Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Jen tak
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609
u nás první várka rachejtlí a petard, pád desítek metrů od úlů - vydrží to včelky bez újmy ? a to ještě přijde o půlnoci další várka , chjo ... Confused
Tak jsem to teď spočítala!
16 nás je v tuto chvíli, co do poslední hodiny tohoto roku zůstáváme věrni FV.
Nebo jsme sem jen prchli po poklidné návštěvě svých včelek, před návalem bujarého veselí, nebo rozjařenosti svých dětí?
Přeji VF, jeho tvůrcům a opečovávatelům nehynoucí trpělivost a chuť pokračovat i v dalším roce. Dík, je tu moc prima.
Markéta
(31.12.2014 20:49)Marec napsal(a): [ -> ]u nás první várka rachejtlí a petard, pád desítek metrů od úlů - vydrží to včelky bez újmy ? a to ještě přijde o půlnoci další várka , chjo ... Confused

Ty letos zimuješ prvně?....počkej, až včelky po půlnoci vylezou slavit....takovej šrumec a ohňostroje si ještě neviděl.....Big GrinBig GrinBig Grin
Marec neboj, všechno je jednou poprvé. Neuvádíš, kde včelaříš, ale podle obav asi ve městě? Myslím, že pokud nemáš úly někde u radnice, tak to bude dobrý. Jestli se rozruší, namlsají se zásob na uklidnění a bude to dobrý Wink.
děkuji za podporu ... můžu jít v klidu slavit ... tak šťastný a včeličkový ... Wink
A čo tím chcel básnik povedať? Dalša nezmiselná kravina.
Tahle kravina ode dneška platí a není tou kravinou největší...
kde je výše uvedené nařízení zveřejněno? Pokud vyšlo jen v metodice kontroly zdraví tak tato není závazná pro včelaře, ale poze pro SVS. Pro včelaře je to závazné pouze v případě , že to vyjde jako zákonné nařízení nebo v rámci MVO.
Metodika kontroly zdraví zvířat a vakcinace

V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce a to včetně lhůt k jejich provedení, a určuje, které z nich a v jakém rozsahu hradí z prostředků státního rozpočtu.


Pohodový rok 2015 bez stresů včelám a včelařům a všem dobrým lidem. Z.
To jistě ano, ale zmíněná metodika je dokument, který zasílá MZ veterinární správě (je to v záhlaví uvedeno). SVS to je potom povinna vydat formou MVO.
Přesně tak. Koukni v jaké hlavě je ten paragraf 44. Je to jednoznačně určeno pro státní správu a nikoli pro občany.
Citace:HLAVA VI
STÁTNÍ SPRÁVA VE VĚCECH VETERINÁRNÍ PÉČE
§ 44
(1) Ministerstvo
d) na základě nákazové situace a jejího předpokládaného vývoje a se zřetelem na zvláštní veterinární záruky požadované v souvislosti s mezinárodním obchodem se zvířaty a jejich produkty stanoví, které programy ozdravování zvířat, úkony související s kontrolou dědičnosti zdraví, úkony související s kontrolou pohody zvířat, povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, se provádějí v příslušném kalendářním roce, a to včetně podmínek a lhůt k jejich provedení, zveřejňuje jejich seznam ve Věstníku Ministerstva zemědělství a na svých internetových stránkách a určuje, které z nich a v jakém rozsahu se hradí z prostředků státního rozpočtu.
S tím souvisí i to, že v zákoně je uvedeno, že se ta metodika dává ve formě Věstníku na stránky MZe a nikoli vyhlašuje na úředních deskách pro občany. Dokonce i to změní "stanovuje" a nikoli "nařizuje" dává jasně najevo, že jde o určení jaký arzenál prostředků a metod má veterinární správa v daném roce k dispozici a to jak ho ve vyhláškách uveřejňovaných na úředních deskách využije je na ní. Tam v těch vyhláškách na úředních deskách je teprve nařízeno a stanoven datum a územní působnost daného vyhlášky.
To by se jinak vlastně ani nemusely každoročně dělat ty MVO pro varroózu, kdyby to nebylo jak píšu, neboť vše je již v té metodice.
Pokud ovšem bude toto takto překrucovat a vydávat závazné pro občany, nezbude než se obrátit na veřejného ochránce práv pro vysvětlení a usměrnění příslušných státních úřadů, resp. jejich interpretací.
Stejně by mne zajímalo jaké podklady má MZe na jejichž základě ("základě nákazové situace" ) stanovuje opatření proti varroóze. Jestli Mze také tak trochu nevaří z vody "CVtrl-C + Ctrl-V loňského nařízení" a neporušuje tak trochu zákon - ty dokumenty na jejichž základě to určuje bych chtěl vidět. Možná by stálo využít zákona o přístupu k informacím a poptat se přímo na MZe Wink
A ještě jedno doplnění:
Citace:Obecně závazný právní předpis je např. zákon nebo vyhláška a každý jej musí dodržovat. Naproti tomu jiný dokument, např. metodický pokyn Min. financí ČR (populární „déčka“) není obecně závazný právní předpis.

