Toto fórum používá cookies
Toto fórum využívá cookies pro ukládání vašich přihlašovacích údajů, pokud jste zaregistrováni. Pokud nejste, ukládá vaší poslední návštěvu. Cookies jsou malé textové dokumenty uložené na vašem počítači. Cookies uložené tímto fórem mohou být použity pouze na této webové stránce a nepředstavují žádné bezpečnostní riziko. Cookies na tomto fóru také ukládají konkrétní témata, která jste si přečetli a kdy jste je naposledy četli. Prosím potvrďte, zda chcete přijímat nebo odmítnout toto nastavení cookies.

Cookie budou uloženy ve vašem prohlížeči bez ohledu na volby, aby se zabránilo opětovnému pokládání tohoto dotazu. Budete mít možnost změnit nastavení pro soubory cookie kdykoliv pomocí odkazu v zápatí.


Odpovědět 
 
Hodnocení tématu:
  • 8 Hlas(ů) - 4.5 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kouzla s mednou komorou
Autor Zpráva
PetrM Offline
Administrátor
*******
Administrators

Příspěvků: 3.020
Připojen(a): 07.09.2009
Hodnocení:  
Oslovení: Tykání

Facebook YouTube
Příspěvek: #1
Kouzla s mednou komorou
Kouzla s mednou komorou

Krmná komora, krmný nástavek, to jsou pojmy, se kterými se seznámil každý nástavkový včelař. Někteří ji dokáží využívat, jiní včelaří v nástavkových úlech obdobně jako včelaři včelařící v úlech dvouprostorových. Metody ošetřování jsou různé. Záleží na tom, co od včelaření očekáváme. Osobně jsem se s tímto pojmem seznámil v roce 1977 u německého včelmistra G. Eiblemeira. Tento včelař včelařil ve švábských ležanech (míra 26x36 cm) s „polonástavky“ v medníku tzv. klasicky. Přesto že byl odpůrcem nástavkových úlů, v jeho způsobu ošetřování bylo mnoho progresivního a poučného i pro mne, člověka, který hledal cestu ke skutečně nástavkovému včelaření.
Na jeho provozní metodě mě zaujalo především to, že nenechával svá včelstva nikdy hladovět. Krmnou komoru (KK) používal nad včelstvy v době, kdy včelstva nevykazovala žádný přínos nektaru. V momentě, kdy snůška začala, KK přemístil nad oddělky, které byly umístěny ve včelíně s výlety na opačnou stranu než produkční včelstva. V době, kdy snůška ustala, včelstva vytočil a ihned nad ně přemístil z oddělků plnou KK. Včelstva tak byla neustále plná zásob, neomezovala matky v kladení a byla kdykoliv schopna využít jakoukoli snůšku. Tento způsob opakoval v závislosti na počtu snůšek na svých stanovištích. Zimní krmení tak u něj prakticky bylo jen jakési doplnění zásob.

První krok
Praktické zkušenosti pana Eiblemeira byly pro mne dalším impulsem k zdokonalení mé provozní metody. Několik svých včelstev jsem počátkem července nakrmil v 5-ti nástavcích 11x 39x16cm cukrem až na váhu 30 kg zásob a čekal, co se stane dál.
Včelstva přezimovala nad očekávání skvěle a na jaře se dobře rozvíjela. Nepotřebovala žádné podněcování ani dodávání vody na jaře. To bylo také důvodem, proč jsem od něj v dalších létech zcela upustil. „Rozšiřování“ je samostatnou kapitolou nástavkového včelaření a není prostor ho zde podrobněji popisovat. Nad hlavními včelstvy jsem v polovině května následujícího roku vytvořil oddělky, ve kterých byly koncem měsíce většinou již mladé, kladoucí matky. Nad oddělky jsem umisťoval krmnou komoru z produkčních včelstev a ta dále rozšiřoval podle potřeby stavebními nástavky a nástavky se soušemi. Tedy vše probíhalo docela normálně, vlastně podle očekávání.
V produkčních včelstvech byl med, nad oddělky krmná komora se zbytky cukerných zásob.
V mezisnůškovém období jsem KK vrátil zpět nad hlavní včelstvo.
Samozřejmě bylo trochu nešikovné sundávat oddělek o síle 2 a někdy i 3 nízkých nástavků při zásazích v hlavním včelstvu. Toto se mi nechtělo neustále opakovat. Moje vedení včelstev však neustále směřovalo k jednoduchosti a budoucnost mé původní záměry značně poopravila. Největší problém byl prakticky jen v častějším vytáčení a nebyly-li k dispozici rezervní nástavky. Oddělky nad hlavními včelstvy jsem využíval k jejich zmlazení a výměně matek v září i v průběhu roku. Tuto metodu jsem postupně rozšiřoval na celý svůj provoz.

Co mi ukázaly včely
Včelstva však byla velmi silná i bez použití oddělků na podzim a tak jsem na jaře oddělky nevytvářel nad všemi produkčními včelstvy. KK se zavíčkovanými zásobami zůstávala nejvýše a rozšiřování bylo prováděno pod tuto komoru. To vedlo k dalšímu zajímavému zjištění. Bylo až neuvěřitelné, s jakou rychlostí včely v případě nedostatku dokázaly tuto komoru vyprázdnit. Ještě pozoruhodnější však bylo, že včelstva s komorou vykazovala přínosy i v době, kdy včelstva bez ní měla na váze úbytek. Avšak tempo, s jakým byl takovýto nástavek znovu zanesen zásobami, bylo pro mne tehdy zarážející a předchozí investice se rozhodně vyplácela. Z krmné komory se tak postupně stala komora plná medu a nebylo již nutné tento nástavek přehazovat nebo si jej značit, aby nedošlo k znehodnocování medu cukrem. Takto moje včely přetvořily mé včelaření na provoz, ve kterém je ve včelstvech jen med a původně KK se dnes nijak neliší svým obsahem od nástavků určených k vytočení. Proto také zimování u mne probíhá od té doby jen na medu. To samozřejmě ještě přispělo k dalšímu zefektivnění provozu a včelám toto hospodaření evidentně vyhovuje. Mnohým se může zdát, že takto přicházím o značné množství medu, když odebraný med nenahrazuji na zimu cukrem. Opak je však pravdou. Na hospodaření a rentabilitu je třeba se dívat dynamicky v dlouhodobějším horizontu, ve všech souvislostech.
Pouhý statický pohled, obzvláště na l rok, nám může přinést často jen zkreslené informace. Co v jednom roce jakoby ztratíme, se nám bohatě vrátí v roce dalším.

