Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Hlášení o trvalém stanovišti včelstev
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Toto téma bylo v letošním roce úplně zbytečné číst. Takže škoda času a to i času přispěvovatelů.
Jak se to vezme.
1.) Alespoň se tu probralo, že v tom Zákoně č. 299/2017 Sb. § 79c ostavec (1) písmeno h) udělali zákonodárci či Mze chybu.
2.) Je jasné, že na obec do konce února se již nemusí hlásit neboť paragrafy ve vyhlášce, které říkaly, kdy a co se má na obec hlásit jsou zrušeny vyhláškou č. 428/2017 Sb platící od 26.12.2017 .
Citace:Vyhláška č. 428/2017 Sb
9. § 7 a 8 se včetně nadpisů zrušují.
3.) Formulář na stránkách vcelarství.cz na hlášení na obec je již zbytečný neboť se odkazuje právě na ty dva zrušené paragrafy

No a pokud vám bude někdo chtít udělit pokutu 40 000kč dle Zákona č. 299/2017 Sb. § 79c ostavec (1) písmeno h) za nenahlášení obci, tak se stačí zeptat, podle kterého platného zákona či vyhlášky se na obec hlásí a k jakému termínu a kdo je dle plemenářského zákona pověřená osoba.
Dokonce v lednovém čísle Včelařství to píše pí. Machové v odpovědích na dotazy čtenářů, že už se to na obec hlásit nemusí.
Myslím, že Machová ne.
Spíš Veverka v článku "Výběr stanoviště" strana 17, poslední sloupek.
JJ Smile, nevím proč jsem to přisoudil jí?Big Grin
Včera jsem se ptal na MZE a bylo mi řečeno pokud budete v budoucnu chtít náhradu za otravu včel musí být stanoviště zaregistrováno v portálu farmáře.
Je to vlastně zlepšení komunikace mezi zemědělci a včelaři, kdy zemědělec před plánovaným postřikem se podívá kde jsou včely a informuje o zákroku včelaře.
Dále si tam můžete on- line registrovat stanoviště.
no jen aby tahle náhrada nebyla jako paní Colombová - všichni o ní hodně slyšeli, neviděl ji nikdo ... Cool
(11.01.2018 8:16)Milan Šimonovský napsal(a): [ -> ]Včera jsem se ptal na MZE a bylo mi řečeno pokud budete v budoucnu chtít náhradu za otravu včel musí být stanoviště zaregistrováno v portálu farmáře.
Je to vlastně zlepšení komunikace mezi zemědělci a včelaři, kdy zemědělec před plánovaným postřikem se podívá kde jsou včely a informuje o zákroku včelaře.
Dále si tam můžete on- line registrovat stanoviště.

Zajímavý projekt je i zde: http://www.vcelstva.czu.cz/, http://www.vcelstva.czu.cz/registration/
Možná je to pro Vás již znamé, ale já jsem se o tom dozvěděl nyní pří zemědělském semináři a nestihl jsem to ještě otestovat. Registrují se zde samostatně jak včelaři, tak zemědělci. Pokud jsou zde včelaři zaregistrováni, mají zemědělci informace o včelstvech v okolí a může jim zemědělec z tohoto systému zaslat e-mail o chystaném chemickém ošetření pozemků. Bohužel to není nijak mezi veřejnost šířeno. Podmínkou životaschopnosti by však byla součinnost jak včelařů, tak zemědělců. Včelař si zde může vést podrobnou evidenci o svých včelstvech - viz. příručka: http://www.vcelstva.czu.cz/files/portal_...celare.pdf
Stejně by to snad mohlo fungovat na portálu farmáře. Data z Hradišťka zde již jsou, ale nejsou prozatím zobrazena v mapě. Do portálu mám přístup a jsou zde alespoň u mne data od roku 2006. Samozřejmě vidím pouze údaje o svých stanovištích.
Pořád je ale problém, kolik včelařů je schopno vést evidenci a komunikaci elektronicky, hlavně jak by mohl zemědělec včelaře informovat, aby je nemusel obesílat papírovou formou.
Tímto skutečně hlášení na obec ztrácí význam.
Ono hlášení na obec bylo stejně k ničemu pokud zemědělec na to kašlal.
Měl bych dotaz pro ty z vás kteří vědí nebo jsou prostě jen pozornější než já. Nikde nejsem schopný najít jak dlouho před stěhováním včel musí být nahlášeno stanoviště. Jedná se mi o trvalé stanoviště. Měl jsem za to, že to je 5 dní, někde jsme slyšel 72 hodin před stěhováním včelstev, někde zase 3 dny. Ale nenašel jsme žádnou vyhlášku ani zákon co by to říkal. Prosím někoho kdo to ví ať pošle třeba odkaz na zákon nebo vyhlášku. Děkuji za odpověď.
Stěhování včel je nesmysl.
Smysl má jen uvažovat a realizovat jak se obejít bez jedů ne jen v zemědělství.
Dnes je již zřejmé, že chemizace, hlavně přírodě, z dlouhodobého hlediska je plíživou katastrofou na živočišstvo a tedy i na člověka.
Děkuji za odpověď, ale já je stěhuji na jiné místo né z důvodu jedů, ale že musím Smile Takže otázka stále trvá. Je někde ve vyhlášce nebo zákoně termín jak dlouho předem hlásit nově vzniklé trvalé stanoviště včel? A pokud je v jakém zákoně či vyhlášce, já to nenalezl.
Omluva za nepochopení dotazu.
Jsem poznamenán asi již tím zákonem
Podle § 51 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a odst. 8 písm. c) zákona č. 299/2017 Sb., O rostlinolékařské péči, Vám tímto oznamuji aplikaci nebezpečného (zvlášť nebezpečného) přípravku na ochranu rostlin.
Včelaři se bojí zlodějů a vandalů, stát zveřejnil seznam, kde mají úly
https://trebicsky.denik.cz/zpravy_region...80403.html
Teď už ho zveřejnil i třebíčský deník.
Neptal jsme se samoúčelně. Dle níže citovaného § zákona 326/2004. Sb po novelizaci vyplývá že:

Citace:§ 51
Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při používání přípravků

(1) Profesionální uživatel nesmí ve venkovním prostředí aplikovat přípravky označené jako

a) nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud před aplikací nepostupuje v souladu s odstavcem 2; toto ustanovení se vztahuje i na aplikaci jiných přípravků a látek, jejichž použití je pro včely nebezpečné,

......

(2) Před aplikací přípravků uvedených v odstavci 1 profesionální uživatel je povinen

a) zjistit prostřednictvím evidence hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat podle zákona o zemědělství informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a minimálně 48 hodin před provedením aplikace oznámit dotčeným chovatelům včel aplikaci přípravku,

......

(5) Chovatel včel je povinen oznámit podle plemenářského zákona pověřené osobě údaje k umístění stanovišť včelstev.

......

(8) Prováděcí právní předpis stanoví

......
c) podrobnosti k ochraně včel, zvěře a některých dalších necílových organismů41) při použití přípravků.

Z toho vyplývá ta nešťasná lhůta 48 hodin předem. Ale z odst. 5 nevyplývá lhůta do kdy mám hlásit stanoviště. Pokud tedy neexistuje jinde, tak se může stát že přestěhuji svá včelstva do dosahu postřiku o kterém nebudu vědět, protože mi ho prostě nemohly oznámit na jaře když jsme tam ty včely neměl. A všichni kdo začnou včelařit letos, řekněme v červnu, tak se to také nedozví, protože zemědělci v domění že to již ohlásili nic dalšího nenahlásí.
V případě že bych ale musel nahlašovat dejme tomu nejpozděni 5 dní před umístěním včelstev stanoviště. Zemědělec by měl jasně danou hranici kdy má nahlásit postřik tak aby byly podchyceny všichni včelaři.
Z toho plyne můj dotaz - ponechal bych stranou formu, jde o to nalést věcný argument (dle mého názoru je to doba vzniku stanoviště a následně doba přesunu včel do tohoto stanoviště) a usměrnit tok věcí tak aby byly spokojeny všechny strany (jestli je to vůbec možné).
Honza
Dnes odpověď místního farmáře (bývalého včelaře).

Je vidět, že se vyznáte. Jediný komu nemusím vysvětlovat o co jde.
Pokud vyjdou prováděcí předpisy, tak se přizpůsobíme. Tato změna způsobila, že hlášení podléhá téměř každý den, viz např. nekvetoucí porosty, a i aplikace jednu hodinu po zasetí.
Když nebudeme stříkat my, v okruhu 5 km bude stříkat určitě někdo jiný.

Co na to říct ...
... že je vlastně jedno zda zemědělec napíše budu stříkat od 1.4. do 30.10. nebo 100 zemědělců napíše 5x konkrétní den stříkání neb se v okruhu 5km stříká deno-denně. Prostě v sezóně zavři včely a otevři je na zimu- tedy pokud chceš aby nebyly náhodou postiženy postřiky.

Jak vidno, problém bude asi jinde.
Mě dnes přišlo toto.
Na ty vaše příspěvky,ať je to zde nebo v jiném vlákně.
Odpověď na ta oznámení : Oznamuji vám otravu včelstev ve dnech / dopsat datum kdy to napsali ,že budou stříkat / zároveň
odesílám na SVS.

Kdo je chytrý pochopí - kdo ne jeho škoda!!!!! F.V.
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Referenční URL's