Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Jak jsme se odloučili od ČSV aneb návod pro zdatné a pokročilé :-)
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Něco pro ty, kteří chtějí něco změnit:

Jak jsme postupovali při naší odluce od ČSV

 1. Nejprve je třeba mít na své straně členskou základnu. Ukázat např. bilanci odchodu, říci poctivě pro a proti. Je třeba odpovědět na různé otázky.
  1. Dotace 1.D. dostanou členové jako doposud. Pokud ne přímo od MZe nebo sekretariátu ČSV (tak se to již i nyní děje ), tak pak je třeba žádost dát nejbližší ZO, jinak je vše stejné (žádá každý včelař samostatně, novému spolku ubyde práce v CISu).
  2. Totéž u ostatních dotací např. 197/2005 – technika (medomety apod.).
  3. Účetnictví povede nový spolek stejné jako doposud, tedy peněžní deník jednoduchého účetnictví stačí.
  4. Peníze z příspěvků zbydou všechny – nic se neodvádí na ústředí.
  5. Nevýhoda časopis – nahradit lze odběrem např. Moderní včelař
 2. Na členské schůzi (ČS)to musí odsouhlasit nadpoloviční většina. Zde je třeba postupovat podle platných stanov ČSV.
 3. Chcete-li si odnést s sebou peníze a majetek je třeba:
  Majetek prodat spolehlivému členovi, který jej zase prodá zpět do nového spolku.
  Peníze si zachráníte tak, že členům výboru vyplatíte odměny (limit Dohody o provedení práce je do 10000,- Kč na jednotlivce za 1 měsíc), odvedete daň (15%) FÚ- to vše ze starého spolku. Doporučuji Dohodu o provedení práce(DPP) a veďte si docházku třeba při zajištění dotace 1.D, kontrol na stanovištích apod. Je nutná písemná forma této DPP.
  Dotyční funkcionáři vloží zdaněné peníze jako mimořádný členský příspěvek do nového spolku. Dohody musí opět schválit čl. schůze. Určitě je třeba mít vše podchyceno příjmovými a výdajovými pokladními doklady, výplatní listinou. Mějte v pořádku své účetnictví a vše řádně podchyceno doklady. Pokud vám nějaké peníze ve starém spolku zbydou, utraťte je třeba za občerstvení.
 4. Co je třeba a jak to má vypadat najdete na webu http://dvorsky.leos.sweb.cz/AKTUALITY/aktuality.htm
  (posledních 5 příspěvků), ale návod je ve své podstatě ve Včelařství č. 10 nebo
  http://www.vcelarstvi.cz/zo-a-oo-ktere-maji-ico.html
  To vše budete potřebovat pro zápis nového spolku do spolkového rejstříku – nejlépe dát podklady právníkovi a ten zařídí zápis do Spolkového rejstříku. Nás to stálo cca 2500,- Kč.
 5. Ihned po ČS, kde rozhodnete o odchodu, udělejte zakládající ČS nového spolku, viz. web Leoše Dvorského, ta schválí členské příspěvky, funkcionáře, registraci, zase viz web.
 6. K zápisu do veřejného rejstříku potřebujete údaje, tak jak jsou v našem případě, stanovy, zápis ze zakládající ČS se členy výboru (doporučuji jen 3 členy kvůli jednoduchosti), důležitý je předseda RK, který je navíc a nesmí být členem statutárního orgánu – v našem případě výboru. Potřebujete souhlas s umístěním sídla (všechny formuláře viz Včelařství č.10/2015),
  viz. např.
  http://www.vcelarstvi.cz/files/zmena_naz...9-2015.pdf
  dále čestné prohlášení každého člena statutárního orgánu - výboru (moc si jich tam nedávejte – tak 3-5) viz.
  http://www.vcelarstvi.cz/files/zmena_naz...9-2015.pdf
 7. Zbytek za vás udělá právník, pak musíte k notáři ověřit podpisy a pošlete.
 8. Až dostanete rozhodnutí z příslušného soudu, který vede spolkový (ale i obchodní) rejstřík, zřekněte se písemně práva na odvolání (nemusí být podpisy ověřeny notářem), urychlíte zveřejnění (to je vlastně až termín, kdy váš nový spolek vznikl).
 9. Pokud jste již odvedli členské příspěvky, máte smůlu. V opačném případě je třeba je odvést ČSV za členy, kteří nevstoupí do nového spolku. Mějte své finance v pořádku. Můžete těm, kteří ve starém spolku zůstanou převést zpět jejich (podíl na majetku, bude-li to třeba)
 10. Založíte účet pro nový spolek např. u ERA (jediná banka nemá pro nevýdělečné organizace poplatky za vedení účtu) a tam vložíte z pokladny nového spolku všechny členské příspěvky, odkoupíte majetek.
 11. Po určité době přijde čas na založení zastřešující organizace spolků. Třeba Ústředí včelařských spolků. Na to se nejvíce těšíme. To totiž bude společenství plnoprávných spolku tj. s plnou právní subjektivitou, kteří budou moci se rozhodovat o tom, zda setrvají v tomto společenství nebo zda odejdou se svým majetkem. Nebudou to vazalové, kteří mají pouze odvozenou právní subjektivitu od hlavního spolku.
Pozor !!! Kdo chce, ten nehledá důvody, ale hledá řešení Smile

Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s. (VSMBO) 14.12.2015
Zpracovali: Leoš Dvorský, Jiří Šturma
Dobrý večer přeji a děkuji. Teď už jen zbývá počkat jak se vyjádří staršinové "rodu" , a můžeme se vydat svou cestou. Jestli jsem to dobře pochopil tak do konce roku musejí spěchat ti ,kteří mají nějaký spolkový majetek. My co máme pár stokorun a poloprázdnou knihovnu se můžeme trhnout kdykoliv . Je to tak? Jara Viliš
OK, pochopil Wink
Dobrý večer pane Šturma. Již by mně to nemuselo zajímat ale přesto se zeptám , 1: kdo bude likvidovat původní ZO? 2:Nezůstane po ZO díra o kterou se budou muset podělit okolní ZO/členové? S pozdravem JV
Asi ano na obě otázky. Snad to bude řešit OO. Já nevím a celkem to už nemůžu jako nečlen řešit a tím pádem to neovlivním. Kdo ze včelařů regionu bude mít zájem o členství bude vítán. V soucasné době jsou našimi členy i včelaři z Hrubé Skály (19 členů), což je od MB cca 30 km. Přesto k nám vstoupili i když jsou nejen z jiného okresu (Turnov), ale i jiného kraje (Liberecký). Vše lze zvládnout když je oboustranná snaha.
Mě by zajímalo jak probíhá vypořádání se s členy, kteří se nepřidají? Ve Vašem případě jich nebylo tolik, ale i tak jak jde o peníze i jeden je hodně. Nemají pocit, že je připravujete o nějaký finanční podíl a podíl na případném hmotném a hlavně nehmotném majetku? Jak jste to, prosím, řešili nebo řešíte?PetrM - Za duplicitní příspěvky se omlouvám. To já poprosil Jiřího jestli by založil nové téma pro přehlednost a oddělenost od tématu sjezdu, který je již minulostí a bude se tam řešit asi jiný pro mnohé nepřínosný obsah než návod a informace jak postupoval PRVNÍ.
Viz. bod 9. posledni věta
Mě moc nezajímá obecný bod v návodu, ale jak to konkrétně měli a jak se s tím vypořádali. Tedy jestli by se nepodělili o zkušenosti.
Jaké se dá pro nový spolek sjednat pojištění? Nějaký ekvivalent náhrad za škody způsobené morem, krádeží, pro případ zranění atd.? To bude určitě častá otázka.
Myslím, že škody způsobené morem pojištění u ČSV neřeší. Případné náhrady za nařízené pálení hradí MZe.
Odškodnění za likvidaci je od státu, nikoliv ze SF. ČSV je zprostředkovatel.
Krádeže ty jsou řešeny přes SF. Ten si ale také jak V Mladé Boleslavi můžete zřidit nebo se individuálně pojistit.
Nevím, jestli je to nejlepší řešení odejít komplet.
Já si myslím, že nejlěpší je udělat oddělek, a ti co chtějí a jsou alespoň mírně aktivní, vstoupí.
Taková jemná forma selekce.Cool
Jsou členové schopnější a méně schopní, tak jako v jiných částech společnosti. (Mladí, stŕední věk a ti nejstarší) principem spolku je to aby si pomohli navzájem. Někdo prací, jiný zkušenostmi. Vždy je to ale o tom, že někdo táhne víc a jiný se trochu veze. Jde jen o to, zda ti co táhnou to chtějí akceptovat a míra jejich zatížení odpovídá míře jejich nadšení pro společnou věc. A to se u nás povedlo. Minimálně výbor a dů věrníci zatím táhnou.Wink
Fandím Vám. Ještě bych se zamyslel, zda-li by nebylo lepší v nové organizaci najít i nový název pro funkci "důvěrník".
Servisman, pan Včelka, včeloperátor, včelvěrník Big Grin
Neblbněte v názvu to není. Jde o to, aby byl v okruhu někdo, kdo chce, ví a může pomoc. Nic za včelaře neděláme, držíme se toho "voják se stará, voják má" , ale když požádá, tak mu pomůžeme. Od začínajícího až po toho, kdo už pro stáří nemůže.
Je to v podstatě takévý výkonný asistent vedení spolku v terénu ... Kolega na telefonu ... Big Grin
Jiří
... chtěl jsi říci přítel na telefonu ... jak kulantně chodíš kolem Big Grin
Dotaz na pojištění členů již zde padl a odpověď jsem asi nezaznamenal. Jak řešíte pojištění členů na škody způsobené včelařskou činností? Řešili jste to? Případně máte to v plánu?
Toto mi nikdy nebylo jasné. Proč to někdo potřebuje od spolku. Čtením mé pojistky domu a příslušenství - toho na zahradě - kurníky, úly atd, i pojištění domácnosti - odpovědnost za škodu způsobenou členy rodiny. Proč to potřebuji navíc?
Napadá mě jedině spolková činnost - to byl hlavní důvod proč se pojišťovala PSNV (ale má i odpoěvdnost čelnů) - když se něco stane na organizované akci.
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Referenční URL's