Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Jen tak
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610
Josef,ono že někomu pomohla! Souhlas ,zapomněl jsi na to ,že to bylo její placené ZAMĚSTNÁNÍ!!!!
Ale co nevíš,nebo možná nechceš vidět tak jsou její aktivity u Včely Předboj /zeptej se jí kdo ji po prodeji ...... zaměstnával/,Včelpa.......
Nezapomínej na to ,že všechny smlouvy .........šli jejíma rukama.
A i když byli nevíhodné pro ČSV vznesla nějaký protest?
Byla na Křemencárně dosti dlouho ne? A všechno bylo v pořádku?
Proto: Já nic s tím nemám společného - v tomhle případě neplatí!
Vše o co jsem se zajímal - Vždy byla odpověď - Právně je vše v pořádku. Máme to ověřeno .......
A ono nebylo ,že!
Mám ti vypsat ty nejznámější klauzule a nebo ty méně známé....... F.V.
Moje babička, když byla nějaká kausa, vždy říkala: "Já jim k tomu nesvítila". A co Ty, Ty jsi k tomu všemu svítil? Nebo o tom všem víš a máš důkazy? Tak proč nekonáš? Zde na fóru se nic nevyřeší. Zde se jenom zbytečně píše. Také jsi si všiml, že nejchytřejší jsou ti, kteří o věci nic nevědí a "pouze si myslí"? Skutečnost však může být diametrálně odlišná od zdání.
Hezký večer JK
8. 3. 2018

Portál farmáře e-AGRI uveřejnil dne 6.3. informaci, že od 5. 3. 2018 je na portálu farmáře, tak i ve veřejném LPIS zpřístupněna nová funkcionalita, a to zobrazování stanovišť včelstev (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LP...pis.html).

Stalo se tak na základě legislativních změn, o kterých jsem informovala v příloze únorového čísla Včelařství.

To, že zobrazování stanovišť včelstev je otevřené všem, z toho stejně jako mnoho včelařů, kteří mi volají a píší, radost nemám.

Mohu všechny naše členy ubezpečit, že proti úplnému otevření LPIS z hlediska stanovišť včelstev jsme protestovali již před více než rokem a půl, kdy se tvořil nový rostlinolékařský zákon a projednával se způsob informování o stanovištích včelstev, když se zruší úloha obcí v tomto směru. Důvodem našeho protestu byly obavy včelařů o včely a včelařský majetek. Nijak nezajištěná stanoviště včelstev umístěná ve volné přírodě jsou často terčem vandalů a zlodějů. Největší obavy jsou o včelstva v pohraničí. Naše nákazová situace je mnohem lepší než u našich sousedů a to by mohlo být důvodem krádeží včelstev ve větším rozsahu zvláště, když lze informace získat pár kliknutím v počítači. Ministerstvo zemědělství ale argumentovalo tak, že ošetřovateli porostů nejsou jen zemědělci, ale také obce, města, která ošetřují parkové porosty, České dráhy mají povinnost starat se o náspy, majitelé golfových hřišť také ošetřují rozsáhlé plochy atd. Tyto subjekty nemají povinnost jako zemědělci být v LPIS, ale mají jako podnikatelé ve smyslu zákona o rostlinolékařské péči a prováděcí vyhlášky oznamovací povinnost vůči včelařům. Bez přístupu do LPIS by tak neměly, kde zjistit stanoviště včelstev, a komu včelstva patří.

Věřte, že jsme se snažili. Žádali jsme MZe ČR, aby našlo jiný způsob informování těch podnikatelů ošetřujících porosty, kteří nejsou uvedeni v LPIS. Ale evidentně na jiný způsob než zpřístupnit LPIS se stanovišti včelstev všem, nepřišli.

