Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Dotace EU
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
(27.01.2016 14:03)JKL napsal(a): [ -> ]Jirka Š. K těm § - to je výplod našich zákonodárců, mě ale zajímá znění písemných požadavků z EU které byly nějak transformovány do těch vyhlášek.
Ostatně jak se shodují s požadavky EU, lze jen odhadovat z nového požadavku EU na navrácení zemědělských dotací za minulé období.

Hledej v EU 2015/1368, EU 1306/2013, EU 908/2014 jsou na netu i v češtině. Studuj Smile
Broňku, tam šlo spíše o rozpor mezi hlašenými stavy do Hradištka a počty včelstev na které se žádalo 1.D, než to, že by šlo o podvod jako takový. I když ve vztahu k podmínkám dotace 1.D šlo zajisté o neoprávněně vyplácené dotace (nesplnění jedné z podmínek). Jenže i tady jsou dvě strany mince. Je dlouho zavedená praxe, že Hradištko zasílá formuláře, které se poté zpětně vyplněné vrací. Ovšem nuikomu již nikdo neohlásil, že byl v Hradištku vyškrtnut. Mnozí se asi domnívali, že když jim to nepřišlo, tak nemají co posilat. Možná také mnozí mysleli, že hlášením stavu ZO mají tuto povinnost splněnu.Prostě i to Hradištko mělo v tomto trochu máslo na hlavě. Ale pravda je, že odpovědný je chovatel,žadatel a je na něm aby podmínky splnil.Další otázka se potom nabízí, jaká je vymahatelnost hlášení do UE, když 30% včelstev nebylo hlášeno a Hradištku tedy potažmo státu to nijak nevadilo.
(27.01.2016 13:55)Ing. Jiří Šturma napsal(a): [ -> ]Tak ještě Tobě. No k tomu, aby spolky nevykazovali 500 členů Včelí stráž, rovných 200 členů Maja atd. To já taky můžu říct, že my mluvíme jménem 20 tisíc včelařů - to je blbost, že ? Nehodnotí se kdo s jakým dobrým nápadem přišel, ale kdo ho má většího, aby si mohl více vyskakovat Big GrinBig Grin

To je snad něco jiného, dokázat že mám tolik členů (už vidím až někdo bude dokazovat 98%Smile
a duplicitní členství:
(27.01.2016 13:50)KaJi napsal(a): [ -> ]
(27.01.2016 13:11)Ing. Jiří Šturma napsal(a): [ -> ]My protože jsme pro průhledné vztahy a transparentnost, aby bylo vidět, že nevykazujeme členy i jiných spolků nebo černé duše, tak jsme dnes na MZe odeslali nejen počet členů, ale i jmenný seznam členů našeho spolku včetně čísel chovatele - ve vazbě na přidělená čísla Českomoravské společnosti chovatelů. Ostatní spolky vyzýváme k témuž postupu. Snad jednou bude pořádek Smile Huh a dotace nebudou vypláceny na 2 a vícekrát vykazované členy.

Tomu nerozumím. Když jsem ve třech včelařských spolcích je nějaká dotace vykazována 3x?

Nic mi do toho není, ale když to zde zaznělo, kdo je ve spolku MB nesmí být jinde?
Nepochopil jsem k čemu ta aktivita směřuje.


Žádný spolek nemůže vědět že jeho člen není členem někde jinde. Smile
A ani to nemůže mít dost dobře ve stanovách.

A už vůbec je pak na debatu, zda spolek musí mít za členy jen registrované včelaře.
Já mám dotaz na naše dva nové přátele ....p.Šturma a p.Matl jak to teda bylo s těmi jednání na Mze?Seděli jste u toho správného stolu spolu ?Neb jste seděli každý v jiné kanceláři a v jiném patře?
(27.01.2016 14:36)MartinP napsal(a): [ -> ]Broňku, tam šlo spíše o rozpor mezi hlašenými stavy do Hradištka a počty včelstev na které se žádalo 1.D, než to, že by šlo o podvod jako takový. I když ve vztahu k podmínkám dotace 1.D šlo zajisté o neoprávněně vyplácené dotace (nesplnění jedné z podmínek). Jenže i tady jsou dvě strany mince. Je dlouho zavedená praxe, že Hradištko zasílá formuláře, které se poté zpětně vyplněné vrací. Ovšem nuikomu již nikdo neohlásil, že byl v Hradištku vyškrtnut. Mnozí se asi domnívali, že když jim to nepřišlo, tak nemají co posilat. Možná také mnozí mysleli, že hlášením stavu ZO mají tuto povinnost splněnu.Prostě i to Hradištko mělo v tomto trochu máslo na hlavě. Ale pravda je, že odpovědný je chovatel,žadatel a je na něm aby podmínky splnil.Další otázka se potom nabízí, jaká je vymahatelnost hlášení do UE, když 30% včelstev nebylo hlášeno a Hradištku tedy potažmo státu to nijak nevadilo.

