Toto fórum používá cookies
Toto fórum využívá cookies pro ukládání vašich přihlašovacích údajů, pokud jste zaregistrováni. Pokud nejste, ukládá vaší poslední návštěvu. Cookies jsou malé textové dokumenty uložené na vašem počítači. Cookies uložené tímto fórem mohou být použity pouze na této webové stránce a nepředstavují žádné bezpečnostní riziko. Cookies na tomto fóru také ukládají konkrétní témata, která jste si přečetli a kdy jste je naposledy četli. Prosím potvrďte, zda chcete přijímat nebo odmítnout toto nastavení cookies.

Cookie budou uloženy ve vašem prohlížeči bez ohledu na volby, aby se zabránilo opětovnému pokládání tohoto dotazu. Budete mít možnost změnit nastavení pro soubory cookie kdykoliv pomocí odkazu v zápatí.


Odpovědět 
 
Hodnocení tématu:
  • 3 Hlas(ů) - 5 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dotace EU
Autor Zpráva
jdjd Pryč
Posting Freak
*****

Příspěvků: 813
Připojen(a): 29.10.2009
Hodnocení:  
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #21
RE: Dotace EU
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. prosince 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb.

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/10-373.htm

(Kdybyste někdo našel plné znění se zapracovanou novelou, dejte prosím vědět - je to přeci jen praktičtější na čtení...)
19.12.2010 13:44
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Zden.3 Offline
Member
***

Příspěvků: 86
Připojen(a): 13.11.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #22
RE: Dotace EU
Jestli tomu dobře rozumím, tak dotace jsou na langy, dadant a 39x24, jiné ne ?
A medomety vypadly ? V dotacích se neorientuju, díky.
19.12.2010 14:14
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
PetrM Offline
Administrátor
*******
Administrators

Příspěvků: 2.989
Připojen(a): 07.09.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání

Facebook YouTube
Příspěvek: #23
RE: Dotace EU
Tak ty chybějící medomety by mne také zajímaly. Trošku doufám, že to znění, co vyšlo teď v MV je jen upřesnění některých bodů a zbytek "technické pomoci" zůstává.

Langstroth 2/3 – Kokořínsko (278 m n.m.)
19.12.2010 14:21
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
jdjd Pryč
Posting Freak
*****

Příspěvků: 813
Připojen(a): 29.10.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #24
RE: Dotace EU
Medomety nevypadly.
Jen pro zajímavost - odkud pochází informace o tom, že medomety vypadly?

PetrM upravil 20.12.2010 13:53 tento příspěvek z důvodu:

Odstraněn odkaz a téma sloučena

(Tento příspěvek byl naposledy změněn: 19.12.2010 23:51 od jdjd.)
19.12.2010 23:02
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
jdjd Pryč
Posting Freak
*****

Příspěvků: 813
Připojen(a): 29.10.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #25
Information RE: Dotace EU
Laicky doplněné znění NV č. 197/2005 Sb. ve smyslu NV 285/2007 Sb. a NV č. 373/2010 Sb.

NERUČÍM ZA SPRÁVNOST A ÚPLNOST PROVEDENÝCH ÚPRAV - BYŤ JSEM SE SNAŽIL SEBEVÍC

Změny jsou vyznačeny modře.
Citace dotčených právních předpisů byly pro lepší přehlednost vypuštěny
Taktéž se omlouvám minimum formátovacích úprav.

==================================================

NAŘÍZENÍ VLÁDY
č. 197/2005 Sb.

ze dne 11. května 2005

o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh


Změna: NV č. 285/2007 Sb.
Změna: NV č. 373/2010 Sb.


§ 1
Předmět úpravy


Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie bližší podmínky poskytování dotací na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů původem z České republiky a jejich uvádění na trh chovateli včel evidovanými podle zvláštního právního předpisu (dále jen „dotace“).

§ 2
Druhy opatření


Dotaci lze poskytnout na tato opatření:
a) technická pomoc,
b) boj proti varroáze,
c) racionalizace kočování včelstev,
d) úhrada nákladů na rozbory medu,
e) obnova včelstev.

§ 3
Žádost o dotaci


(1) Žádost o dotaci na opatření podle § 2 podává Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) občanské sdružení, které
a) soustavně působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci na opatření podle § 2 (dále jen „žádost“), a
b) sdružuje nejméně 50 % chovatelů včel v České republice, evidovaných podle zvláštního právního předpisu (dále jen „žadatel“).