V zářiovém čísle Včelařství v r. 2016 jsem pod názvem článku 'Krabice na obecních úřadech by měly zmizet' o tomto nebezpečí informovala takto:

'Princip této změny byl již připravován v r. 2013, ale nebyl dotažen do konce. Tehdy i dnes, pokud bylo jednáno se zástupci ČSV, byla tato změna přijímána jen tehdy, pokud nedojde k otevření údajů o stanovištích pro veřejnost, ale jen pro ošetřovatele porostu – pro zemědělce. Původně v tomto ohledu panoval konsenzus. Obrat nastal až na posledním červencovém jednání, kdy vyšlo najevo, že zemědělci nejsou jedinými ošetřovateli porostů, které zavedeny v LPIS nejsou a nelze je k tomu nutit. Přístup veřejnosti k údajům o stanovištích včelstev ČSV odmítl. Odcizení včelstev a vandalismus, to jsou hrozby, které včelaři především vnímají a vše, co může tyto obavy zvýšit, není pro nás přijatelné. Jednání skončilo otevřené, bez konkrétních závěrů. Jestli se najde jiné, pro včelaře příznivější řešení, není zatím jasné. Své výhrady svaz vyjádřil. Jestli budou přijaty, to je otázka.'

Další polohou stížností členů, které se ke mně dostávají v souvislosti se zveřejněním stanovišť včelstev, je názor, že došlo k porušení zákona o osobních údajích a že je za to svaz odpovědný.

Není tomu tak. Údaje, které na základě zákona o plemenářské péči a vyhlášky o evidenci hospodářských zvířat chovatel včel poskytuje k 1.9. každý rok Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. (ČMSCH). Společnost tyto údaje zpracovává a pravidelně na základě těchto hlášení údaje aktualizuje v IZR (integrovaný zemědělský registr). Z tohoto systému si MZe ČR údaje stáhne do veřejné části LPIS (evidence hospodářství podle objektů určených k chovu zvířat), kde zobrazí stanoviště včelstev jednotlivých chovatelů včetně údajů, které poskytli do IZR prostřednictvím ČMSCH. To znamená, že poskytl-li chovatel kromě svého jména, bydliště, katastrální území, parcelní čísla stanovišť včelstev také telefon a e-mailovou adresu, to vše se kromě počtu včelstev na stanovišti objeví v systému LPIS. Podle mého názoru, čím přesnější je spojení na včelaře, tím lépe. Jde přece o to, aby ošetřovatel porostu mohl včelaře, co nejjednodušším a nejrychlejším způsobem informovat o zamýšleném postřiku.

Podle § 51 odst. 2 je profesionální uživatel povinen zjistit prostřednictvím evidence hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat, nyní po novele zákona o zemědělství i k chovu včelstev, v LPIS informace k umístění stanovišť včelstev v okruhu 5 km od hranice pozemku, který má být ošetřen přípravkem na ochranu rostlin pro včely nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných. Na základě tohoto ustanovení došlo k zpřístupnění uvedených údajů elektronickou cestou.

Zcela nepochybně ČSV žádné údaje svých členů do těchto systémů evidence nedal a předpisy o ochraně osobních údajů tak neporušil.

Ze strany ČMSCH jsme byli ubezpečeni, že z hlediska ochrany osobních údajů v rámci evidence IZR a LPIS je vše v souladu s právními předpisy a tedy v pořádku.

Nezbývá než doufat, že nová právní úprava přinese víc dobrého než zlého a že se naše obavy nenaplní.

Mgr. Jarmila Machová, předsedkyně

Včelařství, které teprve vyjde. Schůzka na MZe je dojednána na 18.4. a pak ještě společná s dalšími dotčenými orgány na 25.4.
Zdraví

Mgr. Jarmila Machová
předsedkyně Českého svazu včelařů, z.s.
tel. 775190361

Není nad informovanost! I já mám k ní daleko. Ale snažím se, snažím.