Přednosti medné komory (MK)
Nechci zde však popisovat přednosti zimování na medu. Chtěl jsem jen připomenout přednosti využívání krmné komory (v mém případě medné komory). Mezi ty nejzásadnější patří to, že včelstva jsou neustále zásobena přirozenou potravou, neomezují výrazně plodování, což má za následek plynulý rozvoj během roku i u našich kříženců s kraňkou. Důsledkem je neustálá snůšková připravenost a včelstva zaznamenávají přínosy i v případech, kdy ostatní, méně zásobená, začínají tzv. šetřit a mají pokles hmotnosti.
Je pochopitelné, že každé včelstvo má svůj plodový rytmus, který je závislý na genetickém potenciálu a také stupni rozvoje (např. oddělky se chovají trochu jinak). Zřejmé však je, že jej ovlivňuje i stav přirozených zásob v úle při zachování dostatečného prostoru. Dle mých zkušeností je plodová křivka včelstev takto vedených více plochá, přirozenější a podobá se té, kterou mají včelstva v přírodě. To je také jeden, dle mého soudu, z důležitých bodů tzv. ekologického včelaření. Bohužel právě toto bývá často včelaři opomíjeno nebo si to vůbec neuvědomujeme.
Krmná komora může být ve včelstvu využívána místo mateří mřížky tak, že je nad plodovým hnízdem. Ovládají-li včely daný prostor, prakticky se nestává, že by matka přešla nástavek se zavíčkovanými zásobami. Také takovéto opatření, tedy včelaření bez mřížky, zvyšuje v mnoha případech výnosy medu.
Vzhledem k tomu, že včelstva jsou již silná (spíše by se hodilo říci, že normálně vyvinutá) při zazimování, můžeme lépe využívat ranné snůšky, dovolí-li to počasí.
Včelstva netrpí žádným nedostatkem, rozvíjejí se na jaře plynule a nedostávají se tak snadno do rojové nálady, která bývá někdy v tuto dobu velkým problémem. Pochopitelně dostatečný prostor je zde jedním z dalších předpokladů úspěchu.
Díky dobré výživě jsou včely dlouhověké a v dobré kondici, čím se lépe využívá životní energie celého včelstva.
Harmonický rozvoj a kvalitní výživa mají za následek také vyšší vitalitu i odolnost včel vůči nosematóze a zřejmě i některým virovým onemocnění včel.
Zimní krmení prakticky odpadá. Je-li to potřeba, včelstvům a především oddělkům se dodají již jen hotové zimní zásoby v celých nástavcích. Dochází tak k dalším časovým i finančním úsporám.
Včelstva přirozeným způsobem ukončují plodování a nedochází tak ke zbytečnému opotřebovávání dlouhověkých včel. Z toho důvodu je i nebezpečí reinvaze roztoče V. d. menší, resp. je lépe zvládnutelné s ohledem na minimální množství plodu.
Mednou komorou nejen „tvaruji“ plodové hnízdo, ale také usměrňuji ukládání zásob. Využívám přitom přirozeného instinktu včel, že plod je vždy ve styku se zásobami.
Toho lze velice dobře využít například i při pozdních snůškách. V tomto případě nám vhodné využití MK může nejen zachránit včelstva, ale dokonce je i v kondici přivést do jarní snůšky. Loňský a letošní rok mi to jen potvrdil.
Včelstva mívají geneticky danou různou schopnost ukládání zásob do vrstev a zvládání přidávaného prostoru. To samozřejmě musím brát také při plánování prací ve včelstvech v úvahu.
Pro mne zde však platí jedna zásada. Při silné snůšce rozšiřuji pod MK, neboť volný nástavek je rychle zaplněn zásobami a ne plodem (nevěřící mohou využít i mřížku). Odtrhneme-li plodové hnízdo od zásob vložením prázdného nástavku, včely mohou tento stav napravit jen tak, že tento prostor vyplní zásobami (i z nižších nástavků). Další alternativa je ta, že se plodové hnízdo posune právě sem a prázdný prostor (nástavek či nástavky) bude z části zaplněn plodem i zásobami. Při snůšce je však plodové hnízdo tlačeno zásobami dolů. Tuto tendenci podpoříme na plno otevřeným česnem a také očky ve spodních nástavcích. Naopak v případech, kdy mi nevadí to, že zásoby mohou přijít i do plodového hnízda (nebo si to přeji), rozšiřuji zpravidla naopak nad MK. Toto lze využít i tehdy, když chceme získávat čistý druhový med, jak to dělá např. ing. Jan Jindra z Roudnice n. L.
Medná komora nám samozřejmě poskytuje i další možnosti při ošetřování včelstev. Jde o různé jemnůstky, které si ale každý najde sám podle svého způsobu vedení včelstev.
Záleží skutečně jen na tom, co v danou chvíli a také do budoucna zamýšlíme a je pro včelstvo i včelaře nejoptimálnější.
Myslím si, že tento princip je tak jednoduchý, že ani není třeba pro představu žádných nákresů.
Využívání medné, chce-li někdo krmné, komory se pro mne stalo jedním z důležitých prvků nástavkového včelaření. Nejpozoruhodnější na tom všem je, že mi tuto cestu vlastně ukázaly mé včely samy.

Autor: Ing. Leoš Dvorský

Langstroth 2/3 – Praha
15.12.2009 2:16
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
PetrM Offline
Administrátor
*******
Administrators

Příspěvků: 3.020
Připojen(a): 07.09.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání

Facebook YouTube
Příspěvek: #2
RE: Kouzla s mednou komorou
Ještě k medné komoře

Když v MV vyšel můj článek, který se týkal používání medné komory při ošetřování včelstev, netušil jsem, jaký zájem to vyvolá u včelařů začínajících chovat svá včelstva v nástavkových úlech. Abych nemusel odpovídat na četné dotazy, rozhodl jsem se užití medné komory přiblížit více nákresy.