(2) Žádost doručí žadatel Fondu na formuláři vydaném Fondem do 30. června kalendářního roku, ve kterém žádá o dotaci na opatření podle § 2 (dále jen „příslušný kalendářní rok“).

(3) V žádosti žadatel uvede
a) název sdružení, sídlo, identifikační číslo a cíl jeho činnosti,
b) určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení,
c) údaje o počtu členů sdružení ke dni podání žádosti,
d) příslušné opatření podle § 2, na které žádá dotaci, a
e) další údaje nezbytné pro posouzení žádosti v rámci příslušného opatření podle § 2, stanovené v § 4 až 8.

(4) K žádosti žadatel přiloží
a) úředně ověřenou kopii stanov žadatele, předložených Ministerstvu vnitra, včetně všech jejich pozdějších změn,
b) další doklady nezbytné pro posouzení žádosti v rámci příslušného opatření podle § 2, stanovené v § 4 až 8.

§ 4
Technická pomoc


(1) Dotaci v rámci opatření technická pomoc lze poskytnout na
a) pořádání praktických kurzů pro chovatele včel bez ohledu na jejich členství v občanském sdružení podle § 3 odst. 1 (dále jen „chovatel včel“), zaměřených na tematiku uvedenou v části A přílohy č. 1,
b) pořádání seminářů pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele, zaměřených na tematiku uvedenou v části B přílohy č. 1,
c) pořádání přednášek pro chovatele včel, zaměřených na tematiku uvedenou v části C přílohy č. 1,
d) pořízení nových zařízení podle části A přílohy č. 2 nejméně v hodnotě 20 000 Kč,
e) pořádání přednášek pro děti a mládež, zaměřených na tematiku uvedenou v části C přílohy č. 1,
f) pořízení nových nástavkových úlů typu Langstroth, Dadant nebo typu s rámkovými rozměry 390 x 240 mm pro chovatele včel evidovaného podle plemenářského zákona3) nejdříve v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku podání žádosti.

(2) Žadatel v žádosti uvede
a) počet a témata praktických kurzů, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a),
b) počet a témata seminářů, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. b),
c) počet a témata přednášek, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. c),
d) počet a druh nových zařízení podle části A přílohy č. 2, na jejichž pořízení požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. d), a závazek, že toto zařízení bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let,
e) počet a témata přednášek, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. e)
f) počet a typ nových nástavkových úlů, na jejichž pořízení požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. f), a závazek, že toto zařízení bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let.

(3) K žádosti žadatel přiloží úředně ověřenou kopii živnostenského oprávnění na příslušnou vzdělávací činnost, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a), b), popřípadě c).

(4) Fond poskytne dotaci na

a) pořádání praktických kurzů pro chovatele včel podle odstavce 1 písm. a), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku, že jednotlivý vzdělávací kurz
1. vedli nejméně 2 přednášející, kteří mají středoškolské vzdělání v oboru včelařství, popřípadě mají vysokoškolské vzdělání, schválení žadatelem nebo uvedení v seznamu předloženém žadateli do 31. ledna kalendářního roku, v němž má být kurz uskutečněn, občanským sdružením soustavně působícím v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících tomuto kalendářnímu roku,
2. trval nejméně 6 hodin každý kalendářní den, po který byl pořádán, a
3. navštívilo jej nejméně 10 chovatelů včel, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání kurzu,

b) pořádání seminářů pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele podle odstavce 1 písm. b), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku, že jednotlivý seminář
1. vedl přednášející schválený žadatelem,
2. trval nejméně 4 hodiny každý kalendářní den, po který byl pořádán, a
3. navštívilo jej nejméně 30 funkcionářů organizačních jednotek žadatele, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání semináře,

c) pořádání přednášek pro chovatele včel podle odstavce 1 písm. c), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku, že jednotlivou přednášku
1. vedl přednášející, který má středoškolské vzdělání v oboru včelařství, popřípadě má vysokoškolské vzdělání, schválený žadatelem nebo uvedený v seznamu předloženém žadateli do 31. ledna kalendářního roku, v němž má být kurz uskutečněn, občanským sdružením soustavně působícím v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících tomuto kalendářnímu roku,
2. trvala nejméně 2 hodiny každý kalendářní den, po který byla pořádána,
3. navštívilo ji nejméně 10 chovatelů včel, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání přednášky,

