Toto fórum používá cookies
Toto fórum využívá cookies pro ukládání vašich přihlašovacích údajů, pokud jste zaregistrováni. Pokud nejste, ukládá vaší poslední návštěvu. Cookies jsou malé textové dokumenty uložené na vašem počítači. Cookies uložené tímto fórem mohou být použity pouze na této webové stránce a nepředstavují žádné bezpečnostní riziko. Cookies na tomto fóru také ukládají konkrétní témata, která jste si přečetli a kdy jste je naposledy četli. Prosím potvrďte, zda chcete přijímat nebo odmítnout toto nastavení cookies.

Cookie budou uloženy ve vašem prohlížeči bez ohledu na volby, aby se zabránilo opětovnému pokládání tohoto dotazu. Budete mít možnost změnit nastavení pro soubory cookie kdykoliv pomocí odkazu v zápatí.


Hlasování: Souhlasíte se současným diskutovaným znění vyhlášky?
Ano
Ano, ale souhlasil/a bych i s původním návrhem
Ne
Ne, ale souhlasil/a bych s původním návrhem
Ne, a nesouhlasil/a bych ani s původním návrhem
[Ukázat výsledky]
 
Odpovědět 
 
Hodnocení tématu:
  • 4 Hlas(ů) - 4.75 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Důležité Návrh na změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.
Autor Zpráva
Zdeněk Klíma Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 309
Připojen(a): 10.11.2010
Hodnocení:  
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #1
Návrh na změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.
Jelikož jsem dnes byl účastníkem jednání na Mze ohledně možné změny vyhlášky upravující tlumení moru včelího plodu, chci vás seznámit s jejím průběhem a některými postřehy.

Předně jen připomenu krátkou anabázi – trojice autorů Ing. Květoslav Čermák, CSc. (Mendelova společnost pro včelařský výzkum, o.s.), Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (Mendelova univerzita Brno) a MVDr. Zdeněk Klíma (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno) předložili návrh na změnu legislativy upravující tlumení moru včelího plodu.
Součástí komplexně pojatého návrhu byly mimo jiné preventivní a ozdravná opatření a především změna v přístupu z příliš ofenzivního na „rozumně“ ofenzivní se zachování potřebných opatření, které nemohou zhoršovat ani při částečné eliminaci včelstev na stanovišti nákazovou situaci. V posledních letech bylo příliš mnoho situací v praxi, kdy jediné včelstvo s nálezem klinických příznaků znamenalo likvidaci celého stanoviště bez ohledu na počet včelstev na stanovišti, úrovně zoohygieny chovu. Byla a jsou velmi často utrácena a pálena včelstva nejen bez výskytu klinických příznaků, ale i původce choroby byť i ve stadiu spor. Navíc tento postup radikální likvidace včelstev popírá jakoukoli přirozenou odolnost včelstev a eliminuje z populace včel velmi kvalitní geny včelstev, které byť pod tlakem spor, na stanovišti nejen, že klinicky nepodlehnou, ale po čase u nich dochází i k eliminaci spor. O tato včelstva nám jde především, tato včelstva prostě již dále nesmíme utrácet a pálit!!!

V podaném návrhu byly ve stručnosti především tyto změny:
- na stanovišti s výskytem klinických příznaků u včelstev do 25% počtu včelstev na stanovišti se utrácí a pálí pouze tato klinicky pozitivní včelstva
- u ostatních včelstev se provede radikální obměna díla, dezinfekce vybavení (rámky, nástavky, dna)
- do roka je nutno pro zrušení ochranného pásma provést na tomto stanovišti vyšetření měli – pokud bude záchyt a vyskytnou se klinické příznaky byť u jednoho včelstva – likvidace utracením a spálením všech včelstev na stanovišti (současně platná metodika)
- při vyšší incidenci klinických příznaků u vyššího počtu včelstev než 25% včelstev na stanovišti radikální eliminace celého stanoviště (všech včelstev jako doposud).

Od podání návrhu už uběhlo půl roku. Neustálá další jednání probíhají a včelaři o nich mnoho neví. Rozhodl jsem se zde Vás včelaře informovat o stavu věcí, protože se bohužel toto téma stalo pro některé účastníky jednání spíše politickou otázkou, což není na místě. Dochází tak mnohdy ke zkreslování nechtěnému či snad i záměrnému a to není dobře. Kolega Přidal, který by za předkladatele návrhu přítomen všech jednání sice o těchto jednáních i našem návrhu podrobně informoval i ve svém příspěvku na podzimním včelařském semináři ve Zbýšově, záznam si můžete pustit na webu http://www.psnv.cz/index.php?option=com_...Itemid=132 ,ale nemá čas na to, trávit ho zde na diskuzních forech, proto sem informaci dávám já, který sem občas zavítám.

