějakého poskytovatele deratizačních služeb ve Vašem okolí.

V žádném případě ČSV, ani jeho organizační složky nemohou poskytovat službu sběru rojů.
Bacha na ně, můžeš od nich chytnout žihadla.

Zajímalo mě včem by to mohlo být nebezpečné, nikdo kromě obyčejných průpovídek nedal argumenty.
I kdyby roj obsadil prázdný úl, jak chce někdo prokázat, že jsou to jeho včely? Většinou to bude kraňka a ani drahé genetické testy mu nepomůžou.
Vyhláška o likvidaci neznámých rojů je (bohužel) platná, ale špatná. Je z ní cítit, že ji dělal někdo, kdo o včelařině věděl pouze to, že včely mohou mít nebezpečné choroby, například mor. Takže když nevíme, komu roj ulétl, mohl by přinést mor.
Tvůrci vyhlášky zřejmě nedošlo, že roj se usadí od původního úlu několik desítek metrů, poroje maximálně 2-3 km.
Není li tedy v relatvně blízkém okolí ochranné pásmo včelího moru, pak je nebezpečí infekce stejně veliké, jako kdybych dostal "známý" roj od známého včelaře z vedlejší vesnice.
A nebezpečí "zavlečení" varoázy? Kam doletěl roj, tam už se dávno zatoulaly včely z míst, odkud roj pochází. Navíc poléčení varoázy u roje patří k těm nejúčinnějším.
Možná, že by to mělo být jedno z témat pro jednání včelařů s SVS.
Zrovna dnes jsem se účastnil další vzdělávací včelařské akce, kde zaznělo, že NIKDO NIKDY NENAŠEL V PŘÍRODĚ HNÍZDO VČEL, KTERÉ BY BYLY NAKAŽENÉ MOREM. Obdobně mi to potvrdilo víc včelařů a veterinářů. Likvidace roje, protože je neznámí, je úplně zbytečné a já si ho rád vezmu, pokud takový máte. Dostane domeček a bude z něj silné včelstvo. Morem trpí slabá včelstva a ta se asi množit nebudou.

Naopak jsou zajímavé informace o včelařích a chovech, kde se mor našel. To na zmíněné akci zaznělo také.

V přírodě se množí především silní a zdraví jedinci. A u většiny druhů si evoluce vyvinula nástroje, aby tomu nebylo jinak. Nemocní jedinci se nemnoží, nemají partnera, nejsou dost silní apod. U včel je to o to komplikovanější, že množení formou rojení je pro ně extrémně náročné a svoji 100% kondici musejí prokázat během několika málo dní, kdy postaví svůj domeček bez jakékoliv pomoci, jinak zahynou. I další informace z dnešní akce to podporují. Byl tam včelař, který tvrdil, že mu nejlépe ze všech přezimoval loňský roj a že naopak nejhůř původní včelstvo, ze kterého roj vzešel. Je to logické, včelky které se vyrojily byly ty nejlepší a nejzdravější v původním úle.
Jste začátečník, uvažujete zdánlivě logicky, nicméně domnívám se, že nesprávně.

Kdybyste kromě nějakých vzdělávacích akcí taky studoval odbornou literaturu věděl byste, že existuje tzv hladový roj, že se včelstvo dokáže vyrojit jen proto, že strádá. To úplně vyvrací vaši zdánlivě logickou dedukci. Ony včely se nerojí jen na vrcholu a v nejlepší kondici, rojí se i odděleček, i oplodňáček se vyrojí, to jste nevěděl, chápu.

Jsem ateista. Nicméně evoluce stojí na více axiomech než Stvoření a tak je pro mě evoluce velmi nepravděpodobná. Ale věřím, že vašim dedukcím bude většina diskutantů tleskat a mě označovat za hňupa, i tomu rozumím.

Jediný příklad chybnosti vašeho uvažování:

Vy si myslíte, že se vyrojí jen takové včelstvo, kdy roj je v tak skvělé kondici, že neuhyne a vystaví bez pomoci celý "domeček". Ujišťuju vás, že vy a ani nikdo jiný nemůže předem vědět, zda roj něco bez pomoci dokáže, troufám si tvrdit, že 95% rojů nikoli! A ano, drtivá většina jich uhyne a namnoze ty nejlepší a naopak, když bude pomoženo nemocnému lazarovi (nebo nakaženému bez klinických příznaků), pak přežije on.