d) pořízení nových zařízení podle odstavce 1 písm. d), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku nákup tohoto zařízení a doloží identifikační údaje osoby, která toto zařízení nakoupila (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu), a která se zaváže držet a provozovat zařízení podle odstavce 1 písm. d) nejméně po dobu 5 let,

e) pořádání přednášek pro děti a mládež podle odstavce 1 písm. e), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku, že jednotlivé přednášky
1. vedl vedoucí včelařského kroužku schválený žadatelem,
2. trvaly v součtu nejméně 50 hodin v příslušném období a
3. navštívilo nejméně 5 členů včelařského kroužku, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání přednášky
f) pořízení nových nástavkových úlů podle odstavce 1 písm. f), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku nákup tohoto zařízení a doloží identifikační údaje chovatele včel evidovaného podle plemenářského zákona3) nejdříve v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku podání žádosti, který toto zařízení nakoupil (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu), a který se zaváže držet a provozovat zařízení podle odstavce 1 písm. f) nejméně po dobu 5 let.


§ 5
Boj proti varroáze


(1) Dotaci v rámci opatření boj proti varroáze lze poskytnout na
a) úhradu nákladů na prostředky uvedené v části B přílohy č. 2, sloužící k prevenci nebo léčení varroázy,
b) úhradu nákladů spojených s aplikací aerosolu při prevenci nebo léčení varroázy.

(2) Žadatel v žádosti uvede
a) počet a druh použitých prostředků, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a),
b) počet včelstev ošetřených aerosolem, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. b).

(3) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na prostředky nebo na přípravky podle odstavce 1 písm. a) nebo b), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku výrobu a prodej, případně pořízení těchto prostředků nebo přípravků, popřípadě jejich aplikaci a doloží identifikační údaje chovatelů včel, kteří tyto prostředky nebo přípravky pořídili, popřípadě aplikovali (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu).

§ 6
Racionalizace kočování včelstev


(1)
Dotaci v rámci opatření racionalizace kočování včelstev lze poskytnout na pořízení nového, popřípadě nových zařízení pro kočování včelstev s celkovou pořizovací hodnotou, která činí nejméně 20 000 Kč, a na něž dosud nebyla čerpána dotace.

(2) Žadatel v žádosti uvede
a) identifikační údaje chovatele včel (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu), který provádí nebo hodlá provádět kočování včelstev a jehož nejmenší počet kočujících včelstev je 10,
b) počet a druh zařízení podle části D přílohy č. 2, na jejichž pořízení požaduje dotaci, a závazek, že tato zařízení bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let.

(3)
Fond poskytne dotaci na pořízení nového zařízení pro kočování včelstev podle odstavce 1, prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku pořízení zařízení pro kočování včelstev podle odstavce 1 u chovatele včel podle odstavce 2 písm. a), který se zaváže držet a provozovat zařízení podle odstavce 1 nejméně po dobu 5 let.


§ 7
Úhrada nákladů na rozbory medu


(1) Dotaci v rámci opatření úhrada nákladů na rozbory medu lze poskytnout na úhradu nákladů na
a) fyzikálně-chemický rozbor medu9),
b) rozbor medu na přítomnost spor Paenibacillus larvae, prováděný v laboratořích akreditovaných podle zákona upravujícího technické požadavky na výrobky10).

(2) Žadatel v žádosti uvede
a) počet a druh předpokládaných rozborů medu podle odstavce 1, které budou provedeny nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
b) název a sídlo akreditované laboratoře včetně úředně ověřené kopie osvědčení o akreditaci.

(3) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na rozbory medu, prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku počet provedených rozborů medu a doloží identifikační údaje chovatele včel, který tyto rozbory nechal provést (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu).

(4) Fond poskytne dotaci na úhradu nejvýše 4 rozborů medu od 1 chovatele včel.

§ 8
Nadpis vypuštěn


(1) Dotaci v rámci opatření obnova včelstev lze poskytnout na
a) chov včelích matek z uznaného šlechtitelského programu11) na území České republiky,
b) pořízení nových nástavkových úlů typu Langstroth, Dadant nebo typu s rámkovými rozměry 390 x 240 mm po zimním úhynu včelstev, za jehož příčinu stanovila příslušná krajská veterinární správa nakažlivé onemocnění.