Jednání se od podání původního návrhu nesla v duchu oklešťování našeho návrhu. Přechodně byla dokonce vypuštěna celá kapitola prevence vzniku moru včelího plodu, což jsme považovali za nepřípustné. Tato kapitola je naštěstí nyní alespon v základní formě součástí posledního návrhu.
Byl doplněn v rámci minulých jednání požadavek (buď ze strany SVS, ČSV nebo Dolu – nikdo jiný kromě navrhovatelů není součástí jednání) na podmínku pro částečnou eliminaci na 20 včelstev na stanovišti. Oponovali jsme, že to není ani tak o počtu včelstev, jako o zoohygienické úrovni chovu – který ale není možno jednoznačně legislativně definovat. Každopádně, ten kdo tuto změnu prosazoval, by značný počet včelařů s menším počtem včelstev z těchto změn fakticky vyloučil. Tento návrh byl při dalším jednání stažen.

Z dnešního jednání:
Přítomni Dr. Semerád (SVS), Ing. Kamler (VÚVč v Dole, s.r.o.), Dr. Švamberk (ČSV, o.s.), Ing. Mandík (ČSV, o.s.), Ing. Havel (agrární analytik), Ing. Přidal (MENDELU) Dr. Klíma (VFU Brno) – plus dva zástupci legislativních oddělení, jednání řídil Ing. Pondělíček (MZe).

Pokusím se o předání faktů, i když si neodpustím občasný komentář.

Dr. Švamberk jednání uvedl s tím, že s návrhy jako zástupce 97% českých včelařů nesouhlasí a trvá na stávajícím znění vyhlášky. Uvedl, že navrhované změny budou znamenat nebezpečí většího šíření MVP. Uvedl také, že ČSV nebyl od počátku součástí těchto jednání.

Předně jednání byl od počátku přítomen zástupce Cechu profesionálních včelařů. Pokud mě paměť neklame, Cech je součástí ČSV. Pokud tedy jedna ruka v ČSV neví, co dělá druhá, nevím, proč by to měli řešit ostatní účastníci jednání.
Byli jsme s kolegou Přidalem nuceni opět znovu zdůvodňovat naše návrhy, protože očividně stále je odpůrci navrhovaných změn patřičně nepochopili.
Cílem není nijak stávající metodiku „změkčovat“ jak je nám podsouváno. Mysleli jsme naopak na maximální důslednost opatření. Avšak tato opatření nesmějí vést k likvidaci zdravých včelstev a včelstev, která nákaze odolala. Právě toto se při dosavadním uplatňování stávající vyhlášky často děje.
Samozřejmě jsou případy, kdy by bylo žádoucí stanoviště při výskytu klinických příznaků vzhledem k zoohygienické úrovni chovu i úrovni včelaře likvidovat spolu se včelařem (odpusťte mi trošku nadsázky), ale i na to je pamatováno.

Ing. Mandík uvedl, že se tato likvidační opatření netýkají ani 1% včelstev ročně, proto nevidí důvod, proč ustupovat od radikální eliminace i zdravých včelstev, kdy jsou na stanovištích klinické příznaky byť u jediného včelstva.

Ing. Kamler navrhl, aby byla hranice eliminace pouze klinicky pozitivních včelstev snížena na 15 % počtu včelstev na stanovišti. Jako navrhovatelé jsme tento požadavek kompromisně akceptovali. Je velmi těžké odhadnou od stolu tato procenta, jestli 25 % nebo 15 % je ta správná hranice. Ukáže jen praxe. Z praxe v ČR však již víme, že hranice 50 % je příliš vysoká. Jedná se o přílišné promoření chovu, kdy bez provedení ozdravných opatření nebyla tato metodika v některých případech účelná.

Ing. Havel uvedl, že současný stav je vzhledem k podnětům ze včelařské veřejnosti neudržitelný a že je nutné provést změny. Přiklonil se ke znění, které navrhovatelé podali. Zdůraznil však také, že výsledkem jednání může být také neprovedení jakýchkoliv změn. Je však potřeba včelařské veřejnosti sdělit kdo a proč těmto změnám trvale brání.