J. Machová: Schůzka na MZe je dojednána na 18.4. a pak ještě společná s dalšími dotčenými orgány na 25.4.

Pavel Holub:
Bylo by účelné, aby všechny legislativní připomínky byly projednávány transparentně. Aby se mohli vyjadřovat k zastupujícímu subjektu, v tomto případě ČSV, i jednotliví včelaři a né až ex post. Je jasné, že z takové debaty vznikne nějaké stanovisko a to by mělo mít své autory (vítěze konzultací a lobby), kteří by měli být jmenováni, kteří by se za své vítězství neměli stydět a hrdě se k prosazeným návrhům hlásili a uměli je argumentovat.
Dosud takové debaty probíhaly za zavřenými dveřmi a paní předsedkyně se nemůže divit tomu, že jí podezíráme ze lži nebo nečestných úmyslů. Pokud má paní předsedkyně zájem na tom, aby její prestiž v očích včelařské veřejnosti stoupla, nech tak učiní, nic jí v tom nebrání.

K tomu bych dodal, že by se předešlo mnoha dohadům, kdyby vše bylo uveřejněno na stránkách ČSV a jmenovitě se jmény vyjednávajících a i jejich hlasováním. Jsou to vše osoby volené a tam není místo pro anonymitu. Včelařská obec by si brzy zvykla se častěji na tyto stránky s povděkem obracet, pokud by tam byly tyto závažné informace.
F. Němec
(15.04.2018 14:05)František Němec napsal(a): [ -> ]Nepodílel. ČSV byl přizván na jednání v červnu 2016. Tam jsme nesouhlasili s otevřením LPIS pro veřejnost. Účast neznamená souhlas. S pozdravem

To je ovšem velmi alibistická odpověď. Veřejný LPIS byl v zákoně už před rokem 2009. Pak mě přestalo hledání bavit.

Tedy v roce 2016 vcelku nebylo o čem jednat a jakýkoliv nesouhlas nedával smysl. Jediné, co se s tím dalo dělat bylo iniciovat změnu zákona. Což se zjevně nestalo.
Tento měsíc chci opět udělat pár nádstavků z XPS.
Pokud by měl někdo zájem dívat se mi pod ruce můžeme se domluvit bude to jedno dopoledne.
Cca 15 nádstavků.
Výroba bude ve Zlíně a některý víkend piště osobkou a dáme to dohromady.
Z mapy MZe LPisu zmizely údaje o stanovištích úlů včel a udaje o majitelích?
To ani náhodou...
Mně došlo 11/5/2018:

Vážený pane Němče,
obdrželi jsme od Vás druhý dopis, ve kterém vyjadřujete své obavy týkající
se evidence včelstev v systému LPIS. Proto navazujeme na naši odpověď
podčj. 21188/2018, která Vám byla odeslána dne 2. 5. 2018.
Dne 25. 4. 2018 proběhlo na Ministerstvu zemědělství jednání se zástupci
včelařských spolků a zemědělských organizací k řešení aktuálního stavu v evidenci včelstev
v systému LPIS. V rámci jednání bylo diskutováno několik návrhů změn systému, ale žádný
z nich nebyl odsouhlasen oběma skupinami subjektů. Na závěr došlo k dohodě,
že zemědělské a včelařské subjekty se znovu sejdou a pokusí se nalézt společné řešení.
Toto setkání se uskutečnilo dne 2. 5. 2018. Návrhy na změnu či úpravu systému v evidenci
včelstev vzešlé z tohoto jednání budou v nejbližší době předloženy Ministerstvu zemědělství
v písemné podobě.
S pozdravem
Ing. Martin Žižka, Ph.D.
ředitel odboru
Neuveritelne,dnes Bonifac a u Musova jsou zrale tresne...
Šak áno lebo už aj u nás sa zapalujú májovky.
Tak, tak děcka už maj od neděle břichabol.
Tak počasí nám přeje výrobě XPS nádstavkům.
Pokud chce někdo kuknout jak to dělám podomácku na koleně s minimem pomůcek je zván.
Taky jsem dnes jeden na zkoušku udělal.
Inšpirácia loukym?
Aj ja mám rozrobených 40 nástavkov ale to len na zazimovanie oddelkov a nie v tom chovať včely nonstop. V mojich bude vnútri tenký hliníkový plech aby teplo odrážalo sa naspäť ku chumáču a zároveň to bude spevňovať.
Taky jsem dneska vyráběl.