(2) Žadatel v žádosti uvede
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, chovatele včelích matek z uznaného šlechtitelského programu, jde-li o fyzickou osobu a jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a), nebo
b) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, chovatele včelích matek z uznaného šlechtitelského programu, jde-li o právnickou osobu a jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a),
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, chovatele včel, jde-li o fyzickou osobu a počet a typ nových nástavkových úlů tohoto chovatele včel, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. b),
d) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, chovatele včel, jde-li o právnickou osobu, a počet a typ nových nástavkových úlů tohoto chovatele včel, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. b).

(3) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na chov včelích matek z uznaného šlechtitelského programu, doloží-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku doklady prokazující počet prodaných včelích matek z uznaného šlechtitelského programu jejich chovatelem podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

(4) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na pořízení nových nástavkových úlů, předloží-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku doklady prokazující počet pořízených nových nástavkových úlů chovatelem podle odstavce 2 písm. c) nebo d).

(5) Fond poskytne dotaci na pořízení nejvýše 2 nových nástavkových úlů podle odstavce 1 písm. b) na jednoho chovatele včel postiženého úhynem včel.


§ 9
Stanovení dotace


Výši dotace účelově určené na opatření podle § 4 až 8 zveřejní Fond nejpozději do 31. ledna běžného kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 10
Výše dotace na jednotlivá opatření


(1) Výše dotace na opatření podle § 4 činí nejvýše


a)
6 000 Kč na jednotlivý praktický kurz pro chovatele včel podle § 4 odst. 1 písm. a),
b)
6 000 Kč na jednotlivý seminář podle § 4 odst. 1 písm. b), jde-li o seminář trvající 1 kalendářní den,
c)
12 000 Kč na jednotlivý seminář podle § 4 odst. 1 písm. b), jde-li o seminář trvající nejméně 2 kalendářní dny,
d)
3 000 Kč na jednotlivou přednášku podle § 4 odst. 1 písm. c),
e)
50 % skutečně vynaložených nákladů na zařízení podle § 4 odst. 1 písm. d), nejvýše však 100 000 Kč,
f)
10 000 Kč za kalendářní rok na pořádání přednášek podle § 4 odst. 1 písm. e),
g)
1 000 Kč na 1 nový nástavkový úl, nejvýše však na nákup 4 nástavkových úlů podle § 4 odst. 4 písm. f).


(2) Výše dotace na opatření podle § 5 činí

a)
70 % skutečně vynaložených nákladů na léčebné nebo preventivní prostředky proti varroáze, nejvýše do množství uvedeného pro jednotlivé léčebné nebo preventivní prostředky uvedené v části B přílohy č. 2,
b)
10 Kč ročně za jedno včelstvo na úhradu nákladů podle § 5 odst. 1 písm. b).
(3) Výše dotace na opatření podle § 6 činí nejvýše 50 % skutečně vynaložených nákladů na zařízení podle § 6 odst. 1, nejvýše však 150 000 Kč.

(4) Výše dotace na opatření podle § 7 činí


a)
800 Kč na jeden rozbor medu9) podle § 7 odst. 1 písm. a),
b)
400 Kč na jeden rozbor medu podle § 7 odst. 1 písm. b).
(5) Výše dotace na opatření podle § 8 činí


a)
200 Kč na jednu prodanou včelí matku z uznaného šlechtitelského programu11),
b)
nejvýše 1 000 Kč na jeden nový nástavkový úl, nejvýše však na nákup 2 nástavkových úlů podle § 8 odst. 1 písm. b).
(6) Pokud souhrn všech oprávněných nároků podle odstavců 1 až 5 překročí finanční částku vyhlášenou podle § 9 a upravenou podle § 14a, Fond přednostně vyplatí dotaci podle odstavce 2 a zbylé finanční prostředky na výplatu dotací podle odstavců 1, 3 až 5 poměrně sníží.§ 11
zrušen

§ 12
zrušen

§ 13
zrušen

§ 14
Nadpis vypuštěn


Pokud se pro kalendářní rok 2009 a kalendářní rok 2010 sníží celková výše příjmů rozpočtu Fondu oproti předchozímu kalendářnímu roku, určená pro sazby dotací podle tohoto nařízení, sníží se sazby dotací podle tohoto nařízení pro kalendářní rok 2009 a kalendářní rok 2010 o takovou procentní část, o jakou se sníží celková výše příjmů rozpočtu Fondu oproti předchozímu kalendářnímu roku, určená pro tyto účely.

§ 14a

Pokud se pro kalendářní roky 2011 až 2013 oproti předchozímu kalendářnímu roku sníží celková výše příjmů rozpočtu Fondu určených na dotace podle tohoto nařízení, sníží se sazby dotací podle tohoto nařízení na uvedené kalendářní roky o takovou procentní část, o jakou se snížila celková výše těchto příjmů rozpočtu Fondu oproti předchozímu kalendářnímu roku.