Ing. Přidal reagoval na slova Dr. Švamberka o pochybnostech přirozené odolnosti včelstev (která je však neoddiskutovatelná a podložena mnoha vědeckými pracemi) tím, že včelstva, která odolala infekčnímu tlaku, jsou z chovatelského hlediska velmi cenná. Je však nutno chápat, že je to jen jeden z možných benefitů navrhovaných změn. Není možno si tyto změny vykládat tak, jak zaznělo z úst Dr. Švamberka, že chtějí navrhovatelé trvale udržovat původce moru včelího plodu v co nejvyšší míře, aby mohli šlechtit včelstva na odolnost proti moru včelího plodu. To je prostě jen nepochopení a vytrhování věcí z kontextu, které na podobná jednání prostě nepatří!!!

Tolik ve velké stručnosti alespoň stěžejní body, které zazněly. Nepředkládám tady žádný podrobný záznam jednání, jen stěžejní body a diskutovaná témata.
S našimi argumenty pro změny Vás čtenáře fora pokud bude mít zájem, mohu seznámit podrobněji. Je to nyní ale již nad rámec tohoto příspěvku.
Přikláněl bych se pokud bude zájem zde vyvěsit původní navrhovanou podobu a znění, které je nyní připomínkováno jako poslední kompromisní varianta. Jakmile z MZe dorazí, dám ji sem, ať jste v obraze. Návrh jsem nepředkládal jako předseda PSNV, ale je to spíš průnikem mých aktivit v Mendelově společnosti pro včelařský výzkum (MSVV), Pracovní společnosti nástavkových včelařů a prací na VFU Brno (Veterinární a farmaceutická univerzita). Mandát na základě programových konferencí z loňského roku od členů PSNV, kteří tyto změny požadovali, ale mám a tak cítím svoji povinnost je ještě nad rámec Moderního včelaře, e-Věstníku, který členové dostávají a webu PSNV je informovat třeba i takto.
Omlouvám se za dlouhý příspěvek.

Pokud správci fora umožní, navrhuji po vyvěšení návrhu novelizace vyhlášky provést zde na foru takové malé referendum, zda s navrhovanými změnami souhlasíte nebo nikoli. Pro referendum nemá žádné včelařské občanské sdružení prozatím žádný nástroj ani zvolenou formu. Přpadá mi, že tento web je prozatím nejrychlejší a nejvíc věrohodnou formou takového vyjádření. Je ošetřeno vícenásobné hlasování atp. Dávám jen jako návrh. Díky


Přiložené soubory
.doc  299_2003_01 - Původní návrh - Čermák - Přidal - Klíma.doc (Velikost: 42,5 KB / Stažení: 252)
.doc  299_2003_07_II - Současné diskutované znění.doc (Velikost: 37 KB / Stažení: 237)
.pdf  299_2003_01 - Původní návrh - Čermák - Přidal - Klíma.pdf (Velikost: 81,87 KB / Stažení: 31)
.pdf  299_2003_07_II - Současné diskutované znění.pdf (Velikost: 98,15 KB / Stažení: 29)
(Tento příspěvek byl naposledy změněn: 29.01.2013 0:53 od Zdeněk Klíma.)
Hlasování:
29.01.2013 0:43
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
NB1 Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 1.763
Připojen(a): 20.02.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Vykání
Příspěvek: #2
RE: Návrh na změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.
(29.01.2013 0:43)Zdeněk Klíma napsal(a):  Jelikož jsem dnes byl účastníkem jednání na Mze ohledně možné změny vyhlášky upravující tlumení moru včelího plodu, chci vás seznámit s jejím průběhem a některými postřehy.

...

S našimi argumenty pro změny Vás čtenáře fora pokud bude mít zájem, mohu seznámit podrobněji. Je to nyní ale již nad rámec tohoto příspěvku.
Přikláněl bych se pokud bude zájem zde vyvěsit původní navrhovanou podobu a znění, které je nyní připomínkováno jako poslední kompromisní varianta.

Myslím, že je málo Vám poděkovat jen palcem nahoru (i když to udělám také).
Proto děkuji za Váš příspěvek seznamující s problematikou reakcí napsání příspěvku.

Myslím, že je na místě říci, když má příspěvek co říci k danému tématu "Mor včelího plodu" (a to je po dlouhé době právě tento) tak se nedá považovat za dlouhý a nic neříkající.

