Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Novela stanov ČSV 2015
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Když už se to nakouslo - tak ten návrh stanov je dole v oběžníku - lze je tady diskutovat a pak návrhy dát na schůzích ZO.

Oběžník s návrhy stanov pro sjezd


Já bych tam doplnil bod, že pobočný spolek se rozpouští pokud není schopen se jednou za rok sejít v dostatečném počtu členů tak, aby byl usnášení schopný.

Pak bych tam zabudoval ochranu pobočných spolků vůči pokutám za, které jsou zodpovědné ústředními orgány.
já bych tam dal,že republikový výbor se skládá pouze z jednoho zástupce kraje,předsedy, tajemníka a pokladníka a jejich funkční období 5 let.
jelikož Pobočný spolek s odvozenou subjektivitou nemůže vystoupit z hlavního spolku, nevznikají ani žádné majetkové nároky. - teď více či méně ZO vlastní ČSV. Od nových stanov to bude opačně.

Článek 6 Práva a povinnosti členů
a) účastnit se členských schůzí a projednání všech otázek svazové činnosti v působnosti pobočného spolku - proč jen v působnosti pobočného spolku?

j) být informován o činnosti pobočného spolku a o hospodaření pobočného spolku - proč jen pobočného spolku. Co dělá vedení to pobočný spolek nesmí vědět? Nemůžu ani vznést dotaz proč se to tak dělá a proč to prosazuje vedení ČSV? sice podle e) se můžu obracet s dotazy, podněty ...atd. ale nikde není stanoveno, že orgány musí odpovědět a že to musí stihnout do určité doby. Ptej se a my ti možná odpovíme. Nehledě v tom odst. j) je konkrétně vymezeno, že člen ZO(pobočného spolku) může být informován o činnosti pobočného spolku a o hospodaření pobočného spolku. Svaz tedy odpoví, že nám do hospodaření svazu nic není a nemám na to podle odst. j) jako člen právo.
2. Členové jsou povinní:
c) zdržet se všeho, co by poškodilo dobré jméno svazu nebo jméno pobočného spolku - pěkné zavření huby všem reptalům a pak následuje čl.5 odst. 12 pism. c)
Nerozhodne-li o vyloučení člena výbor pobočného spolku ve lhůtě do 3 měsíců od prokázaného závažného porušení stanov nebo obecně závazných předpisů nebo neplnění základních členských povinností, může rozhodnout o vyloučení republikový výbor. Před rozhodnutím o
vyloučení si vyžádá stanovisko příslušného pobočného spolku o důvodech nevyloučení člena v pobočném spolku. - kdo se na něco zeptá (vlastně se smím ptát jen na pobočný spolek), nebo se budu ptát tady na fóru a poškodí tím dobré jméno spolku(zeptám se na nějaký průser třeba pokuty ČSV), tak je ze mne rázem nečlen. Wink

13. Člen který byl vyloučen z ČSV, může být přijat za člena ČSV nejdříve po uplynutí lhůty dvou let - vyloučíme za 3 měsice a pak se nám do toho nepleť 2 roky Co když ZO uzná, že měl pravdu?

radši končím
(19.01.2015 9:28)Milan Šimonovský napsal(a): [ -> ]já bych tam dal,že republikový výbor se skládá pouze z jednoho zástupce kraje,předsedy, tajemníka a pokladníka a jejich funkční období 5 let.
Milane, k tomu se musí dojít postupně. Nejprve je třeba ustanovit právní subjektivitu KKV. Nyní toto není. Momentálně vyvíjí nějakou efektivní činnost myslím jen dva takovéto KKv a to Moravskoslezský a myslím Zlínský. Takže za náš okres jsme podali návrh aby ta právní subjektivita byla zakomponována již do stanov které se budou schvalovat v prosinci na sjezdu. No a budeme mít 5 let do dalšího sjezdu, aby se ty KKV plně rozjely všude a bude vytvořen prostor pro změnu RV. My navrhujeme 2 zástupce z každého kraje. To, že je třeba RV přeorganizovat je víceméně jasné, ovšem prosadit to nebude až tak snadné, ale my se o to určitě pokusíme.
Nikde ani slovo, o spolupráci s jinými včelařskými organizacemi, mimo zahraničních. Proč taky. Vše pro včelyAngry
- mezinárodní vztahy – zůstat členy APISLAVIE a APIMONDIE
Aby to nedopadlo jako tady
Je rozhodování v České obci sokolské skutečně demokratické?
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/...okraticke/
(19.01.2015 10:25)Zdeněk Brentner napsal(a): [ -> ]Nikde ani slovo, o spolupráci s jinými včelařskými organizacemi, mimo zahraničních. Proč taky. Vše pro včelyAngry

Myslím, že upřímnost je třeba ocenit.