§ 15
Účinnost


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Zgarba v. r.Příloha 1: TÉMATA praktických kurzů, seminářů a přednášek V RÁMCI OPATŘENÍ TECHNICKÁ POMOC

Část A: TÉMATA praktických KURZŮ PRO CHOVATELE VČEL

1. Kurz pro začínající včelaře s obsahem tematicky orientovaným na:
význam včel, druhy a anatomii včely, obecné předpoklady včelaření, úly, včelíny, včelnice, včelařské nářadí, právní předpisy související se včelařstvím, boj s nemocemi včel, získávání a zpracování včelařských produktů.

2. Kurz chovu matek s obsahem tematicky orientovaným na:
jednoduché metody chovu matek v teorii a praxi, zpracování chovných plánů a rodokmenů včel, registraci včel, vedení chovných dokumentů včel, selekci na varroatoleranci.

3. Kurz prohlížitelů včelstev s obsahem tematicky orientovaným na:
identifikaci nemocí včel a včelího plodu, škůdce a ochranu včel, laboratorní práce, právní předpisy související se včelařstvím, efektivní systém léčení včelstev proti varroáze a moru včelího plodu.

4. Kurz technického charakteru s obsahem tematicky orientovaným na:
použití aerosolu a údržbu a opravu vyvíječů aerosolu, technologie obsluhy včelstev v různých typech a systémech úlů.

5. Kurz pro provozně-ekonomicky orientované chovatele včel s obsahem tematicky orientovaným na:
racionalizaci ve včelařství, senzoriku a marketing medu, vaření medoviny a medového piva, přípravu medového pečiva.

6. Kurz učitelů včelařství s obsahem tematicky orientovaným na:
současnou terapii včelstev, nejnovější poznatky v léčení včelstev proti varroáze a moru včelího plodu, přípravu na kurzy chovu včelích matek, využití včelařských produktů ve zdravé výživě člověka.

Část B: TÉMATA seminářů PRO FUNKCIONÁŘE ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK ŽADATELE

Semináře pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele s obsahem tematicky orientovaným na:
• ekonomickou a kontrolní činnost občanských sdružení, působících v oblasti chovu včel,
• právní předpisy související se včelařstvím,
• organizační zabezpečení léčení včel se zvláštním zaměřením na varroázu a mor včelího plodu,
• práci se včelařskou mládeží ve včelařských kroužcích mládeže,
• šlechtění včel.

Část C: TÉMATA PŘEDNÁŠEK PRO CHOVATELE VČEL, DĚTI A MLÁDEŽ

1. Včelařství v České republice a v Evropské unii.
2. Problematika středních a velkých včelařských podniků.
3. Tlumení nákaz včel.
4. Chov včelích matek.
5. Šlechtitelská práce včel.
6. Ekologický chov včel.
7. Pastva, ekologie a kočování včel.
8. Racionalizace chovu včel.
9. Obchod se včelařskými produkty, marketing, propagace chovu včel.
10. Ošetřování včelstev během kalendářního roku.
11. Nové směry ve včelařství.
12. Historie včelařství.
13. Anatomie, biologie a fyziologie včely medonosné.
14. Právní otázky ve včelařství.
15. Včelařské produkty a apiterapie.Příloha 2: SEZNAM ZAŘÍZENÍ, PROSTŘEDKŮ A DRUHY KOČOVNÝCH ZAŘÍZENÍ

Část A: SEZNAM ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉ LZE POSKYTNOUT DOTACI V RÁMCI OPATŘENÍ TECHNICKÁ POMOC

1. Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly – medomet).
2. Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence).
3. Odvíčkovací zařízení (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů).
4. Dekantační nádoba (nádoba sloužící k hrubému čištění vytočeného medu) a nádoba určená k cezení medu.
5. Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu).
6. Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu).
7. Nádoba umožňující míchání, popřípadě temperaci medu před plněním.
8. Plnička medu (zařízení sloužící k plnění medu do obalů).
9. Zařízení pro chlazené sklady (technologické vybavení prostoru s regulovanou teplotou a vlhkostí sloužící pro skladování medu a plástů).
10. Nádoby na med (konve, sudy).
11. Refraktometr.
12. Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny).
13. Zařízení pro získávání pylu.
14. Pomůcky sloužící k diagnostice varroázy (varroadna, monitorovací podložky).