Za sebe říkám (né jako někdo za 97% včelařů, kterých se nezeptal): já jako čtenář fóra mám zájem o seznámení podrobněji, které nabízíte. Doufám, že ani ze strany dalších čtenářů a ani administrátorů není opačný zájem.

Nyní Vám všem, kteří pracujete na změně z ofenzivního řešení na "rozumně ofenzivní řešení" vyjadřuji podporu tím, že sem připraven i z ČSV vystoupit, pokud bude nadále zastávat postoj utajovat informace a neseznamovat s průběhem jednání. Nechci být ten, kdo přináší vodu "žábě na prameni".
Hlasování:
29.01.2013 17:37
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Ivík Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 1.112
Připojen(a): 14.02.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #3
RE: Návrh na změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.
I návrh PSNV je návrhem kompromisním, není jiná možnost, musí se snažit dělat krůčky, protože pořádné kroky neprojdou. Proto také velmi zvažuji další členství v ČSV z více rozličných důvodů. I když jsou názory, že Svaz je třeba reformovat "od spodu". Pak si ale kladu otázku, zda vystoupení většího počtu lidí, nebude reformou rychlejší. Jistě bych v okolí dokázal strhnout více mladších včelařů k tomuto gestu. Protože v současné době jsem jedním z oněch 97%, kteří "prý" podporují současnou metodiku.
Hlasování:
29.01.2013 18:02
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
PetrM Offline
Administrátor
*******
Administrators

Příspěvků: 3.020
Připojen(a): 07.09.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání

Facebook YouTube
Příspěvek: #4
RE: Návrh na změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.
Zdeňkovi jsem již poslal mail. Jakmile budu mít soubor s návrhem, přesunu příspěvky do nového tématu a vytvořím hlasování.

Díky za tyto aktivity.

Langstroth 2/3 – Praha
Hlasování: Ivík (+1), ing. Rostislav Pešek (+1), KaJi (+1), Josef Bárta (+1)
29.01.2013 18:39
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
misan Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 1.901
Připojen(a): 11.06.2012
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #5
RE: Návrh na změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.
(29.01.2013 0:43)Zdeněk Klíma napsal(a):  na stanovišti se utrácí a pálí pouze tato klinicky pozitivní včelstva

To odporuje "potrebám" starostov pri riešení susedských vzťahov v intraviláne.
Poväčšine práve starosta dá vyšetriť zdravotný stav včelstiev a vyrieši tým sťažnosti susedov.

Večný učeň
Hlasování: KaJi (+1)
29.01.2013 18:42
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
NB1 Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 1.763
Připojen(a): 20.02.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Vykání
Příspěvek: #6
RE: Návrh na změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.
Taky dost přemýšlím o slovu reformovat od spodu. Jenže na druhou stranu si říkám, jestli je správné abych se obětoval a dělal nějakou aktivitu a práci za "pasivní včelaře; za včelaře, kteří mají na stanovišti bordel; kteří už přece všechno vědí a nějaký cucák jim nebude dávat rady atd".

Jestli není lepší hledat jinou cestu a nést zodpovědnost sám za sebe. Nechat svaz spokojeným s výsledky hospodaření, které "nějak nedokázali schovat pod pokličkou a prosakují na povrh" třeba několika miliónová pokuta od FÚ, použití peněz ze Svépomocného fondu na jiné účely, než ke kterým byl založen ...

Ale to bych odběhl od tématu MOR VČELÍHO PLODU. Takže případné reakce SZ nebo v tématech ohledně ČSV.(29.01.2013 18:39)PetrM napsal(a):  Zdeňkovi jsem již poslal mail. Jakmile budu mít soubor s návrhem, přesunu příspěvky do nového tématu a vytvořím hlasování.

Díky za tyto aktivity.

To je rychlost - takhle kdyby aktivní byli všichni včelaři tak to by se včelařilo Big Grin
(Tento příspěvek byl naposledy změněn: 29.01.2013 19:03 od NB1.)
Hlasování: PhDr. Jarmila Píchová (+1), Miroslav Škvarek (+1)
29.01.2013 18:55
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
jdjd Pryč
Posting Freak
*****

Příspěvků: 813
Připojen(a): 29.10.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #7
RE: Návrh na změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.
Na webu (tuším, že ČSV, ale nyní to nemohu dohledat), byl dostupný dokument "VÝKAZ o VČELAŘSTVÍ v ČR v roce - 2012 - sumární sestava - ČESKÁ REPUBLIKA", datovaný k 16.01.2013.