Nepochybuji že zde nešlo o úmyslný podvod. Jen zanedbání zákonné povinnosti ze strany včelaře. Hradišťko je v tom myslím nevinně - pokud vím, obesílali včelaře 3 roky a teprve pokud potřetí nedostali odpověď, pak včelaře vyškrtli z evidence. Domnívám se, že hlavní problém je v duplicitě hlášení. Jak píšeš, včelaři nahlásili ZO počet včelstev k dotaci a mysleli, že mají splněno. Vymahatelnost by se výrazně posílila, kdyby stát byl důsledný a těch 30 % muselo vrátit dotaci. To by byla ústřední evidence rychle v pořádku. Stejného efektu by bylo dosaženo, kdyby se žádost o 1.D. spojila s hlášením do Hradišťka, třeba tím, že by stát pověřil administrací 1.D. Hradišťko.
(27.01.2016 13:34)MartinP napsal(a): [ -> ]On ten problem je širší. Jde i o to, že CSV jako žadatel národní dotace je z tohoto titulu odpovědný. A pokud tedy např SZIF zjistí, že chovatel XY porušil pravidla a dotaci čerpal neoprávněně tak sankcionuje žadatele tedy CSV a CSV až potom následně vymáhá po chovateli danou částku. S tím jak se množí tendence na vznik nových spolků mimo CSV, tak logicky se otvírá otázka takovéhoto ručení za členy jiných spolků, kteří nejsou součastně i členy CSV a nebo i neorganizovaných žadatelů.
Ovšem problém může být v nastavení EU, kde prý je snad podmínka, že musí být jen jeden žadatel, který toto zaštiťuje.
Takže je otázka, zda je vůbec požadavek aby bylo více žadatelů ze strany EU potažmo státu akceptovatelná.
Ta otázka ručení za nečleny se měla otevřít už dávno a tak za to dávám palec dolu a zajímalo by mě u věty pokud SZIF zjistí, že chovatel porušil pravidla - kolik těch porušení pravidel SZIF zjistil a jestli nedostával jen částky a obsahy žádostí se k němu nedostávají.

Vlastně zajímalo by mě víc tedy jestli porušili i členové a kolik sankcí žadatel od SZIF za tu dobu dostal. Byl někdy o tom někde článek nebo jen takové to strašení minulým předsedou a podobnými pro manipulování a pomlouvání v pohledu na "neorganizované"!
Jaromíre, nemám k disposici konkrétní údaje. Ale takto to prý funguje. Jinak nikoho nepomlouvám, jen nastiňuji některé věci, které se dosud nějak neřešily. Jde tu prostě o princip. Pokud pochybí člen CSV tak je logické, že za něj nějakou odpovědnost nese, ale proč má nést odpovědnost a riziko za někoho, kdo stojí úplně mimo svaz a nemusí se ti nijak zodpovídat.
Takže ještě jednou. Nikoli strašení jen konstatování.
(27.01.2016 17:28)Hyju napsal(a): [ -> ]Já mám dotaz na naše dva nové přátele ....p.Šturma a p.Matl jak to teda bylo s těmi jednání na Mze?Seděli jste u toho správného stolu spolu ?Neb jste seděli každý v jiné kanceláři a v jiném patře?