Co to je obecně závazný právní předpis

Toto je zjednodušený seznam obecně závazných předpisů a jejich zdrojů:

nařízení, směrnice, rozhodnutí EU (Úřední věstník Evropských společenství)
mezinárodní smlouva (Sbírka mezinárodních smluv ČR)
zákony, vyhlášky, nařízení vlády (Sbírka zákonů ČR)
vyhlášky vydané krajskými a obecními úřady (věstník právních předpisů krajů, Sbírka právních předpisů hl. m. Prahy, úřední deska obecních úřadů)
další dokumenty, pokud na ně právní předpisy odkazují (např. účetní standardy, Standardní klasifikace produkce)
Tedy ani ta metodika MZe není obecně závazný právní předpis a proto ani není uvedena ve Sbírce zákonů jako jiné právní předpisy,zákony a nařízení : http://www.zakonyprolidi.cz/cs/rocnik/2014
Myslím, že nejde ani tak o varroózu, jako o mor. Mám ze tří světových stran ochranná pásma MVP a nedávno objevená další ohniska. Jo je to radost.... Sad Ten kdo nemá v sousedství mor to zatím nemusí řešit a může se mu zdát jako pitomost. Za sebe jsem pro povinná vyštření na MVP při přesunu včel mimo katastr obce. Situaci to zajisté nevyřeší, ale může to napomoci. I když si nedělám iluze o poctivosti včelařů a hlášení přesunu. Po letošních úhynech pojede business s oddělky a se včelstvy ještě více, rychleji a radostněji.... Undecided Podle mě se s tím adekvátně bude rozšiřovat také mor. Máme se na co "těšit".
(02.01.2015 13:32)JKL napsal(a): [ -> ]A ještě jedno doplnění:
Citace:Obecně závazný právní předpis je např. zákon nebo vyhláška a každý jej musí dodržovat. Naproti tomu jiný dokument, např. metodický pokyn Min. financí ČR (populární „déčka“) není obecně závazný právní předpis.

Co to je obecně závazný právní předpis

Toto je zjednodušený seznam obecně závazných předpisů a jejich zdrojů:

nařízení, směrnice, rozhodnutí EU (Úřední věstník Evropských společenství)
mezinárodní smlouva (Sbírka mezinárodních smluv ČR)
zákony, vyhlášky, nařízení vlády (Sbírka zákonů ČR)
vyhlášky vydané krajskými a obecními úřady (věstník právních předpisů krajů, Sbírka právních předpisů hl. m. Prahy, úřední deska obecních úřadů)
další dokumenty, pokud na ně právní předpisy odkazují (např. účetní standardy, Standardní klasifikace produkce)
Tedy ani ta metodika MZe není obecně závazný právní předpis a proto ani není uvedena ve Spírce zákonů jako jiné právní předpisy,zákony a nařízení : http://www.zakonyprolidi.cz/cs/rocnik/2014