Co je medná komora?
Jde snad o nejčastější dotaz. Je to vlastně nástavek plný medu (u jiného to může být jen invertovaný cukr), který zůstává po dobu celého roku ve včelstvu. Jeden plný nízký nástavek míry 44,8 x 15,9 cm pojme cca 20 kg zásob. V přírodě se nestává, že by plodové hnízdo od zásob bylo odtrženo mateří mřížkou nebo aby byl mezi plodem a zásobami větší prostor. Zásoby jsou vždy v bezprostředním kontaktu s plodem. Dojde-li z nějakého důvodu k odtržení, včely se to snaží ihned napravit. V přírodě tvoří medné zásoby jakousi deku, která obklopuje plodové těleso. Na tom je vše založeno, resp. se tohoto poznatku využívá. To, ve spojení s přirozeným prostorem, který je včelstvu k dispozici po celý rok, způsobuje, že včelstva mohou dorůst do skutečně normální síly s normálním sociálním složením. Medné zásoby po celý rok mají zásadní vliv na kondici a připravenost včelstva vyrovnat se s různými situacemi v průběhu roku a v konečném důsledku i na výnosy medu a úsporu lidské práce. Využití medné komory považuji za důležitý prvek v tzv. volném vedení včelstev, které je základem včelaření v nástavkových úlech. Medná komora může zůstávat jako nejhořejší nástavek nebo jako nástavek, který je těsně nad plodovým hnízdem. V zásadě jde o dvě varianty, které můžeme v průběhu roku podle našich potřeb využívat a kombinovat. Tyto dvě základní možnosti jsem se snažil stručně znázornit a popsat. Ve schématech jsou pro zjednodušení zobrazeny vždy jen nejbližší nástavky kolem medné komory, nikoliv celý prostor úlu a jeho uspořádání. V mé provozní metodě nikdy nedávám MK pod plodové hnízdo. Proč? V přírodě se také nestává, že by medné zásoby byly v blízkosti česna a byla tak vystaveny nepřátelům. Uvedené příklady rozšíření včelstva ukazují variantu, kdy se včelstvu nadstavuje nebo podstavuje prázdný nástavek se soušemi. Varianta s mezistěnami, soušovým jádrem, tedy budování produkčního včelstva je téma na jiný článek.
Dá se říci, že využití medné komory vychází z přirozené organizace včelího obydlí.

I. ROZŠÍŘENÍ ÚLOVÉHO PROSTORU O NÁSTAVEK NAD MEDNOU KOMORU
Tato varianta způsobuje to, že včelstvo ukládá sladinu ze snůšky částečně kolem plodového hnízda (pod mednou komoru) a částečně nad MK. Takto lze získávat jednoduše druhový med, především květový. Dokonce lze takto do předem určených nástavků soustředit i melicitózu, jak se to stalo mně na stanovišti Bezvel v říjnu 2004. Do horních nástavků nepřenášejí včely přes MK staré zásoby nebo jen minimálně, protože včely nedělají zbytečné věci. Tento poznatek je také užitečný při zimování na medu, když v předstihu myslíme na zásobení včelstva na zimu. Vhodný je také tehdy, když máme dostatečné množství rezervních nástavků se soušemi a nechceme nebo nepotřebujeme nechávat včelstva více stavět. Rozšiřování včelstev o nástavky souší nad MK je také časově i fyzicky méně náročné. Dochází zde k rychlejšímu a většímu zanášení plodového hnízda sladinou. Proto může někdy docházet k tomu, že naše včelstva jsou poněkud slabší početně, neboť snížení rozlohy plodu se v budoucnu projeví v menším počtu narozených včel. To však nemusí být vždy nevýhoda a důležité zde jsou především genetická výbava a celková kondice našich včelstev. Je to právě kondice, kterou přirozené zásoby medu výrazně ovlivňují. Osobně dávám přednost méně plodným, ale početně relativně stálým a kondičně silným, dlouhověkým včelám. Tyto požadavky výborně splňuji např. kmeny Vigor a Lesana, které v naší ZO Mladá Boleslav chová cca 90% včelařů.
Níže uvedená schémata dokumentují, jaké standardní situace mohou nastat v závislosti na snůšce.

Obrázek č. 1. Stav před rozšířením
[Obrázky: Medna_komora_01.png]

Obrázek č. 2. Stav po rozšíření o nástavek nad mednou komoru
[Obrázky: Medna_komora_02.png]

Včelstvo ukládá zásoby do nástavku nad mednou komoru, kde můžeme tímto způsobem získat druhový med. Po určitou dobu jdou zásoby také dolů do plodového hnízda (a kolem něj), které je takto stlačováno dolů k hlavnímu česnu. Očko v medné komoře, v nástavcích nad ní je uzavřeno, stejně tak jako očko alespoň jednoho nástavku pod MK. Tímto způsobem můžeme i ovlivnit velikost plodového hnízda (zmenší se rychleji) a zásoby přímo v něm.

Reakce včelstva na rozšíření při snůšce

Obrázek č. 3. Situace při trvající snůšce
[Obrázky: Medna_komora_03.png]

Plodové hnízdo je stlačováno dále k česnu. Je-li nad ním blok 2 zásobních nástavků, je možné dále nad ně rozšiřovat i vytočené plásty, aniž by je matka znovu zakladla. Jsou-li v MK cukerné zásoby, je nutné nástavek jasně označit, aby nedocházelo k znehodnocování medu cukrem! Zavíčkované zásoby přitom včely obvykle nepřenášejí.

Reakce včelstva když snůška není
Zcela jiná situace nastane v momentě, kdy snůška není, a my rozšíříme nad mednou komoru.
Včelstvo s mednou komorou hospodaří a reaguje podle svého genetického vybavení.
To ukazují níže uvedené obrázky č. 4 až 6, které jsem zařadil z důvodu znázornění přirozeného chování včelstva.

Obrázek č. 4. Včelstvo přejde i s plodováním do medné komory
[Obrázky: Medna_komora_04.png]

V tomto případě většinou včelstvo příliš plodování neomezí a je schopno využít následující snůšku plnou silou.
To se nestane, když včelstva hladoví (jsou bez MK, dostatečných zásob).
Je jasné, že plodové hnízdo může zůstat i pod MK (viz obr. č. 5) v bezprostředním kontaktu se zásobami.
Pokud by ve včelstvu MK nebyla, byl by výrazně omezen plod a včelstvo by začalo “šetřit“. K tomu má kraňské plemeno (zvláště alpský ekotyp) silný sklon.
Podle mého názoru bývá tato vlastnost vydávána mylně za přednost. V nástavkovém včelaření je to však výrazný nedostatek a jeho eliminace bývá spojena se zbytečně vynaloženými náklady (např. podněcováním, záměnou nástavků).

Obrázek č. 5. Plodové hnízdo zůstává v kontaktu se zásobami v medné komoře, nezasahuje však do ní
[Obrázky: Medna_komora_05.png]

Zde je znázorněn příklad, kdy se včelstvo do MK ještě neproplodovalo. Nastane-li snůška, většinou se o to ani nepokusí.