A tak si koledujete o malér. To by ani tak nevadilo, chcete malér, dělejte co chcete. Ovšem vy tímto přístupem můžete "pomoci" rozšiřovat mor a můžete tím zavinit, že mor dostanou včelstva i těch včelařů, kteří ho nechtěli a nehazardovali. U vědomí tohoto aspektu je vaše smýšlení (doufám, že zatím ještě ne jednání) zavrženíhodné a trestuhodné.

Myslím, že jste mladý člověk. Hlavně mladí myslí, že svoboda znamená, že si můžou bezohledně dělat co chtějí, jako by na světě byli sami.
Jen přemýšlím, který starý zkušený to tomu mladému přednášel. Smile


Mně víc zaujalo to tvrzení přednášejícího, že nikdo nikdy nenašel v přírodě včely s morem.

Kolik jich tak našel a prohlédl aby to mohl tvrdit?

Spíš by bylo průkaznější vyšetřování dutin po uhynulých včelstvech na přítomnost spor MVP.Na druhé straně Tome50, jak si roj přinese mor v takovém množství aby mu podlehl? Zvláště ten hladový.A na třetí stranu, když si jej usadím já, tak to mám pod kontrolou. Tedy pokud na mezistěnách/ světlém díle uvidím mor, tak vím že v mém okolí je.
Pokud roj spálím, nebo se usídlí v mé blízkosti někam do stromu, tak budu dál žít v blažené nevědomosti.
Co je lepší?
Usadit roj stranou do starého úlu který mi nebude líto spálit nebo nevědět.
Když víte KaJi, já to mám prostě tak, že když je nějaký zákon, je třeba ho respektovat až do doby, kdy ho někdo "opraví". Můžu být na.ranej, můžu skřípat zbytky chrupu, zákon je ale zákon, tečka!

To je jako za volantem. Kolikrát některý debil jede pomalu ve středním pruhu, zdržuje a má všechny bezohledně na háku a byl by mžik ho objet zprava. Jenže potíž je v tom, že na té dálnici nejsem sám a ti všichni ostatní počítají s tím, že ho nepodjedu. Až se změní pravidla, třeba na anarchii a bude to na každém individuálně, pak asi jo. Do té doby ale...
tom.50: To je také pravda, názorů je víc, proto se je snažím sbírat, ale logičtěji vypadají ty argumenty, které popírají současnou zavedenou praxi, zvlášť když se během rozhovoru dozvíte od ředitele referenční laboratoře (nebo jak se to jmenuje) jak celý systém funguje a co všechno nám odpovědní veterináři zatajují. Mám věřit takovému odborníkovi nebo nějakému předpisu, který tvořil někdo, kdo s praxí nemá evidentně moc společného? Je pro mě cennější informace od člověka, který oboru rozumí a je zároveň vědec, veterinář a včelař, něž nějaká příručka nebo předpis.

Já odborník nejsem, ale pokud mi odborník tvrdí, že Paenibacillus larvae je všude kolem a nemoc prostě propukne nějakou souhrou okolností (oslabené včelstvo), pak nechápu, proč mám postupovat, tak jak mám postupovat. Vždyť stejně tak může onemocnět moje zdravé včelstvo aniž by někde okolo byl nějaký zdroj (když je Paenibacillus larvae všude ve vzduchu).

Pokud mi někdo donese roj, dostane domeček a za pár týdnů se uvidí, jestli bude moci na včelnici nebo ne. Pokud bude vykazovat zdraví a vitalitu, nevidím důvod proč ne. Stejně tak každé včelstvo které tam už je může o místečko na včelnici přijít, pokud nebude v pořádku.
Kurňa já těm včelám co mi sem dneska přilítly říkal ať neblbnou, že je to protizákonné aby se někde usídlily, ale bylo to marný, marný, marný.
No ještě že nevlétly do obsazeného úlu dle nového občanského zákoníku - víš že má vyšší právní sílu jak nějaká veterinární vyhláška? A pokud to Občanský zákoník připouští a určuje vlastníka roje, tak to nemůže být protizákonné. Smile

Hlavně Tome příkladně dodržuj daňový zákony, ty silniční ale taky. Bacha na 50 mezi uzavřenou částí obce a cedulí 2km za posledním domem co je tam, protože je tam benzinka. To má jistě stejný smysl jako to ustanovení o neusazování rojů neznámého původu. Což jsou všechny bez označené matky.Pro TOODOO - který odborník přednáší, že spory jsou všude a mor propuká náhodou?
Stran: 1 2 3 4
Referenční URL's