Část B: Seznam prostředků na prevenci nebo léčbu varroázy, na které lze poskytnout dotaci v rámci opatření boj proti varroáze


1.
VARIDOL 125 mg/ml (roztok k léčebnému ošetření včel a fumigační pásky).
2.
MP 10 FUM (roztok k ošetření včelstva fumigací).
3.
M-1 AER 240 mg/ml (koncentrát pro přípravu roztoku k léčebnému ošetření včel).
4.
GABON PA 1,5 mg (proužky do úlu).
5.
GABON PF 90 mg (proužky do úlu).
6.
FORMIDOL 40 ml (desky do úlu).
7.
Jiné prostředky, o jejichž aplikaci rozhodl orgán státní správy příslušný ve věcech veterinární péče.


Část C: ZRUŠENA

Část D: Druhy nových kočovných zařízení


1.
Nakládací zařízení (mechanická, hydraulická a elektrická zařízení ke zvedání).
2.
Přívěsy (specializované přívěsné vozy k přesunu včelstev).
3.
Palety (podstavce k umístění úlů).
(Tento příspěvek byl naposledy změněn: 20.12.2010 0:17 od jdjd.)
Hlasování:
Roman Pochop (+1), Jan Valeš (+1), Vašek (+1), Zden.3 (+1), PetrM (+1)   Zobrazit vše

19.12.2010 23:48
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
PetrM Offline
Administrátor
*******
Administrators

Příspěvků: 2.989
Připojen(a): 07.09.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání

Facebook YouTube
Příspěvek: #26
RE: Dotace EU
Dobrá práce! Díky!
Teď mi je tedy jasné, že medomety zůstávají. Zmátl mne, a asi nejen mne, článek v MV.

Langstroth 2/3 – Kokořínsko (278 m n.m.)
Hlasování: Zden.3 (+1)
19.12.2010 23:56
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Mirka Balounová Offline
Newbie
*

Příspěvků: 2
Připojen(a): 13.01.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #27
RE: Dotace EU
Dobrý den, rádi bychom se zeptali, zda je možné získat dotaci na medomet, když si ho koupíme v Polsku? Ceny jsou výrazně nižší a výrobky naprosto stejné s českými jelikož jsou pouze dovezené z Polska. Děkuji.
13.01.2011 21:46
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
jdjd Pryč
Posting Freak
*****

Příspěvků: 813
Připojen(a): 29.10.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #28
RE: Dotace EU
Přikládám výtah z mojí emailové komunikace na toto téma s pracovnicí SZIFJe možné žádat o dotaci na zařízení zakoupené v zahraničí?

ODPOVĚĎ:
Ano!Nicméně jde o Vaše peníze - nepřebírám žádnou zodpovědnost za Vaše případné problémy způsobené dovozem odkudkoliv. Ptát byste se měla na SZIFu... ne v "hospodě" Wink
13.01.2011 22:23
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Havelka Jan Offline
Super Moderátor
******
Super Moderators

Příspěvků: 4.654
Připojen(a): 17.04.2010
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #29
RE: Dotace EU
(13.01.2011 21:46)Mirka Balounová napsal(a):  Dobrý den, rádi bychom se zeptali, zda je možné získat dotaci na medomet, když si ho koupíme v Polsku? Ceny jsou výrazně nižší a výrobky naprosto stejné s českými jelikož jsou pouze dovezené z Polska. Děkuji.

Pořídit medomet přímo v Polsku nebude jednoduché. Pokud si ho objednáte přímo u výrobce, tak Vás odkáže na dovozce do ČR. Dá se koupit přes nějakého Polského známého, to ale účet bude nejspíše vystaven na jeho jméno. Možnost by byla koupit medomet, který stojí přímo na krámě, zaplatit a odvést, tam na účtence nebude uvedeno, kdo ho kupoval. Taky jsem tuto možnost zvažoval, ale raději koupím přes zástupce v ČR.

Optimal + Vigor, Šumpersko, 300 m.n.m.
Mendelova společnost pro včelařský výzkum, chov matek
14.01.2011 6:55
Navštívit uživatelův web Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Martin R. Offline
Member
***

Příspěvků: 92
Připojen(a): 20.10.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #30
RE: Dotace EU
(13.01.2011 22:23)jdjd napsal(a):  Nicméně jde o Vaše peníze - nepřebírám žádnou zodpovědnost za Vaše případné problémy způsobené dovozem odkudkoliv. Ptát byste se měla na SZIFu... ne v "hospodě" Wink

...la pardoóon... to jako že tady to forum je hospoda, tak nazdraví!