Obrázek č. 6. Včelstvo začíná stahovat medné zásoby dolů k plodovému hnízdu
[Obrázky: Medna_komora_06.png]

Tady již většinou dochází k výraznému omezení plodování, včelstvo jede na půl plynu. Následná připravenost ke snůšce bývá nižší.
Situace připomíná stav včelstva v podzimních a zimních měsících, kdy včely stahují z periferií plástové plochy zásoby, především otevřené.

Obrázek č.7. Slabé včelstvo se přesune do horního nástavku
[Obrázky: Medna_komora_07.png]

Početně slabé včelstvo se těsně pod strůpkem snaží vylepšit si tepelný režim. Osobně takováto včelstva zpravidla ruším, v přírodě by také nepřežila.

II. ROZŠÍŘENÍ ÚLOVÉHO PROSTORU POD MEDNOU KOMORU
Tato varianta může způsobit protažení plodového hnízda směrem nahoru. Pouze silná snůška může způsobit, že se tak nestane. V podstavených nástavcích je krom čerstvé sladiny i med, který včely přenášejí z nezavíčkovaných plástů spodních nástavků, především při jarních snůškách. Takto je vhodné rozšiřovat o nové stavební nástavky. Mezistěny takto budou rychleji vystaveny a někdy i zakladeny (také záleží na tom, zda použijeme soušového jádra nebo ne a také na snůšce).
Tuto variantu lze doporučit v případech, kdy nemáme dostatečnou zásobu souší, chceme vybudovat silnější včelstva (nebo je budujeme z oddělků), potřebujeme více včel i plodu např. pro tvorbu oddělků, do oplodňáčků apod. Včelstva v tomto případě více přenášejí otevřené zásoby do nových prostor a medné zásoby jsou zpravidla z více zdrojů. Získaný med tedy není tak druhově čistý jako v předešlém způsobu rozšiřování nad MK a podobá se svým složením více tomu, který nashromáždí včelstva ve volné přírodě. Řekl bych, že tento způsob je pro včelstvo přirozenější.
Pro včelaře to však nemusí znamenat jeho upřednostňování, protože zpravidla sleduje jen své hospodářské cíle.

Obrázek č. 8. Stav horních 2 nástavků před rozšířením
[Obrázky: Medna_komora_08.png]

Obrázek č. 9. Stav po rozšíření o nástavek pod MK
[Obrázky: Medna_komora_09.png]

Po rozšíření mohou nastat opět podobné varianty jako v předchozím případě. Platí zde opět zásada, že plod a zásoby musí zůstat ve spojení, jak to ukazují níže uvedení případy. Včely prázdný nástavek „vyplní“ plodem nebo sladinou. Tento způsob je vhodný i pro rozšíření stavebním nástavkem, jak je již uvedeno výše.

Reakce včelstva na rozšíření při snůšce

Obrázek č.10. Včelstvo spojí plodové hnízdo se zásobami tak, že nový nástavek zaplní sladinou
[Obrázky: Medna_komora_10.png]

Plod je stlačován medovým zvonem k česnu. Zásoby jsou ukládány do nového nástavku tak rychle, že matka nemá šanci je zaklást.
Toto je obrázek, který je častý v případech silné snůšky.

Obrázek č. 11. Při slabší snůšce
[Obrázky: Medna_komora_11.png]

Část plodu se dostane do přidaného nástavku, po vyběhnutí plodu včely uvolněné místo zanesou sladinou.
Někdy se to stává, když v novém nástavku jsou vytočené plásty. Je li nový nástavek stavební, dochází zde k zakladení středních, nově vystavených plástů.

Reakce včelstva když snůška není

Obrázek č. 12. Plodové hnízdo se posune až k medné komoře
[Obrázky: Medna_komora_12.png]

Nedochází k výraznému omezení plodování. Ke spojení zásob a plodu dojde tak, že včelstvo posune plodové těleso do přidaného nástavku. Plodové hnízdo se více protáhne horizontálně.

Obrázek č. 13. Včelstvo se proploduje až do medné komory
[Obrázky: Medna_komora_13.png]

V tomto případě je plodování omezeno minimálně. Včelstvo se posune s plodem až do MK a využije ji jako „ záchrannou brzdu“. To se stává v případě delšího bezsnůškového období.

Obrázek č. 14. Včelstvo začíná stahovat zásoby k plodovému tělesu
[Obrázky: Medna_komora_14.png]

Zde dochází s výraznějšímu omezení plodování a následná snůška bude využita zpravidla méně.
Situace znázorněné na obr. 5 a 14 jsou nejméně vhodné pro dobrý stav včelstva.

Uvedené obrázky ukazují názorněji, jaké situace mohou ve včelstvu nastat při použití MK. V případě, že má včelstvo dostatečné zásoby, neomezuje ihned plodování a uchovává si tak velký potenciál do budoucna. Je samozřejmé, že v období bez snůšky si včely z medné komory vezmou, co potřebují, což je velice důležité. Je třeba myslet i na to, že včelstva mohou hladovět na jaře i v létě. Včelstvo hladoví již před tím, než začne spotřebovávat zavíčkované zásoby! Spotřebované zásoby však normálně vyvinuté včelstvo bohatě nahradí oproti těm, která nechá včelař hladovět. Ve své praxi jsem často zaznamenal situace, kdy takto vedená včelstva vykazovala na váze přínosy, když ostatní včelstva (podle mne hladovějící) měla na váze výrazný úbytek. Je to zřejmě způsobeno tím, že dobře zásobená včelstva vysílají do přírody i větší množství pátraček a také jsou schopna vyslat za zdroji snůšky větší počet létavek a reagovat na vnější podněty s větší vitalitou. Výše uvedená schémata zachycují základní možnosti v chování včelstva.
Pohyb plodového hnízda po vertikále je pro včelstva naprosto přirozený, jde o přirozený instinkt včelstev, která se takto chovají po miliony let. Někteří včelaři si však nedokáží představit chovat včely bez mateří mřížky.
Před časem se mi stalo, že jsem jednomu včelaři ukazoval, jak lze provádět jednoduše chov matek. Při odebírání plemeniva jsem musel jít do spodních nástavků. Okamžitě si všiml, že v jednom nástavku (č. 3 od česna) je ve 3-4 plástech plod a okolo zavíčkovaný med. Podivil se nad tím, jak mohu takto včelařit. To, že nad tímto nástavkem byly kromě plné MK další 2 nástavky zavíčkovaného řepkového medu (tedy asi 40 kg) k vytočení, si zřejmě nevšiml. Je třeba mít na paměti, že zásoby a třeba i zavíčkované musí mít včelstvo i v nástavku s plodem. Bez negativních dopadů nelze od sebe zcela oddělit zásoby a plod.
Ano každý máme radost z něčeho jiného. Je asi v přirozenosti člověka, snažit se vše ovládat, diktovat ostatnímu tvorstvu své představy o životě. To je však vždy krátkozraké a v konečných důsledcích i neefektivní. Příroda si cestu vždy najde. V případě včel to jsou právě ta překvapení, se kterými si někdy nevíme rady. Obvykle se zaměřujeme na problémy tak, že je stále atomizujeme. Podstata věci nám pak často uniká, protože problematiku nemůžeme nebo nechceme chápat v souvislostech. Důležité je mít na mysli, že včely chováme proto, abychom využívali jejich schopností a nikoli je zneužívali, či jim jakkoli zabraňovali se přirozeně projevovat. Život v přírodě je tak jednoduchý, že jej inteligentní člověk vůbec nechápe.
Doufám, že výše uvedené obrázky pomohou v počátcích těm, kteří se vydali cestou nástavkového včelaření nejen k vyšším výnosům, ale také k vyšší rentabilitě svých včelařských provozů. Rentabilita totiž nespočívá jen ve vysokých výnosech a vysoké ceně medu, ale také v nízkých nákladech, což nástavkové včelaření umožňuje. To, za jakou cenu med zhodnotíme, je již otázka naší obchodní zdatnosti.