Já bych ocenil i větší, aby tam napsali rovnou s kým ano a s kým nikdy.
Aby se členové lépe zorientovali.
Kdy budou mít kádrový škraloup a kdy ne. Kdy jim hrozí vyloučení atd.

Modelová situace.
Člen ČSV je i členem PSNV. PSNV vydá tiskovou zprávu, která nebude v souladu s duchem.
Je to důvod pro vyloučení takových členů?
Píseň strašlivá o tom velkém dialogu, který nastal v Čechách léta Páně 1989, ...
http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/d...ian-430732
Jiří
Dopadneme jako ČSTV se Sazkou a Hušákem. Plácání zde, vystupování na výročkách v diskuzi a další na tom nic nezmění. Pak bude možné začít znovu. Už se těším.
Máte prosím někdo v elektronické podobě stanovy svazu z 50 letSmile
Jo, taky si myslím, že je to opsaný z tý doby. Dodgy Možná, že tohle si "soudruzi" mezi sebou ani dovolovali napasat. Ještě by ČSV mohl založit jakýsi VU(ML) a je to dokonalé.Big Grin
Už se tu lecos probíralo, ale jsou tam věci, které mě stále nadzvedávají. Jsou tam z dob Husákovské normalizace, centralizace a totality.
K tomu přidali nové: Pobočný spolek nemá historii, nemůže vystoupit se svazu, jeho zrušením veškerý jeho majetek přechází na okres.
Náš spolek má 150letou historii a o ni zjevně přijdeme. Jedinou cestu vidím v odchodu členů ze svazu, založením nového spolku a v budoucnu ev. se k ČSV přidat jako jako spolek se zachovanou subjetivitou.
Dále se tam mluví o určení regionální působnosti a tedy svrchu nařízeném členství v určitém pobočném spolku. Neříká se však jedná-li se o místě bydliště či stanoviště včelstev. Nepřichází, tedy, v úvahu, že by jste byl raději členem někde tam kam Vás srdce táhne!
A to vůbec nemluvím o povinnostech členů vystupovat jen tak jak interní předpisy nařizují!
Něco k tématu - pobočné spolky
Je třeba odstranit z návrhu stanov všechny "zavři huby" a "neptej se" odstavce. Je třeba prosadit, aby veškeré jednání vedení ČSV byla nahrávána a předložena členům k nahlížení přes portál ČSV. Jsme občanským sdružením a ne tajným spolkem. Ať jsem člen ZO, nebo předseda ČSV tak máme stejná práva. Nemůžou zakázat členům ZO přístup informacím. Posílit okresní organizace tím ,že jim umožníme důslednou kontrolu vedení a možnost i odvolání vedení. Volby vedení ne jednou za pět let, ale jednou za dva roky a to pomocí okresu. apod. Proč by tam měli sedět 5 let? I poslanec má kratší volební lhůtu. Tyhle "nové ČSV 2015 "stanovy jsou pokračování zkostnatělého vedení a neodráží dnešní dobu. Wink
Maci, máš v podstatě pravdu.
Posílení okresů? No, to je právě otázka. Okresy mají mnoho nevýhod. Krátce je kdysi shrnul ing. Petr Texl v článku, když popisoval, jak byl pozván na sjezd. Ten článek by měl být na netu k nalezení (cca rok 2005?). Paradoxně nevýhody okresů by poměrně snadno šlo přetavit ve výhody. Ovšem to by ta změna stanov musela jít úplně jiným směrem. Obávám se ale, že k takové změně není vůle... Otázkou je, zda klást důraz na okresy či na kraje? Osobně je mi struktura okresu o něco sympatičtější, protože má blíže k ZO a navíc může být dobrým partnerem pro státní správu v určitém konkrétním území.