Myslím že paní Balounovou zajímají především praktické informace nás přispěvatelů, proto vznesla dotaz - od toho tu toto fórum je, a janak by jsme si všechno mohly vyzjištovávat na úřadech, u prodejců, obchodníků atd. Na druhou stranu myslím že některé informace z hospody jsou taky k nezaplacení...

Jistě se najde někdo, kdo takto kupoval nějaké zařízení ze zahraničí a má s jednáním se SZIFem praktické zkušenosti. Nicméně i tak doporučuji vše následně ověřit na příslušném úřadě kde budete žádost podávat, protože na některé věci můžou mít úředníci z různých pracovišť různé názory - výklad vyhlášky, zákona. Nebo pokud budete vyřizovat dotaci přes svaz je možné zavolat přímo tam.
14.01.2011 7:16
Navštívit uživatelův web Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Vašek Offline
Member
***

Příspěvků: 57
Připojen(a): 25.02.2010
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #31
RE: Dotace EU
Taky zvažuji nákup medometu. V mém případě mám zájem o 4 - rámkový, elekrický . Tento medomet stojí v Polsku-Lysoň, přímo ve fabrice v přepočtu 11600 a u nás v zastoupení Vast-oil Karviná 13900. K výrobci to mám necelých 50 km......, takže co dělat? Z jedné strany rozdíl 2300 je docela dost, z druhé strany, pokud si ho objednám u Vast-oilu, předpokládám, že mi vystaví doklady podle přání svazu, resp.SZIFu. Kdybych věděl, že je to jednoduché s dovozem a polskými doklady, tak jsem jich schopen dovést plný vozík.....,ale můžou chtít např.úředně ověřený překlad prodejního dokladu a to je už cena +1000 navíc! Takže "BABO RAĎ!"
14.01.2011 19:33
Navštívit uživatelův web Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
jdjd Pryč
Posting Freak
*****

Příspěvků: 813
Připojen(a): 29.10.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #32
RE: Dotace EU
Nechápu, co je na tom složitého... Napsal jsem to v jedné větě o příspěvek výš, MartinR to přepsal jinými slovy v celém odstavci...

Prostě se zeptejte toho, kdo tu dotaci bude kontrolovat resp. přidělovat - tedy na SZIFu. Ptát se na svazu sice taky můžete, ale ten ty peníze nerozděluje, pouze administruje žádosti (viz. text nařízení vlády). A moje zkušenost z minulých let je taková, že v ošemetných případech také radši odkáže na SZIF.

Howgh.
Tečka.
Víc nemá smysl to tady řešit...
14.01.2011 20:04
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Mirka Balounová Offline
Newbie
*

Příspěvků: 2
Připojen(a): 13.01.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #33
RE: Dotace EU
Omlouvám se za trošku pobouření, myslela jsem, že když se tu zabýváme dotacemi EU (jak zní název této diskuze), tak mám právo se také zeptat. Na odkázané nařízení jsem koukala, ale jelikož je to novela, není tam celé znění. Až budu mít čas, podívám se na sama. Na svůj dotaz se samozřejmě zeptám na SZIFu. Děkuji za ohlas MartinoviR, jdjd a panu Havelkovi.
14.01.2011 20:37
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
KaJi Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 11.719
Připojen(a): 07.10.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #34
RE: Dotace EU
Já jsem předloni nakoupil v NSR, předložil fakturu a pronásobil platným kurem ČNB dle data a nebyl problém.
14.01.2011 22:04
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Havelka Jan Offline
Super Moderátor
******
Super Moderators

Příspěvků: 4.654
Připojen(a): 17.04.2010
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #35
RE: Dotace EU
Tohle je myslím ten nejzasvěcenější příspěvek. Takže závěr zní : na zařízení zakoupené v zahraničí lze uplatnit dotace. ( ale stejně bych se zeptal )Při představě, jak předkládám účet na medomet z Venezuely mi hodně zacukaly koutky . . . Tongue

Optimal + Vigor, Šumpersko, 300 m.n.m.
Mendelova společnost pro včelařský výzkum, chov matek
15.01.2011 5:43
Navštívit uživatelův web Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Jiří Landa Offline
Member
***

Příspěvků: 119
Připojen(a): 12.11.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #36
RE: Dotace EU
myslím, že v případě dotací z EU by ta Venezuela neprošla, dotované výrobky musí mít původ v zemích EU ... Wink, J.