Z 46 877 včelařů jich mělo 18 531 1-5 včelstev.
Tedy cca 40 % včelařů.
15 % z 5 včelstev je 0,75 včelstva.
Až od 7 (včelstev) je 15 % číslo vyšší než 1.
Tudíž 15% hranice se cca 50 % včelařů nebude vůbec týkat, resp. pro ně nenastane žádná faktická změna.
Při hranici 25 % klinicky nemocných včelstev by se o nápravu mohli snažit všichni včelaři, kteří mají 4 a více včelstev na stanovišti. Kolik to je procent nedokáži přesně vyčíslit, ale lze se domnívat, že 3 a méně včelstev má skutečně jen málokdo...

Proč tento kompromis?
Osobně by mi přišel lepší kompromis ve smyslu, že včelař může požádat o likvidaci celého stanoviště i při nižší, než 25% promořenosti. Bylo by to na jeho rozhodnutí. Je otázkou, jak pak s náhradami, ale to je věc už jiná.
(Tento příspěvek byl naposledy změněn: 29.01.2013 19:24 od jdjd.)
Hlasování:
Madra (+1), apach (+1), Marek Konvičný (+1), KaJi (+1), Josef Beneš (+1)   Zobrazit vše

29.01.2013 19:22
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Bobr Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 800
Připojen(a): 26.04.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #8
RE: Návrh na změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.29.01.2013 19:41
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
jdjd Pryč
Posting Freak
*****

Příspěvků: 813
Připojen(a): 29.10.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #9
RE: Návrh na změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.
Ano, díky.
Byť neznám metodiku, jak k těm číslům došli, lze se z nich sem tam k něčemu odpíchnout.
Přesné to ale asi bude jen za těch 97 % členů - jestli... Už jen to, že oněch 1255 nečlenů ČSV nazývají neorganizovanými včelaři o něčem vypovídá...
29.01.2013 19:51
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Bobr Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 800
Připojen(a): 26.04.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #10
RE: Návrh na změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.
metodika zjištování těchto čísel je naprostá jednoduchá - jde o to co kdo nalžeme do papíru ohledně dotace D129.01.2013 19:56
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Aleš Molčík Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 743
Připojen(a): 21.10.2012
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #11
RE: Návrh na změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.
Tak, aby také nahoře dořešily, kdo bude kliniku hledat a co za to. Já už tohle "pochůzkaření" mám za sebou a jsou to akce za trest, ale mělo by se to prezentovat tak, že je to za odměnuBig Grin.

Jsem úplně normální člověk, mám dvě nohy, dvě ruce a dvě hlavy.
Hlasování: KaJi (+1), Tomáš Plevan (+1)
29.01.2013 19:58
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Havelka Jan Offline
Super Moderátor
******
Super Moderators

Příspěvků: 4.878
Připojen(a): 17.04.2010
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #12
RE: Návrh na změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.
(29.01.2013 19:22)jdjd napsal(a):  ...
Při hranici 25 % klinicky nemocných včelstev by se o nápravu mohli snažit všichni včelaři, kteří mají 4 a více včelstev na stanovišti. Kolik to je procent nedokáži přesně vyčíslit, ale lze se domnívat, že 3 a méně včelstev má skutečně jen málokdo...

Něco málo napověděl včelařský dotazník. Nedá se to brát jako věrohodný podklad, ale alespoň trochu naznačí. Zde je graf týkající se počtu včelstev (0-50 včelstev).

Optimal + Vigor, Šumpersko, 300 m.n.m.
Mendelova společnost pro včelařský výzkum, chov matek
30.01.2013 7:30
Navštívit uživatelův web Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Miroslav Škvarek Offline
Junior Member
**

Příspěvků: 32
Připojen(a): 15.04.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #13
RE: Návrh na změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.
K názoru jdjd se příkláním i když s určitou opatrností , proto že jak znám některé včelaře bylbych pro variantu jak už tu někdo popsal "S likvidaci nemocných včel zlikvidovat i včelaře" . Určitě si sposta z Vás všimla , že u některých včelařů je pořádek na stanovišti
i dílo je většinou v pohodě. Naopak i když jich není mnoho (doufám) když dojdete na stanoviště často se nemůžete pro samý binec ani k úlum dostat. Největší šok jsem zažil když včelař po roční přestávce (Nález MVP) si pořídil nové úly ale dával do nich dílo černé jak boty - prý matky na nové rámky nechcou klást. Může mi někdo vysvětlit jak může takový "Také včelař" takhle fungovat????
Navíc bych moc za to nedal že to jsou jeho původní rámky které se mu podařilo někde zašít před spálením.Jediné štestí pro mne že je asi 40km vzdušnou čarou ale co jeho sousede to si asi ani on neuvědomuje.
30.01.2013 11:02
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
liptaka Offline
Member
***