Za sebe vím, že jsem byl 25.1.2016 od 9 hod. Do cca 12:30 hod.na MZe, zasedací místnost 101 a seděl jsem u dveří na 2 židli Wink
Dobrá, a teď jak a o čem se tam jednalo. Smile Ať to nemáme jen z druhé ruky.Cool
Jo jo, díky za připomenutí. Smile
Ale mě zajímala reakce státních úředníků, jestli byli překvapení nebo jak reagovali.
Požadavek dodat podepsané stanovy mi přijde jako hra o čas zdržovačka - podobně jako když chce dodat státnímu úředníku ověřený výpis z obch. rejstříku - když stát má ten rejstřík ve správě. Stejně tak eviduje spolky a jejich stanovy.
Počet členů spolku je pro státní úředníky k ničemu, jelikož počet členů nemá jednoznačnou vazbu na včelaře - tedy ne každý člen je včelař a já jsem třeba ve třech spolcích a jiný ani v jednom.

Takže typická zdržovačka aby se ti co spolu mluví mohli domluvit co dál, když připravené nevyšlo.
Nemáš pravdu
ledy se asi začaly hýbat viz dnešní mail a naše odpověď na něj a dále i viz zajímavá příloha - naše reakce na Přílohu č.2, část B - "léčebné prostředky"

Vážený pane inženýre,

doplňujeme náš mail z 27.1.2016 a sdělujeme, že dle Vašeho požadavku:

bod A) Stanovy zaslány mailem 27.1.2016
bod B) Vymezení postavení statutárních orgánů – viz Stanovy
bod C) Počty členů včetně čísla chovatele – zaslány mailem 27.1.2016
bod D) Působnost včelařského spolku – regionální, přes dva okresy – Pojizeří
bod E) Členství v ČSV, z.s. – žádný z našich členů není členem ČSV, z.s. – můžeme doložit písemnou žádostí jednotlivých členů, kteří k 10.12.2015 ukončují své členství v ČSV, z.s.
bod F) Počty včelstev – dle stavu zazimovaných včelstev – stav k 1.9.2015 bylo u našich členů (s přiděleným číslem chovatele) 995 kmenových včelstev


V příloze Vám dále zasíláme písemné stanovisko, ke kterému jste nás vyzval tj. doplnění našich původních návrhů (zaslaných 22.1.2016 mailem) k NV 197/2005 Sb. v Příloze č.2, část B – “Seznam prostředků na prevenci nebo léčbu varroázy, na které lze poskytnout dotaci v rámci opatření boj proti varroáze”.

Dáváme Vám toto na vědomí a jsme s pozdravem

-----------------------------------------------
Těším se na odpověď
Ing. Jiří Šturma,
místopředseda Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí z.s.
sturma.jiri@email.cz
605233633


From: Krejčík Petr [mailto:Petr.Krejcik@mze.cz]
Sent: Wednesday, January 27, 2016 5:25 PM
To: apiscech@gmail.com; kolomy; Belohlavek.Ludvik@seznam.cz; Kamil.Kurtin@seznam.cz; sladek@gmail.com; bruckler@vcelarstvi.cz; petru@vcelarstvi.cz; Pavel Cimala; kamler@beedol.cz; prochazka@beedol.cz; vcelistraz@seznam.cz; Ing. Leoš Dvorský; vsvamberk@gmail.com; Radka Ingrová; p.texl@svscr.cz; predseda@psnv.cz; reditel@psnv.cz; rhykl@seznam.cz; t.heller@email.cz; preslickajiri@seznam.cz; Robert.Zavadil@szif.cz; Barbuš Michal Ing.; Verfl Jan Ing.; navratils@vfu.cz; apridal@mendelu.cz; Vlasák Daniel; Karel Bruckler; machova@vcelarstvi.cz; peroutka@vcelarstvi.cz; ponist@vcelarstvi.cz
Cc: Mlynář Patrik; Žižka Martin; Kotasová Sona; Vašičková Pavlína; Bakusová Marie; Gall Vladimír; Růžková Daniela; Chalupa Petr
Subject: Úkol z pracovní porady ze dne 25. 1. 2016

Vážení zástupci včelařských spolků,

na pracovní poradě konané dne 25. 1. 2016 v budově Ministerstva zemědělství došlo k zásadním změnám v přístupu k § 3 nařízení vlády č. 197/2005 Sb. ze strany Českého svazu včelařů, z. s., a to tak, že Český svaz včelařů, z. s., opouští pozici jediného žadatele a zároveň uvolňuje prostor pro více žadatelů. Tato skutečnost ovlivňuje zásadním způsobem nejenom přípravu nového legislativního předpisu (nařízení vlády č. 197/2005 Sb. pro období 2017 – 2019), ale i zavedené systémy zpracování dotací. Jedním z úkolů, který vyplynul z průběhu pracovního jednání, je vymezení nejenom přesné definice „žadatele“ , ale i stanovení limitujících podmínek pro žadatele. Z tohoto důvodu byl stanoven úkol z této pracovní porady:


Ú k o l :
Ministerstvo zemědělství žádá po včelařských spolcích, které se účastní jednání pracovních porad svolávaných Ministerstvem zemědělství v rámci příprav zásadních včelařských dokumentů, o zaslání :


A. Stanov
B. Vymezení postavení statutárních orgánů, pokud to není přímo zaneseno ve stanovách
C. Počty svých členů
D. Působnost včelařského spolku tzn. místní, regionální (okresní, krajská), celorepubliková
E. Členství v ČSV, z. s.
F. Počty včelstev za včelařský spolek


Termín splnění úkolu : do 5. 2. 2016

Podklady prosím zašlete v rámci Vašich možností ( DS, elektronicky, v písemné podobě)

Zápis z pracovní porady ze dne 25. 1. 2016 Vám bude zaslán nejdéle začátkem druhého únorového týdne.

Vážení přátelé, předem děkuji za Vaši ochotu a spolkům, které již svůj úkol splnily.


S přátelským pozdravem


Ing.Petr Krejčík
Oddělení rybářství a včelařství
Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
117 05 Praha 1
Tel.: +420 221812651
Email: Petr. Krejcik@mze.cz
Web: http://www.eagri.cz
Zajímavý je ten adresář. To na MZe ani nevzali na vědomí změny v ČSV?
Pominu-li fakt, že takto zaslaná zpráva je úžasný zdroj dat pro spam, tak souhlasím s Karlem. Nejen že na MZe nezaznamenali změny v ČSV, ale např. MSVV zprávu nedostala, i když její zástupci na jednání byli.
To písemné stanovisko dobré, ale nějak mi nedává smysl vůbec tu přílohu B dávat, když "seznam prostředku" se už jen de facto odkazuje na "seznam prostředků" schválených/odsouhlasených.
Nebylo by lépe prostě někde rovnou napsat, že dotace se vztahuje na všechny schválené a odsouhlasené VLP proti varroáze od data jejich registrace/schválení/prodloužení registrace.
Sice nepíší MSVV ale zase zřejmě BEEDOLU. Wink To jsem zvědav jaký jim ten spolek pošle stanovy a počet členů. Smile

Jaký je jejich status u jednání?
Myslel jsem že to má MZe projednat se spolky!!!
Pokud s obchodními společnostmi (aby si chránily své ekonomické zájmy v doatcích) , proč tam není Včelpo, Loefelman a další co obchodují s VLP, medem a medovinou atd.
Jinak k té terminologii "žadatel":
Chápu -li dobře současné schéma je :
EU => žadatelé úrovně 0 (stát) => žadatelé úrovně 1 ( zatím jediné sdružení ČSV) => žadatel úrovně 2 (skutečný cílový žadatel)
Schéma zodpovědnosti:
Žadatel úrovně 2 (skutečný cílový žadatel) - zodpovídá za splnění požadavků zadané žadatelem 1. úrovně a je jím auditován
Žadatel úrovně 1 - zodpovídá za splnění požadavků zadané žadatelem 0. úrovně (stát zaštiťovaný SZIF) a je jím auditován
Žadatel úrovně 0 - zodpovídá za splnění požadavků zadané EU orgány a je jimi auditován

Nové zamýšlené schéma které vyplývá z věty (že Český svaz včelařů, z. s., opouští pozici jediného žadatele a zároveň uvolňuje prostor pro více žadatelů.)
EU => žadatelé úrovně 0 (stát) => žadatelé úrovně 1 (právní subjekt = nějaká organizace) => žadatel úrovně 2 (skutečný cílový žadatel)
Schéma zodpovědnosti zůstává jako dříve.