Autor: Ing. Leoš Dvorský

Legenda:
[Obrázky: Vysvetlivky.png]

Langstroth 2/3 – Praha
Hlasování:
18.12.2009 10:40
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
vasilisa Offline
Member
***

Příspěvků: 132
Připojen(a): 03.10.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Příspěvek: #3
RE: Kouzla s mednou komorou
Takýto postup s mednou komorou, ako je popísaný vyššie je len zbožné želanie včelára. Aby nenastal omyl, ja som za stále ponechanie určitého množstvá zásob v úli. Lenže z hore uvedeného postupu som sa nedozvedel čo sa stane s MK po uplynutí letnej sezóny. V MK budú zbytky cukrových zásob, ktoré ale v druhom roku používania pravdepodobne budú zkryštalizované alebo MK bude natoľko zamenená doneseným medom, ktorý zkryštalizuje, že v obidvoch prípadoch sa KM nebude hodiť na prezimovanie včelstiev.
Obrázky sú pekne, lenže včelstvo nevie čítať, takže plodové teleso vo väčšine bude zaujímať pozíciu vertikálne cez viacero nadstavkov vrátané MK.
Z dôvodu odchodu na služobnú cestu som pred agátovou znáškou musel včelstvá predčasne rozšíriť a to tak, že som ich príkril novinami a na ne som popridával po dva nadstavky s medzistienkami a vystavaným dielom na med. Po návrate za 40 dni som našiel polovicu včelstiev odrojených bez toho, aby obsadili pridané nadstavky. Druhá polovica včelstiev sa síce zhostila pridaných nadstavkov, ale boli aj s plodovými plastami.
Tvrdenie, že len slabé včelstvo prejde do pridaného nadstavku nad MK plodovať. Podľa mňa je to práve opačne, že tam prejde cez MK silné včelstvo.
Hlasování: Anton Turčáni (+1), miki47v(zavináč)seznam.cz (-1), icmartin (-1)
20.12.2009 17:48
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Leoš Dvorský Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 441
Připojen(a): 09.11.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #4
RE: Kouzla s mednou komorou
Vážený příteli, píši vždy jen to, co dělám. MK používám u svých cca 100 včelstev, př. Jindra také velmi dlouho na svých cca 150 ti včelstev, př. Volejník na svých cca 220 včelstev.Tak bych mohl pokračovat. To, že některé věci neznáme, nebo neumíme neznamená, že to neumí druzí. V mých produkčních včelstvech není cukru ani gram. Od r. 1992 zimuji jen na medu, př. Jindra také a zase bych mohl pokračovat. Včely skutečně neumí číst, ale chovají se podle své přirozenosti a to jim MK umožnuje. Je totiž založena na integritě plodou a zásob. V článku Ještě jedenou k MK jsou nákresy s vyobrazením základních možných variant pro lepší pochopení. Tento přístup je navíc i velmi ekonomický. Včelařit bez nákladů na cukr a vše co je s tím spojené se stejnými výnosy, to by chtěl každý profesionál. Něktreří včelaři stále provozní metody chápou jako souhrn technických přístupů ke včelstvu a nechápou včelstvo jako superorganizmus, biologickou jednotku. Včely se na rozdíl od člověka chovají úžasně logicky, nic nedělají zbytečně, jen je třeba té jejich řeči rozumět. Já si nehraji na přemoudřelého a snažím se je pochopit ze všech sil ceých 46 let co včelařím. Radím to i každému začátečníkov, pro které je asi tento web nejvíce určen. Stávající včelařská dogmata jsou založena velice vratkých základech. Vše dobré přeje L. Dvorský

Včelařit bez chemie je normální.
Hlasování:
22.12.2009 10:15
Navštívit uživatelův web Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
vasilisa Offline
Member
***