Příspěvků: 65
Připojen(a): 02.10.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #14
RE: Návrh na změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.
(30.01.2013 11:02)Miroslav Škvarek napsal(a):  Naopak i když jich není mnoho (doufám) když dojdete na stanoviště často se nemůžete pro samý binec ani k úlum dostat. Největší šok jsem zažil když včelař po roční přestávce (Nález MVP) si pořídil nové úly ale dával do nich dílo černé jak boty - prý matky na nové rámky nechcou klást. Může mi někdo vysvětlit jak může takový "Také včelař" takhle fungovat????

Môže fungovať hlavne preto že všetci ostatní poriadny,tolerantný ĽUDIA musia rešpektovať tzv. ľudské práva a preto každý blbec si myslí že môže robiť čo sa mu zapáči, áno je potrebné dodržiavať ľudské práva ale len u tých ktorí sa správajú ako ĽUDIA.

účastník hnutia Šanca pre včely
Hlasování: tom.50 (+1), gusto (+1)
30.01.2013 13:50
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
PetrM Offline
Administrátor
*******
Administrators

Příspěvků: 3.020
Připojen(a): 07.09.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání

Facebook YouTube
Příspěvek: #15
RE: Návrh na změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.
Jak jsem psal, tak jsem udělal - příspěvky jsem přesunul do tohoto nového tématu.
Do prvního příspěvku přidal soubor s návrhem trojice autorů Ing. Květoslav Čermák, CSc. (Mendelova společnost pro včelařský výzkum, o.s.), Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (Mendelova univerzita Brno) a MVDr. Zdeněk Klíma (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno) a soubor se současným diskutovaným znění, do kterého mnoho původních změn neprošlo.
A nahoře je anketa pro vaše vyjádření k těmto dokumentům.

Langstroth 2/3 – Praha
Hlasování: PhDr. Jarmila Píchová (+1), KaJi (+1), Jiří Matl (+1)
01.02.2013 11:42
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
NB1 Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 1.763
Připojen(a): 20.02.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Vykání
Příspěvek: #16
RE: Návrh na změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.
Myslím, že málo lidí se prokliká do tohoto vlákna a vyjádří názor v anketě!

Osobně bych uvítal, kdyby administrátoři kontaktovali všechny registrované členy soukromou zprávou - kde bude informace ke změně vyhlášky s odkazem a prosbou o vyjádření názoru v anketě. Nebo aspoň, prosím, odkaz k anketě umístit na úvodní stránce.

Jinak bude anketa pro dvacet lidí a nebude mít vypovídací hodnotu!
Hlasování: Peťule (+1), misan (+1)
04.02.2013 19:33
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
misan Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 1.901
Připojen(a): 11.06.2012
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #17
RE: Návrh na změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.
V ankete chýba položka

"Ne, a nesouhlasil/a bych ani s původním návrhem"

Skrátka pre mnohých je aj ten pozmenený návrh málo tolerantný.
A samozrejme NB1 má pravdu.

Večný učeň
04.02.2013 19:48
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
PetrM Offline
Administrátor
*******
Administrators

Příspěvků: 3.020
Připojen(a): 07.09.2009
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání

Facebook YouTube
Příspěvek: #18
RE: Návrh na změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.
Přidal jsem pátou volbu a v současné chvíli rozesílám mailem informaci o hlasování.

Díky za připomínky.