Litoměřicko, 330 m n.m., 18x Optimal 42x17
15.01.2011 13:34
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
PetrM Offline
Administrátor
*******
Administrators

Příspěvků: 2.989
Připojen(a): 07.09.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání

Facebook YouTube
Příspěvek: #37
RE: Dotace EU
Petr Topiarz mi poslal úplné znění Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. platné od 1. 1. 2011.
Převedl jsem to do PDF pro stažení.


Přiložené soubory
.pdf  197-2005 Sb.pdf (Velikost: 220,15 KB / Stažení: 50)

Langstroth 2/3 – Kokořínsko (278 m n.m.)
17.01.2011 19:27
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Brtník Pryč
Senior Member
****

Příspěvků: 256
Připojen(a): 31.12.2010
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #38
RE: Dotace EU
(14.01.2011 20:37)Mirka Balounová napsal(a):  Omlouvám se za trošku pobouření, myslela jsem, že když se tu zabýváme dotacemi EU (jak zní název této diskuze), tak mám právo se také zeptat. Na odkázané nařízení jsem koukala, ale jelikož je to novela, není tam celé znění. Až budu mít čas, podívám se na sama. Na svůj dotaz se samozřejmě zeptám na SZIFu. Děkuji za ohlas MartinoviR, jdjd a panu Havelkovi.

Není proč se omlouvat od toho tu forum je.
V zahraničí si medomet nakoupit můžete.Evr.dot. se vztahuje i na nákup ze zahraničí.
Od prodejce si nechte vystavit fakturu ve dvou vyhotoveních.
Předloni jsem kupoval nástavby na převoz včelstev od bratrů ze Slovenska,nebyl stím žádný problém,ženský na svazu přepočetli eura na koruny a dále to probíhalo už standartně.
Horší je když se Vám takový medomet při medobraní rozsipe (řídící jednotka) kde na to budete shánět opraváře,Polské elektro = čínské elektro.Proto jsou ty medomety tak levné. Raději dejte přednost nějaké České firmě ,která Vám připadně udělá i servis....
17.01.2011 20:16
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Jiří Tesař Offline
Junior Member
**

Příspěvků: 19
Připojen(a): 15.11.2010
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #39
RE: Dotace EU
Nařízení vlády č. 197/2005 Sb - § 4 - (Technická pomoc) - f) pořízení nových nástavkových úlů typu...

V jaké výši se tato dotace poskytuje??
17.01.2011 20:39
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Brtník Pryč
Senior Member
****

Příspěvků: 256
Připojen(a): 31.12.2010
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #40
RE: Dotace EU
až 50%
17.01.2011 20:44
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Odpovědět 


Pravděpodobně související témata ...
Téma Autor Odpovědí Shlédnutí Poslední příspěvek
  Dotace Jihomoravský kraj Vlastimil Adam 180 112.791 03.07.2020 10:23
Poslední příspěvek: gupa
  Dotace Zlínský kraj PetrM 117 99.023 08.04.2020 19:31
Poslední příspěvek: Mlha
  Dotace Plzeňský kraj Míra.P 44 53.876 10.02.2020 10:47
Poslední příspěvek: Mlha
  Dotace 1.D. Podpora včelařství PetrM 1.526 529.667 20.01.2020 17:54
Poslední příspěvek: spd
  Dotace Ústecký kraj PetrM 32 45.501 04.07.2019 14:57
Poslední příspěvek: Martin Kolář
Wink Dotace Moravskoslezský kraj Vašek 47 43.183 27.04.2019 7:57
Poslední příspěvek: TomasoFernando
  Dotace Olomoucký kraj František Kolčava 79 53.849 04.03.2018 1:02
Poslední příspěvek: Hrk
  GDPR & Dotace, CIS, registr ... JKL 36 15.437 19.02.2018 9:44
Poslední příspěvek: JKL
  Dotace pro začínajícího včelaře karelretik 104 86.606 26.01.2018 19:01
Poslední příspěvek: karelretik
  Dotace Liberecký kraj kristule 41 26.616 07.07.2017 19:25
Poslední příspěvek: Kohout

Skok na fórum:


Uživatel(é) prohlížející si toto téma: 1 Host(é)
KontaktyPortálNahoruNa obsahOdlehčený (archivační) módMobilní verzeRSS | Nastavení souhlasu s cookies