Příspěvků: 132
Připojen(a): 03.10.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Příspěvek: #5
RE: Kouzla s mednou komorou
Veľmi rad počkám na odozvy iných včelárov, ale pane Leoš Dvorsky ste odbočili úplne od témy. Téma šla o mednej komore.
22.12.2009 15:03
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Leoš Dvorský Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 441
Připojen(a): 09.11.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #6
RE: Kouzla s mednou komorou
Příteli, vidím, že máte hodně dlouhou cestu ještě před sebou, když ani nedokážete rozeznat to, co k tématu je a co není. Toto forum bylo zřízeno začíajícím včelařem panem Mirovským. On mne požádal o souhlas se zveřejnění těchto článků, které dříve vyšly v MV a prošly i odbornou oponenturou a hlavně systém MK je ověřen u mne i jinde dlouholetou praxí. Souhlasil jsem, protože mladým je třeba ukázet často nesmyslnost starých včelařských dogmat, která vycházejí i z jiných znalostí, situací, předpokladů, přístupu ke včelaření. Já vždy říkám a píši jen to, co mám ověřeno praxí u sebe a také to přednáším. Nebojím se ani napsat svoje chyby. Proto propaguji tzv. alternativní nebo jak říká Ivan Černý permakulturní včelaření. Tedy jdu cestou EKO. U mně to znamená celoroční včelaření na medu, bez mezistěn a téměř bez léčení. Jediným lékem v současné době u mně je jedno ošetření kyselinou mravenčí proti kleštíku včelímu. To je asi pro vás další pecka po tom všem, co se u nás i u vás vydává za vědu a odborné znalosti. Víte, ono aby člověk znal, musí se učit . Aby uměl, musí konat a získat praxi. Aby člověk mohl posuzovat, musí mít teorii i praxi v rovnováze.
Toto se otevřený člověk učí celý život, protože o tom život je především. Kdo chce, může se o radu obrátit přímo na mne. Dělá to hodně včelařů a tak jsem před časem ušil na míru jednomu včelaři metodiku MK na vysoký rámek (sám mám takto vedena ještě 2 včelstva). Jedno je ale jisté, kdo chce může tímto systémem vést produkční včelstva na 4-6 zásahů za rok, když 2-3 jsou jen vytáčení a to včetně výměn matek a ošetření proti kleštíkovi (V.d.), samozřejmě není to nutné. Vše ale člověk musí nejprve pochopit, namotivotat se a pak naučit v praxi. Jsou i jiné cesty, záleží na motivu včelaření každého z nás. Včelařit bez včel na papíře prostě nejde. Důležité, podle mne ale je, pochopit, že k úspěšnému vedení včelstev je třeba dát do souladu, včelaře, prostředí, včelu, úl a provozní metodu. Příteli, nemám rozhodně v úmyslu svoje včelaření dále obhajovat, zveřejnil jsem toho i tak dost a nemám to ani zapotřebí. Pokud si ale chcete některé věci ověřit od člověka vám bližšího, můžete se obrátit na RNDr. Dibuse (určitě jako včelař znalý prostředí Slovenska jej znáte), který má na Slovensku provoz s 300 včelstvy a v PV Zubří obhospodařuje 150 včelstev. Byl u mne před dvěma roky spolu s dalšími včelařskými odborníky od nás a může vám říci více. Papír totiž snese opravdu všechno.
Hezký předvánoční čas všem přeje Leoš Dvorský

Včelařit bez chemie je normální.
Hlasování:
23.12.2009 10:45
Navštívit uživatelův web Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
vasilisa Offline
Member
***

Příspěvků: 132
Připojen(a): 03.10.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Příspěvek: #7
RE: Kouzla s mednou komorou
Pán Dvorský, ďakujem pekne, ale od Vás ja nepotrebujem školenie ani rady. Ste uverejnili článok o mednej komore tak som naň reagoval. Predsa práve včelárov s malo skúsenosťami treba usmerniť tak, aby nepovažovali všetky uverejnené články za sväte, ale vedeli ich aj posúdiť z hľadiska praxe.

Neviem na akých medoch zimujete Vy. Z môjho hľadiska ani v Čechách a ani na Slovensku nemáme letné a pozdné znášky vhodné na zazimovanie včelstiev a preto sa volí náhrada z cukru. Ďalej, ja som alergický na slovo EKO, pretože v našej aj vašej husto osídlenej krajine s intenzívnym obrábaním poli je to len snom niektorých včelárov, alebo marketingový ťah.

Tí čo zimujú na mede (predpokladajme, že med je vhodný na prezimovanie včelstiev) v jarnom období zostávajúce medné zásoby vytočia pri prvej príležitosti, ale o tom som sa ja od Vás nedozvedel.
Pochybujem, že pri 100 včelstvách používate len stavebné rámiky, lebo sa to ťažko dá zvládnuť. Pri 20 včelstvách si môžete dovoliť.
Tí čo liečili len kyselinou mravenčou (Kanada, USA) vieme zo svetovej literatúry o tom dosť. Obrovské úhyny včelstiev.

Prajem prijemné sviatky.
Hlasování:
23.12.2009 15:16
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Leoš Dvorský Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 441
Připojen(a): 09.11.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #8
RE: Kouzla s mednou komorou
Nu příteli, omlouvám se za to, že jsem takového odborníka, jak ukazujete v každém svém příspěvku, zdržel. Co mě jen mrzí, jsou ty veletoče, které zde začátečníkům radíte. Například aby používali rojové matečníky v začátcích. To mi neradili ani staří včelaři ani v mých začátcích před 46-ti lety. Říkali, že z roje je vždycky jen roja, měli pravdu. Zřejmě to byli včelaři, na které jste vy neměl štěstí. Já doporučuji pravý opak, tedy začít chovat ihned jakmile to jde. Je to škola, kterou si každý musí projít a jeden rok takto vydá za tři. Je to opět jen to, co jsem dělal já a proto se za to mohu postavit a podepsat se svým jménem. Myslím si, že ale na takovouto diskuzi není nikdo zvědavý a začínající už vůbec ne. Mýlíte se ale, že vám chci radit, to vůbec ne. Radit můžete jen tomu, kdo o to stojí. Já poučení nacházím všude, tedy i u toho nejvěšího hlupáka se mohu poučit. Přinejmenším se mohu poučit z jeho chyb, chybné argumentace a i to, co říká mezi řádky, to je skutečně škola života.
Myslím, že již neočekáváte, že na nějaké vaše příspěvky budu reagovat a plýtvat tak s vaším drahocenným časem. To bych si skutečně již nedovolil. Hezké Vánoce přeje Leoš Dvorský

Včelařit bez chemie je normální.
Hlasování:
23.12.2009 18:45
Navštívit uživatelův web Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
PetrM Offline
Administrátor
*******
Administrators

Příspěvků: 3.020
Připojen(a): 07.09.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání

Facebook YouTube
Příspěvek: #9
RE: Kouzla s mednou komorou
Přátelé, myslím, že nejen já, ale i ostatní si tu rádi přečtou zkušenosti ostatních včelařů, ale bez osobních injektiv.
Ty si řešte, prosím, přes soukromé zprávy.

Langstroth 2/3 – Praha
24.12.2009 9:09
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
vasilisa Offline
Member
***

Příspěvků: 132
Připojen(a): 03.10.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Příspěvek: #10
RE: Kouzla s mednou komorou
- - - - - - -
24.12.2009 22:46
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Adlef Offline
Member
***

Příspěvků: 187
Připojen(a): 05.10.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #11
RE: Kouzla s mednou komorou
Dotaz na pana Vasilisu:
Na čem zimovaly včely, než je začal člověk cíleně "chovat"?
Proč nenechat včelstvům jako zásoby MK plnou zavíčkovaného květového medu a vydrancovat je při vytáčení do mrtě? Pokud kvůli zisku, tak po důkladném propočtení všech nákladů, vč. dovozu cukru, přípravy krmného roztoku, odvozu na stanoviště. Na kolik si ceníte hodinu Vaší práce? Plři několika včelstvech je to asi jedno, při několka stovkách už určitě ne.
Logiku má i argument, že pokud necháme včelstvu zásoby po celou sezonu, nemá důvod omezit plodování při snůškovém nedostatku a ev. pozdně letní až podletní krátkodobou snůšku využít. I kdyby jen pro výchovu většího množství dlouhověkých včel. Toto již přece penězi moc vyčíslit nelze, ale jistě to má své další dopady v delším horizontu. Nebo vydrancovat všechen med a pak zkoumat, zda včelstva nehladoví a honem je přikrmovat?
Nicméně děkuji za veškerou diskusi. Nutí mne to o to víc se zamýšlet nad argumenty jednotlivých diskutujících a tím si hledat svůj názor a též cestu, po které se vydat.

