Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Zprávy z tisku
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Co zase kecáš Cool
1.neber fialovou
2.neber na včely minimax
Podle toho článku moc medu nedonesou. Ale o to budou asi bodavější Smile
Mlha: Začátek konce ...
Překvapivé zjištění: Včely dokážou vyjadřovat úlek
http://vtm.zive.cz/bleskovky/prekvapive-...fault.aspx
Je zde ii zajímavý článek o neonikotinoidech a další zajímavosti.
https://drive.google.com/file/d/0B7zjrhl...ZTSVU/view
Hezký den, u nás to vypadá na prolety.
JK
Polím chybí včely k opylování. Vědci místo nich chtějí nasadit drony
Zdroj: http://hobby.idnes.cz/drony-opylovani-po...zlicci_bma
(19.02.2017 10:00)Josef Křapka napsal(a): [ -> ]Je zde ii zajímavý článek o neonikotinoidech a další zajímavosti.
https://drive.google.com/file/d/0B7zjrhl...ZTSVU/view
Hezký den, u nás to vypadá na prolety.
JK
Ten článek je napsán silně účelově, večer případně vysvětlím proč.
Souhlasím. Názor prosím napište.
JK
Polím chybí včely k opylování. Vědci místo nich chtějí nasadit drony
Zdroj: http://hobby.idnes.cz/drony-opylovani-po...zlicci_bma
Takže k onomu článku v Agro Base.
Na úvod je třeba říci, že výměra řepky v Evropě i v ČR je více než dvojnásobná oproti agrotechnickému optimu. Je to důsledek naprosto zrůdné politiky EU, týkající se povinného přimíchávání biosložek do automobilových paliv. Zejména v případě metylesteru řepkového oleje to nelze nazvat jinak, než kravina na kvadrát a výplod šílence, neboť ekologický dopad tohoto biopaliva je ve všech ohledech silně záporný.
Pokud bychom řepku pěstovali jen pro potravinářské využití, postačovala by při rozumné intenzitě pro ČR výměra kolem 200 tis. ha. Tím, že je příměs biopaliv nařízena, má řepkové semeno zaručený odbyt a ani jeho cena nijak výrazně nekolísá, takže je pro zemědělce velmi lukrativní plodinou. To má ale z dlouhodobého pohledu velmi negativní dopad na půdu a životní prostředí celkem.
Řepka je plodina velmi náročná na výživu, a to zejména výživu dusíkem, kdy dusíkatá hnojiva jsou životnímu prostředí, při nevhodném způsobu aplikace, velmi škodlivá. Řepka je zároveň plodinou velmi zranitelnou chorobami a hlavně živočišnými škůdci. A zde jsme u jádra problému. Tím, že se řepka pěstuje na výměře blížící se téměř 500 tis ha a pěstuje se i v teplých, velmi úrodných oblastech, nelze zaručit správné střídání plodin. Z hlediska životního cyklu a životaschopnosti živočišných škůdců řepky by bylo optimální, aby se řepka pěstovala na stejném pozemku s odstupem alespoň 6 let, kdy by se počet škůdců přirozeně omezil. Při současné intenzitě pěstování toto nelze zaručit, takže škůdci řepky jsou silně přemnožení. To vedlo k masivnímu používání insekticidů, na které si postupem času škůdci "zvykli" (tzv. crossrezistence) a insekticidy likvidovaly spíše užitečné organizmy - přirozené nepřátele škůdců řepky. Na tento zacyklený vývoj přirozeně reagovali výrobci insekticidů a začali na trh uvádět stále razantnější účinné látky s dlouhodobým účinkem, což jsou zejména ty na bázi neonikotinoidů.
Shrnutí: článek obsahuje některé lživé informace - např. že zákaz neonikotinoidů vedl ke zvýšení emisí CO2 o 80 mil.t. To není pravda, neboť je dokázáno, že přídavek metylesteru řepkového oleje do paliv, má na produkci CO2 záporný vliv, t.j. v průběhu jeho výrobního a spotřebního cyklu vznikne více emisí, než se ušetří.
Naopak pravdou je, že pokud by řepka byla pěstována max na 10% plochy orné půdy a spíše v chladnějších oblastech, nebyl by tlak živočišných škůdců tak velký a řepku by bylo možné pěstovat s výrazně menší potřebou insekticidů a s nižšími dopady na životní prostředí.
Celá problematika je mnohem složitější, toto je jen stručný exkurz, přičemž závěr platí nejen pro ĆR, ale celou EU.
Co se týče biosložky z řepky, která se přidává do paliv tak díky ní dnešní palivo vydrží už ne X let, ale jen 4 - 5 měsíců, pak začne v palivu vznikat z biosložky voda.
A kal, to keď Toyota zhltne cez filter tak vyhodí " Porucha motoru + odpojenie 4 x 4 "
Nahrazení včel opylujícími drony a podobné nesmysly jsou naštěstí limitovány hmotností a potažmo i cenou energetických článků potřebných pro pohon - bez energie prostě nefunguje nic - jedině snad jednou biostroje a to by asi musely být v podstatě kopie včel - takže bude lepší se podržet origináluBig Grin.
Referenční URL's