[Obrázky: 32475569_10211200539316486_4166815955902529536_o.jpg]
Ja mam hlinikovy plech ako chladic procesora maleho armoveho pocitaca so spotrebou asi 5 wattov. Chladi dostatocne, rozhodne neodraza teplo nazad. Asi hrubsi, ako Vas, odhadom 0,4 mm, ale aj tak sa mi to zda divne. Mate izolaciu hlinikovym plechom vyskusanu a porovnanu, skutocne to funguje?
(15.05.2018 18:36)Merkuri napsal(a): [ -> ]Inšpirácia loukym?
Aj ja mám rozrobených 40 nástavkov ale to len na zazimovanie oddelkov a nie v tom chovať včely nonstop. V mojich bude vnútri tenký hliníkový plech aby teplo odrážalo sa naspäť ku chumáču a zároveň to bude spevňovať.
Nene, dělal jsem nová víka na úly a XPS mi zbyl, tak jsem zkusil udělat 6-rámkový nástavek pro oddělek - pokus - pevnost. A dobré. Nemusím si na ně blokovat klasické nástavky. A ze dvou tabulí XPS 1250*600 udělám 2 nástavky - cena 107 Kč + něco málo za lepidlo.
(16.05.2018 16:52)rudohor napsal(a): [ -> ]Ja mam hlinikovy plech ako chladic procesora maleho armoveho pocitaca so spotrebou asi 5 wattov. Chladi dostatocne, rozhodne neodraza teplo nazad. Asi hrubsi, ako Vas, odhadom 0,4 mm, ale aj tak sa mi to zda divne. Mate izolaciu hlinikovym plechom vyskusanu a porovnanu, skutocne to funguje?

V první řadě je teplo je předáváno konvekcí a vedením tepla. To znamená, že v úlu je předáváno vzduchem do stěn úlu a dále vedením tepla na vnější stranu úlu a déle konvekcí do ovzduší. Současně je také teplo odvedeno větracím vzduchem rovnou ven - velmi oblíbené větrání úlů hadříky ve strůpku a otevřenými očky. Tento faktor značně ponižuje význam tepelně technických vlastností stěny úlu. Je to asi tak, jako byste si v pasivním domě otevřeli do mrazu okno. K tomu rozhodně nepotřebujete kvalitu stavby pasivního domu, shodně tedy polystyrénového úlu.

V druhé řadě je teplo předáváno sáláním. Tuto část sdílení tepla lze vrátit z části zpět do zdroje odrazem. K tomu je vhodný právě ten hliníkový plech, já používám alobal na strop a do podmetu - shodně, jak píše Merkuri. Hliník jako izolant tady nefunguje, funguje jako zrcadlo.
Dobrou snůšku včelám a včelařům.
V uplynulém víkendu jsem navštívil na pozvání slovinských včelařů Žirovnici, kde probíhala oslava Mezinárodního dne včely. Byl to svátek i pro mne proto, že jsem obdivoval nejen iniciativu slovinského svazu, který je podle mého názoru velice respektovaným orgánem slovinských včelařů, ale i jeho úsilím, které vedlo k celosvětovému vyhlášení dne včely. Pozvání Radovljických včelařů přišlo v době nejintenzivnějších prací ve včelsvech. Zvolil jsem to, že přijmu pozvání a dobře jsem udělal. Práci ve včelách jistě brzy doženu, ale vidět na vlastní oči jak to dělají tam a s jakým výsledkem mne fascinovalo. Kde se „hrabe náš svaz“. Ten neřeší ty správné problémy, včela ho možná ani nezajímá. Je někdo tady na fóru, kdo se zúčastnil?
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610
Referenční URL's