Přeji klidný den a ať nám včelky bzučí, ale neulítnou ;)
Po všeckém ..... , enem po včelách med ! :D
Vigorky Optimal - kombinace VN a NN, Přerov - Lýsky 216 m n.m. + Valašské Meziříčí 380 m n.m.
Hlasování: Petr L (+1)
25.12.2009 19:01
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
KaJi Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 11.735
Připojen(a): 07.10.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #12
RE: Kouzla s mednou komorou
No - koukám, že to tady bude mít stejný osud jako konference vcely.or.cz. Napřed tam byli odborníci a pak tam zůstali jen ti co mají včely možná, ale hroší kůži určitě.

Neviem přečo si myslíte, že když to nedovedete vy, nevie to nikdo iný. Smile

Před pár set lety nebylo ani zimování na cukru ani nebyly mezistěny.

A včely se nemohly dočkat až přijde inteligent člověk a zařídí jim to. Smile)

Trochu pokory.
Hlasování: Jaroslav Facek (+1), Honza Veber (+1), Adamkrt (+1)
25.12.2009 20:02
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
PavelN Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 558
Připojen(a): 10.11.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #13
RE: Kouzla s mednou komorou
Jako malý kluk jsem občas jezdil do naší hájovny, kde jsem hajnému koukal pod ruce a do včel. Asi jsem byl špatným žákem. Pamatuji si už jenom včelami provoněný dům a to, jak jak mě nechával hádat, kdo je největším nepřítelem včel. Roztoče tenkrát nikdo neznal, nebyl to žádný pták, brouk, dokonce ani medvěd. Byl to včelař. Včely prostě dokážou přežít i navzdory tomu, jak se o ně člověk stará.
Včely tady žijí mnohem déle než my. Jsou příliš starým psem, kterého novým kouskům těžko naučíme. Pokud tedy chceme mít včely zdravější, silnější, ..., musíme měnit svůj přístup, zkoušet a dívat se, abychom viděli.

Včela dělá med a med dělá včely. Otakar Brenner
25.12.2009 23:54
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
vasilisa Offline
Member
***

Příspěvků: 132
Připojen(a): 03.10.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Příspěvek: #14
RE: Kouzla s mednou komorou
Táto diskusia sa mala tykať mednej komory. Ani jeden prispievajúci sa tejto téme nevenuje alebo len okrajovo. Tak ako sa potom chcete dozvedieť aspoň približné riešenie. Už sa diskutuje o ďalších 10 témach. Zachadzať do 19 storočia je scestné.
Hlasování: Pavel Sklenář (+1)
26.12.2009 10:05
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
PavelN Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 558
Připojen(a): 10.11.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #15
RE: Kouzla s mednou komorou
vasilisa, zkusím Vám odpovědět na Váš první příspěvek k tomuto tématu. Předem říkám, že mednou komoru chci teprve vyzkoušet, budu tedy psát o tom, jak jsem její použití pochopil. Pokud se budu mýlit, zkušenější mě snad opraví.
Medná komora zůstává ve včelstvu po celý rok, zkrystalizované zásoby nejsou problém. Problém by způsobilo velké množství "cementového" medu, neboli melecitózy. Medná komora vznikne silným nakrmením cukrem během července a srpna. V dalších letech včely postupně vymění cukr za med. konzumují totiž přenostně staré zásoby a pak teprve nové, proto také v MK nenajdete příliš starých zásob. Aby včelstvo nezačalo během sezóny plodovat v MK, musí mít prostor na plodování o patřičné velikosti, 2-3 vysoké, nebo 3-4 nízké nástavky, potom nástavky na med k vytáčení a nakonec MK (příadně opačně, pole článku).
Píšete, že Vám včelstva neobsadila nabídnuté nástavky a vyrojila se. Nepíšete ale, jak velký prostor včelstva obsazovala, jaký typ úlu používáte, kolik rámků mají včely od jara vystavěných bez mezistěn a jak jsou rojivé při běžném ošetřování.

Včela dělá med a med dělá včely. Otakar Brenner
27.12.2009 22:22
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Ing. Jiří Šturma Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 436
Připojen(a): 09.11.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #16
RE: Kouzla s mednou komorou
[Obrázky: AIdH0.jpg]

Pro představu posílám fotku (sice z roku 2008), ale letos je to stejné ze zimování s mednou komorou. Pro představu jen dodávám, že na fotce je většinou nad hlavním včelstvem přidán naostro letošní oddělek s mladou matkou, aby si včelstvo mohlo vybrat s jakou matkou půjde do zimy. Letos např. kvůli teplému počasí přidáváno koncem září. Medná komora je vlastně včelaření bez omezování prostoru pro plodování a ponechávání vždy dostatku zásob nad plodovým hnízdem, které by mělo být pro včelaře nedotknutelné. Nemělo by se moci říkat o včelaři, že vytočil včelstvo i s podložkou na úlovém dně Smile. Pak si mohu i "dovolit" zapomenout na krmení cukrem. Pro představu, já svým oddělkům nedám kromě zásob při jeho vytváření ani gram cukru. Musí si poradit, samozřejmě jej pak musím připojit ke hlavnímu včelstvu na podzim.
Proto to shrnu - prostor na zimování 5-6 nízkých nástavků (v mém případě 39x17) není nijak moc, musí se nechat prostor pro zásoby a vzdušně zimovat. Letos s touto mírou včelařím naposledy. Od jara to budou Langstrothy. Principy zůstanou ale stejné - jen jsem přešel na míru, která je universální. Přeji všem šťastný nový rok 2010.