Co z toho plyne - bude více prostředníků a kolik je nyní s tendencí osamostatňování ZO vůbec odhadnout. Každý si bude moci, krom nějakých těch povinných z nižší úrovně vlastně doplnit své podmínky - třeba že léčí výhradně prostředky DOL a jiné restrikce jako je nahlášení nějakých dalších třeba i citlivých údajů.
Počet žadatelů úrovně 2 (organizací ) bude v průběhu roku pohyblivý. Včelař, který je organizován ve více spolcích si bude moci vybrat kde zažádá (dle dodatečných podmínek stanovených žadatelem 1. stupně) a žadatel 0-tého stupně bude muset kontrolovat zda žádost žadatele 2.úrovně není duplicitní. Včelaři, kteří se nebudou organizovat do spolku nebudou mít šanci zažádat o dotaci.

Můj názor:
- bude to zmatek Exclamation
Můj pohled na věc:
Schéma : EU => žadatelé úrovně 0 (stát=SZIF) => žadatelé úrovně 1. (skutečný cílový žadatel - fyzická nebo právnické osoba dle typu dotace )
Schéma zodpovědnosti:
Žadatel úrovně 1 (skutečný cílový žadatel) - zodpovídá za splnění požadavků zadané žadatelem 0. úrovně a je jím auditován
Žadatel úrovně 0 - zodpovídá za splnění požadavků zadané EU orgány a je jimi auditován
Zdůvodnění: Jasné a jednotné podmínky pro všechny včelaře a organizace bez ohledu data jejich vzniku. Jasné nezprostředkované zodpovědnosti. Schéma obdobné jako třeba u dotací obhospodařování zemědělské půdy. Proč to komplikovat dalším zprostředkovatelem když stačí vhodný systém na zadávání/schvalování žádostí a distribuci prostředků a využitím elektronické komunikace kterou pokud vím tak má státní správa tendenci tlačit vpřed a ne naopak přes papíry a prostředníky.

V tomto smyslu by progresivní spolky měli odpovídat panu Ing.Petru Krejčíkovi.

Jinak by menší organizace mohli protestovat proti nutnosti budovat nějaký systém příjmu/vyřizování/auditování/reportování dotací pro cílové žadatele.
Ostatně pokud vznikne 50-200 regionálních sdružení nezávislých na ČSV - což je nyní možná běhu tak bych musel SZIF auditovat a všechny. Požadavek na "inventarizaci" včelařských spolků je v současné situaci boomu samostatnosti, ale ještě aktuálně vše pod ČSV docela nevhodný a výsledek bude zavádějící jelikož zatím vznikají (zatím mají desátky zaplaceny u ČSV) a to dává prostor a zdání, že je to jen ČSV a pak pár malých spolků což se za rok může dramaticky změnit. Toto bych také argumentoval aby na MZe vzali v úvahu.

Ještě nechápu, proč se MZe nepodívá sama do státního spolkového rejstříku, kde snad až na ty počty včelstev má a toto bude mít stále aktuální.
Proč stát nevyžije státní rejstříky (chovatelů, spolků ) mi hlava nebere.
Mysím že toto řeší na Slovensku - mají tam jeden krycí spolek.
Nakonec si paradoxně vynutí EU a stát aby vzniklo znovu Ústředí včelařských spolků, co to bude administrovat. Smile
A ČSV může být členem, pokud bude chtít a souhlasit se stanovami. Smile
Ona se vám ta EU rozpadne a bude pokoj!Tongue
JKL: podle Vašeho názoru to bude zmatek. Pokud by Váš poslední příspěvek měl sloužit jako vyhláška MZe, pak by to byl zmatek stoprocentně

Citace: Žadatel úrovně 2 (skutečný cílový žadatel) - zodpovídá za splnění požadavků zadané žadatelem 2. úrovně a je jím auditován

Žadatel úrovně 1 (skutečný cílový žadatel) - zodpovídá za splnění požadavků zadané žadatelem 1. úrovně a je jím auditován

Každá ta věta je z jiného odstavce, nemají proto přímou souvislost. Každá z nich by ale nadělala zmatek a ,,vykukové" by se s ní mohli krásně zaštítit, kdyby provedli nějakou levárnu: ,,Podle vyhlášky jsem zkontroloval sám sebe a už mi do toho nemá kdo strkat nos"

Co se týká posledního odstavce, stát není a nebude schopen (a ochoten) zajistit příjem všech žádostí o dotace, zkontrolovat je a vyplatit. Když to nebude ČSV, najme si jiného administrátora, kterému za to ovšem zaplatí nesrovnatelně více peněz.
Referenční URL's