Citaci nerozumím! Huh Můžeš, prosím, upřesnit co je to za citaci a kdo jí vykládá? (jestli jiní malý chovatelé hospodářských zvířat - třeba chov pěti slepic, deseti králíků, dvou prasátek a jedné kozy - taky řeší co jim je pořád měněno jako to máme u včel? Jestli odebírají slepičí kuřince nebo králičí bobky nebo uhynulá jednodenní kuřata a mají povinnosti vyšetření )
Jinak pravdu máš - taky by mě zajímalo z čeho je čerpáno při změnách "základě nákazové situace"! Smile
Mluvíte mi z duše ... každý má právo na svůj názor, ale tohle je na mě občas moc. Pokud se včelařství stane oborem ješitných sólistů, kde se ti výřečnější obklopí skupinkou přívrženců a tím si potvrdí svou jedinou správnou cestu, pak to nemůže dopadnout jinak. Nějak milí včelaříci ztrácíme glanc. Nebo jsou moc slyšet ti, kteří by občas měli přibrzdit? Přeju úspěšný nový rok, plný medu a pohodových včelařů, tak jak se o nich píše v knihách Smile
Martin

(14.11.2012 17:42)zdenda napsal(a): [ -> ]Poslední dobou,když čtu fórum, mě velice mrzí, jak se k sobé chováme. ...
(02.01.2015 17:33)NB1 napsal(a): [ -> ]Citaci nerozumím! Huh Můžeš, prosím, upřesnit co je to za citaci a kdo jí vykládá? ...
Plné znění - http://zakony.alfa9.cz/legislativa.aspx
(03.01.2015 20:47)Martin Nezbeda napsal(a): [ -> ]Mluvíte mi z duše ... každý má právo na svůj názor, ale tohle je na mě občas moc. Pokud se včelařství stane oborem ješitných sólistů, kde se ti výřečnější obklopí skupinkou přívrženců a tím si potvrdí svou jedinou správnou cestu, pak to nemůže dopadnout jinak. Nějak milí včelaříci ztrácíme glanc. Nebo jsou moc slyšet ti, kteří by občas měli přibrzdit? Přeju úspěšný nový rok, plný medu a pohodových včelařů, tak jak se o nich píše v knihách Smile
Martin

(14.11.2012 17:42)zdenda napsal(a): [ -> ]Poslední dobou,když čtu fórum, mě velice mrzí, jak se k sobé chováme. ...

Martine to co jste napsal mi připomíná sólistu Martina Nezbedu z Facebooku, když někdo přidá příspěvek podporující změny nařízení nebo alternativní včelaření, ošetřování ... nebo i komentář neshodný s kterým se názorově neztotožňuje ukáže svůj glanc Smile

Proto jsem rád, že zde na Včelařském fóru funguje pestrý názorový dialog bez moderátora, který by ovlivňoval fórum jen k jednomu názoru a umožňuje přispívajícím se vyjadřovat jak kladným znaménkem tak i záporným!

Za to patří administrátorům a zakladatelům velký tlustý DÍK! Smile
NB1 nevím o jakém sólistovi mluvíte - ano na facebooku jsem a velice si vážím toho, že je tam pestrost názorů bez neustálého napadání. Nikdo tam nebyl a ani není omezován. Takže nechápu co jste tam četl vy a mě to uniklo. Tam mluvíme především o včelách a nikoli o sympatiích a osobách. Pestrost názorů není nijak omezena, ale reakce na příspěvek pochopitelně jsou také pestré. Ukažte mi jeden jediný příklad, kdy jsem ten "glanc" neměl, ať to není jen liché napadání. Nebo ten "neglanc" spočívá v prezentaci odlišného názoru? (odlišnosti od vašeho názoru?) Fakt vašemu aktuálnímu postoji a komentáři nerozumím. Ano oceňuji, když včelaři umí své názory říkat bez afektovaných reakcí plných invektiv. Pokusíte se mi prosím alespoň rámcově říci, proč jste vlastně tento můj příspěvek pochopil jako něco nemístného?
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609
Referenční URL's