   

Jirka Šturma, 605 233 633, web: viz můj profil,
230-270 m n.m., Stř. Čechy, Mladoboleslavsko, údolí řeky Jizery, Langstroth 2/3, Člen Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s., Nečlen ČSV,z.s.; Pravdivý citát: Chceš mít včelky v plné síle, nerýpej jim často v úle.
(Tento příspěvek byl naposledy změněn: 28.12.2009 2:10 od Ing. Jiří Šturma.)
Hlasování: Adamkrt (+1)
28.12.2009 1:55
Navštívit uživatelův web Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Misoka Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 1.076
Připojen(a): 17.01.2010
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #17
RE: Kouzla s mednou komorou
Dobrý den,
chci také v budoucnu vyzkoušet MK, ale ještě bych měl jeden dotaz. Jak často (pokud vůbec), obměňujete dílo v MK? Určitě prostřední rámky v MK budou (jak se píše výše) občas zaplodovány, tak předpokládám, že stejně jako v plodišti i v MK se jednou za čas provede výměna díla.
Za odpověď děkuji!
Milan Soukup

Langstroth 2/3 (448 x 159), matky Praděd, Anna, Sklenar, severní Plzeňsko (Kaznějov), 420 m.n.m.
17.01.2010 12:13
Navštívit uživatelův web Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Leoš Dvorský Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 441
Připojen(a): 09.11.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #18
RE: Kouzla s mednou komorou
Neberte, prosím, MK jak dogma, tedy nástavek s plásty, které tak zůstanou pro vždy. Na jaře, jsou často střední plásty/2-3/ skutečně zaplovovány, je žádoucí, aby se to stalo již v únoru, ale když ne, není to katastrofa. Hodně záleží i na poloze hlavního česna. Např. J. Jindra sem (do MK) matku láká vložením trubčiny. Záleží, jak budete dál rozšiřovat. Na jaře, z části zaplodovanou MK často odebírám a použiji jako oddělek (nebo pro chov při matce) a ten ji při postupném sílení zcela změní v normální plodový nástavek. Při poměrně časté tvorbě oddělků si každé včelstvo u mne zpravidla vytvoří MK novu. Pokud ale ne, určitě dojde k obměně 1x za 3 roky. Zpravidla právě tak, že bude dána oddělku a tomu později odebrána jako buď regulérní nástavek s medem, k vytočení nebo nepotřebný neobsazený nástavek na jaře. Záleží, kam se ten nástavek dostane. V momentě, kdy se z MK stane nástavek s plodem nebo nástavek k vytočení, přestává být MK v pravém slova smyslu. MK není překážka matce v kladení, jak se někteří domnívají, ale je to jen součást prostoru a jak s ním včely naloží záleží na nich a jak to včelař využije nebo jim jistou situaci navodí. MK je právě založena na pochopení vztahu plodu a zásob, ale také česna. Doposud včelaři chápali včelařinu jen jakousi hru technické zručnosti a vlastní vůle, ale pochopení včelstva jako biologické jednotky pro ně bylo SCIFI, jak je vidět z některých diskuzních příspěvků zde. V Mk ale nehledejte žádnou vědu, včely vám ukáží sami, jen se dívejte. Popsal jsem ty nejzákladnější, nejpravděpodobnější možnosti, které se vyskytují a proč. To je důležité. Samozřejmě by si ten článek zasluhoval doplnění o technologii ošetřování včelstva po vzniku 1 rok a pak rok druhý a další. To přednáším v Nasavrkách. V časopise to nevyšlo. Jednomu včelaři jsem udělal metodiku na vysoké nástavky, mám také dva. Musel si ale zvyknout zimovat včelstva na VN, nejlépe však na 4. Během 2 let to zvládnul. Pochopit využití MK znamená pochopit jak funguje přírodní včelstvo v daném prostoru, jen o tom to je.

Včelařit bez chemie je normální.
Hlasování: Slezák Marek (+1), Petr Lichý (+1)
17.01.2010 17:43
Navštívit uživatelův web Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
vasilisa Offline
Member
***

Příspěvků: 132
Připojen(a): 03.10.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Příspěvek: #19
RE: Kouzla s mednou komorou
Pán Ing. Dvorský.
Predstavili ste sa na „konferenci“ ale aj na tomto webe. Stručne o mne: Včelárim v NN na mieru ½ Čechoslovák so včelstvami do 100 včelstiev, v nadmorskej výške 230 m. Hlavná znáška ozimná repka, agát. Potom sčasti nič. Včelársku literatúru čítam permanentne, všetko čo je prístupné a to niekoľko desaťročí.
Čo to je kŕmna komora. Vyraz, ktorý môže znamenať zásoby v jednom nadstavku alebo v celom včelstve, keď sa zásoby nachádzajú vo viacerých nadstavkoch. U mňa napríklad po ukončení agátovej znášky ponechávam včelstvám okolo 20 kg zásob, lebo po nej nie je znáška, ktorá by zabránila poklesu hmotností včelstva. A kdeže sú tie zásoby? V spodných nadstavkoch, lebo vrchne boli vytočené. Takže KK mám v spodnej častí úľov. Pre očakávania z následnej znášky (medovica, lipa, slnečnica či niečo iné) včelstvá nekŕmim. Robím tak až v druhej polovici júla (červenec), lebo žiadna znáška nenastala a zásoby vo včelstvách sa minuli na kritickú hranicu. Zimujem v 4 až 6 nadstavkoch, kde dva vrchne nadstavky sú zo zásobami.
Pozorne som prečítal Vaše príspevky aj niekoľko krát, ale sa musím priznať, že som im porozumel len s častí. „Cementový med, zakŕmenie včelstiev. Prehodenie nadstavkov a tak ďalej.
Hlasování: frojta (+1)
17.01.2010 20:51
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
PavelN Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 558
Připojen(a): 10.11.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #20
RE: Kouzla s mednou komorou
V kolika nevytočených nástavcích s plodem vám zůstane těch 20 kg zásob?
Pokud si pamatuji správně, čechoslovák má rámek široký 37, řekl bych, že včely budou plodovat po celé šířce rámku, takže zbývá prostor jen pod horní loučkou. Tam včely zaplní podle mých zkušeností 1/4 - 1/3 (v langstrotu ukládají medné zásoby po stranách a plodují na celé výšce rámku, věnec vytvoří zpravidla až nad hnízdem). Do vašeho rámku 37/15 (?) se vejde 1 kg medu, takže v medných věncích nad plodem může být 3kg 1 na nástavek. V dolních nástavcích tolik medných zásob nebývá, spíše pyl.

Včela dělá med a med dělá včely. Otakar Brenner
18.01.2010 10:34
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Odpovědět 


Skok na fórum:


Uživatel(é) prohlížející si toto téma: 1 Host(é)
KontaktyPortálNahoruNa obsahOdlehčený (archivační) módMobilní verzeRSS | Nastavení souhlasu s cookies