Langstroth 2/3 – Praha
Hlasování: patala.alois (+1), PhDr. Jarmila Píchová (+1), Adamkrt (+1), Jiří Matl (+1)
04.02.2013 20:50
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Radek Krušina Offline
Senior Member
****

Příspěvků: 333
Připojen(a): 21.10.2010
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #19
RE: Návrh na změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.
Jen pro doplnění svého hlasu, který byl pro druhou možnost v pořadí.
Lépe by se mi hlasovalo pro formulaci:

Ano (jako menší zlo), ale preferoval bych původní návrh.
Shy
Hlasování: Josef.48 (+1), Marek Konvičný (+1), Jan Vondrák (+1), Jiří Matl (+1)
05.02.2013 12:03
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
RadimO Offline
Member
***

Příspěvků: 138
Připojen(a): 18.01.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #20
RE: Návrh na změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.
To je to kouzlo demokracie, že za mne mluví někdo, s kým zásadně nesouhlasím. Dr. Švamberk měl krátký, doslova "ohnivý" proslov na kurzu prohližitelů včelstev. Pálit, pálit, pálit. Pokud jsme se o tom s některými kolegy bavili, tak s ním nesouhlasil skoro nikdo, ale kdybychom se ozvali, už tak napjatý čas na přednášku bychom nevyužili vůbec, takže jsme mlčeli. Stejně bychom jej nepřesvědčili. V biologii se moc nevyznám, ale uvedl bych příklad z historie:
S hmyzem to srovnávat neumím, ale prubnu to na lidech. Mor, černé neštovice, tyfus, cholera, lepra. To byly pohromy od nepaměti. Postupně k nám přišly, vybily postupně část obyvatel od 5 do 30% obyvatel a žít zůstala ta část, která byla odolná vůči té chorobě, která právě byla na řadě. Potom se po nějaké době populace zase rozmnožila, až lidí bylo zase tolik, nebo více, než před pohromou. A pak zase přišla jiná pohroma, a situace se opakovala. Výsledkem toho bylo, že se evropská populace víceméně udržovala a dokonce rostla. Pak přišli k indiánům, a spustili na ně všechny choroby naráz. A indiánů zůstalo ani ne 10%. A nebylo to tím, že by je bílí povraždili (to byl s ohledem na úbytek indiánů pouze zlomek), naprostou většinu jich vybila smrtelná kombinace nemocí. Sice to evropanům vrátili syfilídou, ale ti už byli natolik odolní, že to zaznamenali jen tak okrajově.
A teď tu máme něco podobného. A podle včelařských koniášů se pálí vše, bez ohledu na to, že část jich může odolat. Mantra, že neexistuje odolnost, je vyvrácena podle mne historií - včely s morem přece žijí mnohem déle, než lidé můžou pamatovat. A jsou tady. Jen se některé umí bránit lépe, než ostatní. A když je vybijeme, zůstanou jen ty chráněné, sterilní, snad možná některé z nich odolné. A pak přijde další choroba, brouk, roztoč, pavouk, sršeň, houba nebo účinky nějakého -cidu, což vyloučí kombinaci léčiv proti novému nebezpečí a tomu, které tady už je. Případně si vychováme původní nemoc v silnější variantě, kdy už léky nezaberou, aniž by zlikvidovaly i včely.
Kdo si historii nepamatuje, ten je nucen si ji zopakovat.
Spíš by to chtělo nějaký "řidičský průkaz" na včely. A dotaci na školení pro včelaře, místo na spálená včelstva. Pořád si myslím, že šíření chorob je důsledkem nějaké chyby obecné metodiky obrany, případně chyby včelaře nebo okolních včelařů, než obecné nevyhnutelné nutnosti.

Olomoucko, 254 m.n.m.
(Tento příspěvek byl naposledy změněn: 05.02.2013 16:23 od RadimO.)
Hlasování:
Smetana Bohuslav (+1), hadař (+1), Ram (+1), Sokolík (+1), Peťule (+1)   Zobrazit vše

05.02.2013 12:37
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Odpovědět 


Pravděpodobně související témata ...
Téma Autor Odpovědí Shlédnutí Poslední příspěvek
  Důležité:  Návrh vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev 2018 PetrM 90 170.354 08.03.2018 11:18
Poslední příspěvek: vlcek
  Návrh vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev 2016 glen 63 25.509 17.03.2016 2:22
Poslední příspěvek: Medak
  Návrh vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev PetrM 421 189.117 25.06.2015 5:53
Poslední příspěvek: Milan Šimonovský
Lightbulb Návrh nové Metodiky ošetřování včelstev proti roztoči PetrM 8 13.800 02.11.2012 23:06
Poslední příspěvek: Debora

Skok na fórum:


Uživatel(é) prohlížející si toto téma: 1 Host(é)
KontaktyPortálNahoruNa obsahOdlehčený (archivační) módMobilní verzeRSS | Nastavení souhlasu s cookies