Dokáži si představit změnu svazu, ze které by profitoval celý obor. Bohužel, zabetonování centra, které v současné době panuje, je obrovské. Pokud se zde na VF objeví v některém vláknu kritika svazu, pak si myslím, že ve většině případů jde o projev nesouhlasu či dokonce frustrace z toho, jak je téměř nemožné se něčeho domoci či něco změnit. A pokud se nadále lidé, kteří vznesou kritiku, budou označovat za křiklouny, nikam se nepohneme. Respektive, pomalu se začnou vytrácet ti, co mají chuť a vůli pracovat a zůstanou ti, kteří se rádi vezou. Z krátkodobého hlediska jde o ideální stav. V dlouhodobé perspektivě to může být problém.
K první větě tvého příspěvku - ČSV není firma, kde se loajalita se zaměstnavatelem předpokládá. ČSV je spolek a například právo na veřejnou kritiku nesmí být nikomu upíráno. Problém je, že tak vágní ustanovení, jako je v návrhu nových stanov, lze našroubovat téměř na každou situaci (tedy i na kritiku svazu, nebo modelovou situaci, kterou v příspěvku č.8 nastínil Kaji) , takže postižitelný může být každý. A pokud si dobře pamatuji, tak v návrhu nových stanov například není určen odvolací orgán pro případ vyloučení člena pobočným spolkem (je stanoven pro případy, kdy vylučuje republikový výbor). To považuji za další z chyb návrhu stanov. Píše se rok 2015 a cílem by měla být spíše transparentnost a decentralizace svazu a ne utahování šroubů. Ovšem poptávka po takovém stavu je směrem z členské základny asi poměrně malá a vedení si je takové situace dobře vědomé...
maci volit kazde dva roky je velice neprakticke a zbytečně drahé. Vedení je odvolatelné jak jsme byli svědkem toto volební období. Odvolávají ho právě zástupci okresů vyslání do RV. Nahrávání jednání je zbytečné. Zastupci okresů v RV mají k disposici podrobné zápisy z jednání PRV a RV a jde tu tedy jen o to zda tyto zápisy se dostanou k ostatním členům vedení okresů potencionálně ZO.Tyto zápisy jsou velice podrobné s tím kdo,co řekl. Mně v tom návrhu stanov chybí třeba hmotná odpovědnost PRV, vadí mi povinnost ucastnit se konání spolku - mělo by to být jen právo, asi i nějaká definice poškozování dobrého jména spolku, aby to nebylo snadno zneužitelné atd. Najde se toho víc, ale na mobilu se mi to nechce rozepisovat.
(28.01.2015 13:40)MartinP napsal(a): [ -> ]... Nahrávání jednání je zbytečné. Zastupci okresů v RV mají k disposici podrobné zápisy z jednání PRV a RV a jde tu tedy jen o to zda tyto zápisy se dostanou k ostatním členům vedení okresů potencionálně ZO.Tyto zápisy jsou velice podrobné s tím kdo,co řekl. ...
Při všech jednáních, kde o něco jde a mají být pod veřejnou kontrolou (i na státní správě) by se naopak měly požizovat vedle podrobného písemného záznamu i audio či video záznamy. Právě proto, aby byla transparentní kontrola písemného zápisu, a to i kdyby byl nakrásně všemi zúčastněnými autorizován. Prostě by bylo jasné, kdo a co a jak ...
Když jsem na to ještě míval právo, nikdy jsem se oficiálně nedostal k podrobnému zápisu z jednání ÚV. Je pravda, že jsem o to ani nežádal, ale na druhé straně mě ani nenapadlo, že bych o takovou samozřejmost mě poníženě žádat.
Když vyjdu z místní politiky, mám spoustu zkušeností s tím, kolik energie stálo přimět místní zastupitele k podrobnému zveřejňování všeho a jak se ale najednou všem nakonec i ulevilo, když se na webu objevily audio i video záznamy z jednání. Najednou byl klid a dnes je to už považováno za normální. Jen chtít nebo vytvořit náležitý tlak zdola ... Wink
Jiří
P. S.: doplním ještě jednu věc, ta je totiž modelová jako hrom:
Když jsme jednali na SVS o nákazové vyhlášce, nedělal se zápis (nedělá se nikdy a stále na to upozorňujeme, protože to považujeme skutečně za problém). Tož jsme nabídli jeho pořízení a bylo dokonce připuštěno pořadatelem s podmínkou autorizace ostatními. Návrh zápisu jsme poslali SVS a dostali odpověď, že z pracovních jednání tohoto typu se zápisy nepořizují a že jej nepřijímají. Ostatním to neposlali, takže to nyní řešíme a pošleme sami (APV, Dadantklub, ČSV, MSVV, Dubická včela, Mája ...
Přitom se na jednání rozhodovalo o znění vyhlášky, jejíž téma bylo pro chovatele po výtce důležité! A rozhodovalo se o přijetí či nepřijetí určitých konkrétních formulací, bodů, paragrafů!
Konsultovali jsme to i jinde a dostali ujištění, že jinde je při takových jednáních běžná praxe pořízení záznamu, protože pak jsou kryté vlastně všechny strany. Příklad: třeba přijde neziskovka či jiný subjekt jednat na ministerstvo o nějakém problému, tak se prostě automaticky pořídí záznam a je klid.
Zase se vrátím k tomu článku předsednictva ČSV ve Včelařství č. 1/2015 http://mail.centrum.cz/download.php?msg_...7776677708 ).
Tam se odkazuje na jednání různých včelařských sdružení v Praze 7. 5. 2014. Požadovali jsme už tam jako obvykle zápis a oficiálně nám předsedou ČSV byl přislíben do týdne. To bylo v květnu!
Dodnes jej nemáme a výsledkem tohoto stavu je, že se stále mohou v tisku objevovat různé interpretace toho, co se tam dohodlo a co tam kdo tvrdil.
A na to dementi a reakce etc. etc. Naprosto zbytečně ...
To stejné platí i o jednání tuším 29. 9. 2014 v K 8 o nákazové vyhlášce, na které byli pozváni selektivně jen někteří a o jehož výsledcích opět nikdo další nic neví. Stejně tak o onom ominózním zjednání na MZe 7. 11.
Tu je prostě třeba říci dost a zavést normalitu. Bylo by to jednoduché a byl by klid. Pokud by byla vůle ...
Tak to jenom pro příklad.
Omlouvám se za délku a odbočení od tématu, ale chtěl jsem jenom podpořit argument, že audio či video záznam i z jednání ÚV by vše vyřešil a tvrdit, že není potřeba je ... Co vlastně? Možná to i poškozuje ono dobré jméno ... Big Grin
Mozna budu muset opravit sám sebe, protože ted jsem si uvedomil, že myslim ještě za Ingrové se zavedlo natáčení jednání právě kvůli tomu,aby se podle toho udělal správně podrobný zápis. Zda se to tak dela i nadále nevím,ale v každém případě tato nahrávka sloužila jen k interní potřebě.
Jinak nevím třeba ani o tom, že by takovéto videonahravky měla a veřejné presentovala např PSNV, když o tom Jirko mluvíš.Nesetkal jsem se s tím ani na webu PSNV když jsem byl ještě členem.
(28.01.2015 14:28)MartinP napsal(a): [ -> ]...Jinak nevím třeba ani o tom, že by takovéto videonahravky měla a veřejné presentovala např PSNV, když o tom Jirko mluvíš. Nesetkal jsem se s tím ani na webu PSNV když jsem byl ještě členem.
Martine, takové záznamy samozřejmě podléhají jistému zvláštnímu režimu a záleží vždy na dohodě zúčastněných, jak se s nimi dále nakládá. Ale primárně jsou od toho, aby bylo zdokumentováno, co kdo a jak řekl.
PSNV si zatím žádné záznamy nedělala, ale asi s tím začneme.
Na jednání na SVS o nákazové vyhlášce jsme pořídili písemný záznam, který nám byl na počátku jednání povolen, ale po zaslání na SVS byl odmítnut, jak už jsem výše uvedl.
V privátní sekci webu pro členy PSNV nebo na interním fóru PSNV samozřejmě tyto informace našim členům poskytneme.
Zrovna v této chvíli zpracováváme písemné informace z jednoho z těchto klíčových jednání Wink.
Jiří
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Referenční URL's